הקדמה:

עובדי קבלן בתחומי הניקיון והשמירה העובדים בגופים ציבוריים זכאים לקבל שי לרגל החגים פסח וראש השנה
השי יוענק באמצעות תשלום כספי בכל חג (סכום שיעודכן בהתאם לפרסומי שירות המדינה)
השי בסכום המלא ישולם למי שעובדים בתחום שמירה ואבטחה במשרה מלאה, ולמי שעובדים בתחום ניקיון ותחזוקה בהיקף משרה שמעל ל-50%. בשאר המקרים ישולם שי בסכום יחסי להיקף משרתו של העובד
אסור לקבלן (המעסיק) להעניק את השי בצורה אחרת, כגון תלושי קנייה או מתנות מוחשיות


אזהרה
דף זה עוסק בזכאותם של עובדי חברות המספקות שירותים (קבלן שירותים) בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.
ב-2014 נחתמו צווי הרחבה המשווים את מרבית תנאי עבודתם של עובדים אלה לתנאי העבודה של העובדים באותם ענפים במגזר הפרטי.
לפירוט זכויותיהם של כלל העובדים (במגזר הפרטי והציבורי), ראו פורטל עובדי חברות ניקיון ותחזוקה ופורטל עובדי שמירה ואבטחה.

החל מספטמבר 2013, עובדי קבלן בתחומי הניקיון והשמירה העובדים בגופים ציבוריים זכאים לקבל שי לרגל החגים פסח וראש השנה (כלומר השי הראשון הוענק בערב פסח תשע"ד). עובדים המוצבים במשרדים ממשלתיים זכאים להטבה החל מערב ראש השנה תשע"ד, בתנאי שהועסקו במשרה מלאה בתחילת החודש שבו חל ערב החג.

 • לעובדים במשרה חלקית סכום השי נקבע בהתאם לחלקיות משרתם כפי שיפורט בהמשך.

מי זכאי?

 • עובדי קבלן בתחום הניקיון או השמירה, העובדים בפועל בגוף ציבורי.
  • עובד קבלן שירות בגוף ציבורי- הוא עובד קבלן שמבצע את עבודתו אצל גוף ציבורי, מבלי שיש דרישה כי קבלן השירות התקשר ישירות עם הגוף הציבורי . לפיכך אין חשיבות לשאלה האם קבלן השירות התקשר ישירות עם הגוף הציבורי או שקבלן השירות הוא עצמו קבלן משנה של קבלן השירות שהתקשר עם הגוף הציבורי. למידע נוסף ראו : עע (ארצי) 36041-10-21, סעיף 10.

סכום השי

 • סכום השי מתעדכן בהתאם לגובה השי שמעניקה המדינה לעובדיה, כמפורט בחוזרי נציבות שירות המדינה.
 • סכום השי לעובד בשנת 2022 הוא 300 ₪ עבור כל אחד מהחגים (ראש השנה ופסח), כעולה מחוזר נציבות שירות המדינה
 • תוקפו של סכום השי החל מה -01.01.2022, ויש לשלם רטרואקטיבית את סכום השי עבור פסח 2022.
 • לקבלת השי בסכום המלא זכאים:
  • עובדים בתחום שמירה ואבטחה המועסקים במשרה מלאה. החל מחודש אפריל 2018, תקן שעות העבודה החודשיות למשרה מלאה עומד על 182 שעות. לפני מועד זה, עמד התקן על 186 שעות עבודה חודשיות.
  • עובדים בתחום ניקיון ותחזוקה המועסקים בהיקף משרה של לפחות 50% בחודש בממוצע ב-3 החודשים שקדמו לחג (בהתאם לסעיף 13 לצו הרחבה בענף הניקיון שנחתם ב-05.02.2014).
 • לקבלת השי בסכום חלקי (בהתאם לחלקיות משרתם) זכאים:
  • עובדים בתחום שמירה ואבטחה שמועסקים בהיקף משרה שאינו מלא.
  • עובדים בתחום ניקיון ותחזוקה המועסקים בהיקף משרה הנמוך מ-50%.
 • לעובד שעתי יבוצע חישוב של מספר השעות החודשיות שבהן הוא הועסק בממוצע ב-3 החודשים שקדמו לחג, לחלק ב-182 (החל מחודש אפריל 2018, ולפני מועד זה לחלק ב-186).

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי. התשלום יועבר ישירות לתלוש השכר בחודש שחל בו ערב החג.
 • בכל מקרה שהקבלן מפר את חובתו להעניק את השי לחג, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה:
  • במקרה של הגשת תלונה הקבלן עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 35,700 ₪ אם מדובר בחברה קבלנית וקנס של עד 17,850 ₪ אם מדובר בקבלן שאינו חברה.
  • במקרה של הגשת תלונה עשוי גם מזמין השירות להיחשב כמי שהפר את החובה ולספוג עיצום כספי בסכום של עד 35,700 ₪.

חשוב לדעת

 • אסור לקבלן להעניק את השי לעובדיו שלא באמצעות תשלום כספי, למשל:
  • אין להעניק מתנה במקום התשלום הכספי (גם אם שווי המתנה זהה או אף גבוה מסכום השי).
  • אין לשלם ב"שווה כסף" (כגון, תלושי קנייה), גם אם זו הדרך שבה מוענק השי ליתר העובדים.
 • בנוסף להטבה הכספית, כאשר מוענקת מתנה מוחשית לעובדים של מזמין השירות המועסקים באותו מקום עבודה (למשל, סלסלת שי לרגל ט"ו בשבט, אם ניתנת), הקבלן המעסיק מחוייב להעניק לעובדי הניקיון והשמירה העובדים באותו מקום, מתנה מוחשית באותו שווי ובאותם מועדים שבהם היא ניתנת לעובדי מזמין השירות. למידע נוסף ראו מתנות לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים