עובדי קבלן בתחום השמירה או הניקיון, אשר מועסקים בגופים ציבוריים, זכאים לקבל מתנות מהקבלן המעסיק, וזאת בכל פעם שמזמין השירות מעניק לעובדיו הישירים מתנה מוחשית
בערב חג הפסח ובערב ראש השנה חובה על הקבלן להעביר לעובדיו תשלום כספי כשי לחג, בלי קשר למתנה
אם הקבלן מפר את חובתו להעניק מתנה, ניתן להגיש להגיש תלונה נגדו ונגד מזמין השירות ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
במקרה של הפרת החובה, המעסיק ומזמין השירות עשויים לספוג קנס כספי של עד 39,770 ₪


אזהרה
דף זה עוסק בזכאותם של עובדי חברות המספקות שירותים (קבלן שירותים) בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.
ב-2014 נחתמו צווי הרחבה המשווים את מרבית תנאי עבודתם של עובדים אלה לתנאי העבודה של העובדים באותם ענפים במגזר הפרטי.
לפירוט זכויותיהם של כלל העובדים (במגזר הפרטי והציבורי), ראו פורטל עובדי חברות ניקיון ותחזוקה ופורטל עובדי שמירה ואבטחה.

עובדי קבלן בתחום השמירה או הניקיון, אשר מועסקים בגופים ציבוריים, זכאים לקבל מתנות מהקבלן המעסיק, וזאת בכל פעם שמזמין השירות מעניק לעובדיו הישירים מתנה מוחשית.

  • על הקבלן המעסיק להעניק לעובדי הניקיון והשמירה (כולל לאחראי השמירה/הניקיון) מתנות באותו שווי ובאותם מועדים שניתנים לעובדים הישירים של מזמין השירות.
דוגמה
אם בט"ו בשבט מעניק מזמין השירות לעובדיו סלסלת חג, חובה על הקבלן להעניק לעובדי הניקיון והשמירה המועסקים על ידו באותו מקום עבודה, מתנה באותו שווי.
  • במקרה שאצל מזמין השירות קיימים נהלים מסוימים לגבי חלוקת שי, המותנה בוותק מסוים בעבודה, או לגבי הענקת שי שונה בהתאם ליחסיות המשרה, יחולו אותם נהלים גם על עובדי הניקיון והשמירה (כולל אחראי הניקיון והשמירה).
  • הטבה זו ניתנת בנוסף לשי לחג שאותו חייב המעסיק להעניק בפסח ובראש השנה.
  • החל ממרץ 2014 זכאים להטבה זו גם עובדים במשרה חלקית וגם עובדי נקיון במגזר הפרטי.

מי זכאי?

  • עובדי קבלן בתחום הניקיון או השמירה, אשר עובדים בפועל בגופים ציבוריים

מועד תחילת הזכאות

עובדים המועסקים במשרה מלאה

  • עובדים המוצבים במשרדים ממשלתיים, זכאים להטבה זו החל ממאי 2012.
  • עובדים המוצבים בגופים ציבוריים שאינם משרדים ממשלתיים זכאים להטבה החל מספטמבר 2013.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי. על הקבלן להעניק את המתנה באותו מועד שבו מעניק מזמין השירות את המתנה לעובדיו שלו.
  • בכל מקרה שהקבלן מפר את חובתו להעניק מתנה לעובדיו במקרים שבהם מזמין השירות העניק מתנה, ניתן להגיש תביעה נגד המעסיק לבית הדין לעבודה ולהגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה:
  • במקרה של הגשת תלונה הקבלן עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 39,770 ₪ אם מדובר בחברה קבלנית וקנס של עד 19,880 ₪ אם מדובר בקבלן שאינו חברה.
שימו לב
עובדי קבלן בתחום הניקיון, השמירה וההסעדה רשאים בתנאים מסויימים לתבוע גם את מזמין השירות (מקום העבודה בפועל) בגין הפרת זכויותיהם על ידי החברה הקבלנית. למידע נוסף ראו הגשת תביעה נגד מזמין שירות בשל הפרת הזכויות של עובדי הקבלן המועסקים אצלו.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים