עובדי קבלן בתחומי הניקיון והשמירה העובדים בגופים ציבוריים זכאים לקבל שי לרגל החגים פסח וראש השנה
השי יוענק באמצעות תשלום כספי בכל חג (סכום שיעודכן בהתאם לפרסומי שירות המדינה)
השי בסכום המלא ישולם למי שעובדים בתחום שמירה ואבטחה במשרה מלאה, ולמי שעובדים בתחום ניקיון ותחזוקה בהיקף משרה שמעל ל-50%.
אסור לקבלן (המעסיק) להעניק את השי בצורה אחרת, כגון תלושי קנייה או מתנות מוחשיות


אזהרה
דף זה עוסק בזכאותם של עובדי חברות המספקות שירותים (קבלן שירותים) בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.
ב-2014 נחתמו צווי הרחבה המשווים את מרבית תנאי עבודתם של עובדים אלה לתנאי העבודה של העובדים באותם ענפים במגזר הפרטי.
לפירוט זכויותיהם של כלל העובדים (במגזר הפרטי והציבורי), ראו פורטל עובדי חברות ניקיון ותחזוקה ופורטל עובדי שמירה ואבטחה.

החל מספטמבר 2013, עובדי קבלן בתחומי הניקיון והשמירה העובדים בגופים ציבוריים זכאים לקבל שי לרגל החגים פסח וראש השנה (כלומר השי הראשון הוענק בערב פסח תשע"ד). עובדים המוצבים במשרדים ממשלתיים זכאים להטבה החל מערב ראש השנה תשע"ד, בתנאי שהועסקו במשרה מלאה בתחילת החודש שבו חל ערב החג.

 • לעובדים במשרה חלקית סכום השי נקבע בהתאם לחלקיות משרתם כפי שיפורט בהמשך.

מי זכאי?

 • עובדי קבלן בתחום הניקיון או השמירה, העובדים בפועל בגוף ציבורי.
  • עובד קבלן שירות בגוף ציבורי- הוא עובד קבלן שמבצע את עבודתו אצל גוף ציבורי, מבלי שיש דרישה כי קבלן השירות התקשר ישירות עם הגוף הציבורי . לפיכך אין חשיבות לשאלה האם קבלן השירות התקשר ישירות עם הגוף הציבורי או שקבלן השירות הוא עצמו קבלן משנה של קבלן השירות שהתקשר עם הגוף הציבורי. למידע נוסף ראו : עע (ארצי) 36041-10-21, סעיף 10.

סכום השי

 • סכום השי מתעדכן בהתאם לגובה השי שמקבלים עובדי מדינה, כמפורט בחוזרי נציבות שירות המדינה.
 • סכום השי לעובד הוא 300 ₪ עבור כל אחד מהחגים (ראש השנה ופסח), בהתאם לחוזר נציבות שירות המדינה.
 • סכום זה בתוקף החל מ-01.01.2022, ויש לשלם אותו רטרואקטיבית מפסח 2022.
 • לקבלת השי בסכום המלא זכאים:
  • עובדים בתחום שמירה ואבטחה המועסקים במשרה מלאה. החל מחודש אפריל 2018, תקן שעות העבודה החודשיות למשרה מלאה עומד על 182 שעות. לפני מועד זה, עמד התקן על 186 שעות עבודה חודשיות.
  • עובדים בתחום ניקיון ותחזוקה המועסקים בהיקף משרה של לפחות 50% בחודש בממוצע ב-3 החודשים שקדמו לחג (בהתאם לסעיף 13 לצו הרחבה בענף הניקיון שנחתם ב-05.02.2014).
 • עובדים בתחום הניקיון המועסקים בהיקף משרה הנמוך מ-50% ועובדים בתחום השמירה שמועסקים במשרה חלקית, זכאים לשי שסכומו בהתאם לחלקיות משרתם. יחד עם זאת , אם בגוף הציבורי שמזמין את השירות נהוג לתת שי בסכום מלא לעובדים שמועסקים במשרה חלקית, גם עובדי הקבלן שעובדים בחלקיות משרה יהיו זכאים לשי בסכום מלא.
 • לעובד שעתי יבוצע חישוב של מספר השעות החודשיות שבהן הוא הועסק בממוצע ב-3 החודשים שקדמו לחג, לחלק ב-182 (החל מחודש אפריל 2018, ולפני מועד זה לחלק ב-186).

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
עובדי קבלן בתחום הניקיון, השמירה וההסעדה רשאים בתנאים מסויימים לתבוע גם את מזמין השירות (מקום העבודה בפועל) בגין הפרת זכויותיהם על ידי החברה הקבלנית. למידע נוסף ראו הגשת תביעה נגד מזמין שירות בשל הפרת הזכויות של עובדי הקבלן המועסקים אצלו.

חשוב לדעת

 • אסור לקבלן להעניק את השי לעובדיו שלא באמצעות תשלום כספי, למשל:
  • אין להעניק מתנה במקום התשלום הכספי (גם אם שווי המתנה זהה או אף גבוה מסכום השי).
  • אין לשלם ב"שווה כסף" (כגון, תלושי קנייה), גם אם זו הדרך שבה מוענק השי ליתר העובדים.
 • בנוסף להטבה הכספית, כאשר מוענקת מתנה מוחשית לעובדים של מזמין השירות המועסקים באותו מקום עבודה (למשל, סלסלת שי לרגל ט"ו בשבט, אם ניתנת), הקבלן המעסיק מחוייב להעניק לעובדי הניקיון והשמירה העובדים באותו מקום, מתנה מוחשית באותו שווי ובאותם מועדים שבהם היא ניתנת לעובדי מזמין השירות. למידע נוסף ראו מתנות לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים