מענק לימודים שנתי משולם בהתאם לכללי הזכאות עבור ילדים שמלאו להם 6 או שימלאו להם 18-6 שנים במהלך שנת הלימודים
סכום המענק עבור שנת הלימודים שמתחילה בספטמבר 2023 הוא 1,101 ₪ לכל ילד


מענק לימודים משולם עבור ילדים בגיל בית ספר, לאוכלוסיות הזכאים שיפורטו בהמשך.

  • החל משנת הלימודים תשע"ז (2017-2016) המענק משולם לילדים שמלאו להם 6 או שימלאו להם 18-6 שנים במהלך שנת הלימודים.
    • תלמידים שלומדים בכיתה א' או י"ב עשויים להיות זכאים למענק גם אם הם לא בטווח הגילים 18-6.
  • המענק מועבר במהלך חודש אוגוסט (בסמוך לתחילת כל שנת לימודים) לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים.

שיעור המענק ותאריכי הלידה המזכים

  • המענק לשנת הלימודים שמתחילה בספטמבר 2023 משולם עבור ילדים שנולדו בתקופה שבין 01.01.2006 ל-31.12.2017.
  • סכום המענק עבור שנת הלימודים שמתחילה בספטמבר 2023 הוא 1,101 ₪ לכל ילד.
  • המענק לשנת הלימודים שהחלה בספטמבר 2022 שולם עבור ילדים שנולדו בתקופה שבין 01.01.2005 ל-31.12.2016.
  • לאיתור סכומי המענק בשנים קודמות ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
טיפ
אפשר להיעזר במחשבון המוסד לביטוח לאומי כדי לחשב את סכומי המענק למשפחות הזכאיות.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים