קבלן המעסיק עובדי חברות שמירה ואבטחה חייב להעניק לעובדיו שי בערב ראש השנה ובערב חג הפסח
החל מערב פסח תשע"ה חובה לשלם לעובדי שמירה ואבטחה במגזר הפרטי שי כספי
עובדי שמירה ואבטחה במגזר הציבורי זכאים לשי כספי החל מערב פסח תשע"ד
אסור למעסיק להעניק שי שאינו תשלום כספי, אפילו אם שוויו גבוה יותר


עובדי שמירה ואבטחה (במגזר הפרטי החל מערב פסח תשע"ה, ובמגזר הציבורי החל מערב פסח תשע"ד) זכאים לקבל בפסח ובראש השנה שי כספי- תשלום בפועל באמצעות תלוש השכר.

  • אסור למעסיק להעניק שי שאינו כספי (ובכלל זה מתנות מוחשיות, תווי קנייה וכו') אפילו אם שוויו גבוה יותר.
  • בנוסף זכאים עובדי שמירה ואבטחה (במגזר הפרטי החל מנובמבר 2014, ובמגזר הציבורי החל מספטמבר 2013) לקבל מתנות נוספות בחגים אחרים, אם מזמין השירות מעניק מתנות לעובדיו בחגים אלה. למידע נוסף ראו מתנות לעובדי קבלן בתחומי השמירה והאבטחה.

סכום השי

  • סכום השי מתעדכן בהתאם לגובה השי שמקבלים עובדי מדינה, כמפורט בחוזרי נציבות שירות המדינה.
  • סכום השי לעובד הוא 300 ₪ עבור כל אחד מהחגים (ראש השנה ופסח), בהתאם לחוזר נציבות שירות המדינה.
  • סכום זה בתוקף החל מ-01.01.2022, ויש לשלם אותו רטרואקטיבית מפסח 2022.
  • עובד המועסק במשרה מלאה או שעבד לפחות 182 שעות בחודש בממוצע בשלושת החודשים שקדמו לחג, זכאי לשי בסכום המלא (החל מאפריל 2018 תקן שעות העבודה למשרה מלאה הוא 182 שעות חודשיות, ולפני כן התקן היה 186 שעות חודשיות).
  • עובד שהועסק בהיקף משרה חלקי או עבד בממוצע פחות מ-182 בחודש בשלושת החודשים שקדמו לחג, יקבל שי בסכום יחסי להיקף משרתו (לפני אפריל 2018 תקן השעות החודשיות למשרה מלאה היה 186 שעות).
שימו לב
על פיצו ההרחבה 2022 גובה השי לחגים הנו 250 ש"ח לחג. יחד עם זאת בצו ההרחבה של שנת 2014 נקבע שהחל משנת 2014 ואילך, גובה השי לחג יעודכן בהתאם לחוזרי שירות המדינה שעידכנו בשנת 2022 את גובה השי ל- 300 ש"ח לחג.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים