הקדמה:

קבלן המעסיק עובדי שמירה ואבטחה חייב להעניק לעובדיו שי בערב ראש השנה ובערב חג הפסח
החל מערב פסח תשע"ה חובה לשלם לעובדי שמירה ואבטחה במגזר הפרטי שי כספי
עובדי שמירה ואבטחה במגזר הציבורי זכאים לשי כספי החל מערב פסח תשע"ד
אסור למעסיק להעניק שי שאינו תשלום כספי, אפילו אם שוויו גבוה יותר


עובדי שמירה ואבטחה (במגזר הפרטי החל מערב פסח תשע"ה, ובמגזר הציבורי החל מערב פסח תשע"ד) זכאים לקבל בפסח ובראש השנה שי כספי- תשלום בפועל באמצעות תלוש השכר.

 • אסור למעסיק להעניק שי שאינו כספי (ובכלל זה מתנות מוחשיות, תווי קנייה וכו') אפילו אם שוויו גבוה יותר.
 • בנוסף זכאים עובדי שמירה ואבטחה (במגזר הפרטי החל מנובמבר 2014, ובמגזר הציבורי החל מספטמבר 2013) לקבל מתנות נוספות בחגים אחרים, אם מזמין השירות מעניק מתנות לעובדיו בחגים אלה. למידע נוסף ראו מתנות לעובדי קבלן בתחומי השמירה והאבטחה.

סכום השי

 • בשנת 2014 סכום השי לחג היה 212.50 ש"ח.
 • סכום זה מעודכן על-פי העדכונים שיחולו בגובה השי שמעניקה המדינה לעובדיה, כמפורט בחוזרי נציבות שירות המדינה.
 • על-פי חוזר הנציבות מס' 2/2018, סכום השי לעובד בשנת התקציב 2018 הוא 425 ש"ח.

מי זכאי?

 • עובדי שמירה ואבטחה (במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי).
  • עובד המועסק במשרה מלאה או שעבד לפחות 182 שעות בחודש בממוצע בשלושת החודשים שקדמו לחג, זכאי לשי בסכום המלא. (החל מחודש אפריל 2018 תקן שעות העבודה למשרה מלאה הנו 182 שעות חודשיות עד מועד זה תקן השעות החודשיות עמד על 186 שעות )
  • עובד שהועסק בהיקף משרה חלקי או עבד בממוצע פחות מ-182 בחודש בשלושת החודשים שקדמו לחג, יקבל שי בסכום יחסי להיקף משרתו.(עד לחודש אפריל 2018 תקן השעות החודשיות למישרה מלאה עמד על 186 שעות).

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים