הקדמה:

קבלן המעסיק עובדי חברות שמירה ואבטחה חייב להעניק לעובדיו שי בערב ראש השנה ובערב חג הפסח
החל מערב פסח תשע"ה חובה לשלם לעובדי שמירה ואבטחה במגזר הפרטי שי כספי
עובדי שמירה ואבטחה במגזר הציבורי זכאים לשי כספי החל מערב פסח תשע"ד
אסור למעסיק להעניק שי שאינו תשלום כספי, אפילו אם שוויו גבוה יותר


עובדי שמירה ואבטחה (במגזר הפרטי החל מערב פסח תשע"ה, ובמגזר הציבורי החל מערב פסח תשע"ד) זכאים לקבל בפסח ובראש השנה שי כספי- תשלום בפועל באמצעות תלוש השכר.

  • אסור למעסיק להעניק שי שאינו כספי (ובכלל זה מתנות מוחשיות, תווי קנייה וכו') אפילו אם שוויו גבוה יותר.
  • בנוסף זכאים עובדי שמירה ואבטחה (במגזר הפרטי החל מנובמבר 2014, ובמגזר הציבורי החל מספטמבר 2013) לקבל מתנות נוספות בחגים אחרים, אם מזמין השירות מעניק מתנות לעובדיו בחגים אלה. למידע נוסף ראו מתנות לעובדי קבלן בתחומי השמירה והאבטחה.

סכום השי

  • סכום השי מתעדכן בהתאם לגובה השי שמעניקה המדינה לעובדיה, כמפורט בחוזרי נציבות שירות המדינה.
  • על-פי חוזר הנציבות מיום 31.12.2020, סכום השי לעובד בשנת התקציב 2021 הוא 425 ₪. סכום זה יינתן בשני חלקים, חלקו לקראת חג הפסח וחלקו לקראת ראש השנה (כלומר 212.50 ₪ לכל חג).
  • עובד המועסק במשרה מלאה או שעבד לפחות 182 שעות בחודש בממוצע בשלושת החודשים שקדמו לחג, זכאי לשי בסכום המלא (החל מאפריל 2018 תקן שעות העבודה למשרה מלאה הוא 182 שעות חודשיות, ולפני כן התקן היה 186 שעות חודשיות).
  • עובד שהועסק בהיקף משרה חלקי או עבד בממוצע פחות מ- 182 בחודש בשלושת החודשים שקדמו לחג, יקבל שי בסכום יחסי להיקף משרתו (לפני אפריל 2018 תקן השעות החודשיות למשרה מלאה היה 186 שעות).
הערת עריכה
לא נמצא חוזר מעודכן לשנת התקציב 2022. ניתן למצוא אותם בעמוד מדיניות ונהלים
הערה מאת נואֶל גולדנברג (שיחה) 12:11, 31 בינואר 2022 (IST)

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים