הקדמה:

מענק לימודים משולם מדי שנה, בהתאם לכללי הזכאות, עבור ילדים שמלאו להם 6 שנים או שימלאו להם 6 עד 18 שנים במהלך שנת הלימודים
המענק הוא בסך 1,021 ש"ח לכל ילד (נכון לשנת 2021)
לחישוב סכום מענק הלימודים לזכאים, ניתן להיעזר במחשבון המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מענק לימודים משולם עבור ילדים בגילאי בית ספר, לאוכלוסיות הזכאים המפורטות בהמשך.

  • החל משנת הלימודים תשע"ז (2017-2016) המענק משולם לילדים שמלאו להם 6 שנים או שימלאו להם 6 עד 18 שנים במהלך שנת הלימודים.
  • המענק מועבר במהלך חודש אוגוסט, בסמוך לתחילת כל שנת לימודים, לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים.

שיעור המענק ותאריכי הלידה המזכים

  • נכון לשנת 2021, סכום המענק הוא 1,021 ש"ח לכל ילד.
  • המענק לשנת הלימודים המתחילה בספטמבר 2020 משולם עבור ילדים שנולדו בתקופה שבין 01.01.2003 ל-31.12.2014.
  • המענק לשנת הלימודים המתחילה בספטמבר 2021 משולם עבור ילדים שנולדו בתקופה שבין 01.01.2004 ל-31.12.2015.
  • לאיתור שיעורי המענק בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים