החל מנובמבר 2014 זכאים עובדי חברות שמירה ואבטחה לקבל מתנות ממזמין השירות, וזאת בכל פעם שהוא מעניק לעובדיו הישירים מתנה מוחשית
עובדי שמירה ואבטחה המוצבים בפועל בגופים ציבוריים זכאים לקבל הטבה זו מקבלן השמירה החל ממועד מוקדם יותר
בערב חג הפסח ובערב ראש השנה חובה על הקבלן המעסיק להעביר לעובדיו תשלום כספי כשי לחג, ללא קשר לסוג השי שמעניק מזמין השירות לעובדיו בחגים אלה
אם הקבלן מפר את חובתו להעניק מתנה, ניתן להגיש להגיש תלונה נגדו ונגד מזמין השירות ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
במקרה של הפרת החובה, המעסיק ומזמין השירות עשויים לספוג קנס כספי של עד 39,770 ₪


עובדי קבלן בתחום השמירה והאבטחה, זכאים לקבל מתנות ממזמין השירות או מקבלן השמירה, וזאת בכל פעם שמתנה מוחשית כלשהי מוענקת לעובדים הישירים באותו מקום עבודה שבו הם מוצבים.

  • במקרה שקיימים אצל מזמין השירות נהלים מסוימים לגבי חלוקת שי המותנה בוותק מסוים בעבודה, או לגבי הענקת שי שונה בהתאם ליחסיות המשרה, יחולו אותם נהלים גם על עובדי השמירה והאבטחה.
  • במגזר הפרטי החובה להעניק את המתנה היא על מזמין השירות, בעוד שבמגזר הציבורי החובה להעניק את המתנה היא של קבלן השמירה.
דוגמה
אם בט"ו בשבט מעניק מזמין השירות לעובדיו סלסלת חג, הרי שאם מדובר במגזר הפרטי, חובה עליו להעניק מתנה באותו שווי לעובדי השמירה או האבטחה באותו מקום עבודה. אם מדובר במקום ציבורי, הקבלן הוא המחוייב להעניק לעובדי השמירה מתנה באותו שווי.

מי זכאי?

מועד תחילת הזכאות

עובדי שמירה ואבטחה במגזר הפרטי

  • עובדי שמירה ואבטחה במגזר הפרטי זכאים להטבה זו החל מנובמבר 2014.

עובדי שמירה ואבטחה במגזר הציבורי

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי. על הקבלן (במגזר הציבורי) או על מזמין השירות (במגזר הפרטי) חלה חובה להעניק לעובדי השמירה את המתנה באותו מועד שבו מעניק מזמין השירות את המתנה לעובדיו הישירים.
  • בכל מקרה שהקבלן או מזמין השירות מפר את חובתו להעניק את המתנה, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
  • במקרה של הגשת תלונה עשוי הקבלן לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 39,770 ₪ אם מדובר בחברה קבלנית וקנס של עד 19,880 ₪ אם מדובר בקבלן שאינו חברה. מזמין השירות עשוי אף הוא לספוג עיצום כספי בסכום של עד 39,770 ₪.

חשוב לדעת

  • בערב חג הפסח ובערב ראש השנה זכאים עובדי השמירה והאבטחה לקבל מהקבלן (ולא ממזמין השירות) תשלום כספיבאמצעות תלוש השכר, בלי קשר לסוג השי שמעניק מזמין השירות לעובדיו בחגים אלה. למידע נוסף ראו שי לחג לעובדי שמירה ואבטחה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים