בני זוג מאותו מין שנישאו במדינה שמכירה בנישואים חד-מיניים, זכאים להירשם במרשם האוכלוסין כנשואים
אסור לסרב לבקשת בני זוג להט"בים שנישאו בחו"ל לשנות את רישום מצבם האישי במרשם האוכלוסין מ"רווק" ל"נשוי"
הרישום במרשם האוכלוסין לא מקנה לבני זוג להט"בים זכויות של בני זוג הטרוסקסואליים נשואים
גירושים של בני זוג מאותו מין שנישאו בחו"ל ונרשמו כנשואים במרשם האוכלוסין בישראל, נעשה באמצעות פנייה לבית המשפט לענייני משפחה


נישואין בישראל נערכים לפי הדין הדתי ובגלל שהדינים הדתיים לא מכירים בנישואים חד-מיניים, בני זוג להט"בים לא יכולים להינשא בישראל.

 • בני זוג להט"בים שנישאו במדינה זרה שבה מוכרים נישואים חד-מיניים, והציגו תעודה שמעידה על כך לפקיד הרישום של משרד הפנים, רשאים להירשם במרשם האוכלוסין כנשואים.
 • לפקיד הרישום אסור לסרב לרשום את מצבם המשפחתי החדש ("נשוי") של בני זוג בהתבסס על היותם מאותו מין.
 • בני זוג מאותו מין שנישאו בחו"ל ונרשמו כנשואים במרשם האוכלוסין בישראל יכולים להתגרש באמצעות פנייה לבית המשפט לענייני משפחה. למידע נוסף ראו גירושין של בני זוג מאותו מין.

מי זכאי?

 • בני/בנות זוג להט"בים/ות שנישאו במדינה שמכירה בנישואים חד-מיניים.

תהליך מימוש הזכות

טיפ
אם נתקלת בבעיה במימוש הזכות, ניתן לפנות אל המחלקה המשפטית של האגודה למען הלהט"ב ולקבל סיוע משפטי

חשוב לדעת

 • לרישום המצב המשפחתי במרשם האוכלוסין אין תוקף משפטי. הוא לא מעיד שבני הזוג נשואים, והוא לא מקנה להם זכויות של בני זוג הטרוסקסואליים נשואים, כגון: הזכות לבצע הליך פונדקאות בארץ, הכרה אוטומטית בהורות של בן הזוג הלא ביולוגי ללא צורך בפנייה לבית המשפט (לצורך צו הורות פסיקתי) והליך קבלת מעמד לבן זוג ממדינה זרה.
 • עם זאת, בני זוג מאותו מין זכאים לרוב הזכויות שמוענקות לבני זוג הטרוסקסואליים (בלי קשר לנישואים או לרישומם), כגון: נקודות זיכוי ממס הכנסה, קצבאות ביטוח לאומי, זכאות להתדיין בבית המשפט לענייני משפחה ועוד.
  • יתכן שלצורך מימוש חלק מהזכויות הללו יידרשו בני הזוג להציג ראיות שהם מנהלים חיי זוגיות ורישום נישואין עשוי להיחשב כראייה לכך.
  • בכל הקשור לזכויות בביטוח לאומי, כמו הזכות לחלוק את חופשת הלידה ולקבל דמי לידה, הן יינתנו לבני זוג מאותו מין שרשומים כנשואים במרשם האוכלוסין. אם בני הזוג לא רשומים כנשואים, הם יוכלו לקבל את מלוא הזכויות שניתנות לזוגות נשואים, אך עליהם להירשם כידועים בציבור במוסד לביטוח לאומי לשם כך.
 • חופשה לרגל נישואים- על פי החוק אין חובה על המעסיק לתת לעובד חופשה לרגל נישואין, ועובד רשאי בהסכמת המעסיק לקחת ימי חופשה לרגל נישואיו על חשבון ימי החופשה הצבורים שלו. יחד עם זאת ישנם ענפים במשק בהם העובדים זכאים לחופשה לרגל נישואין בהתאם להסכמים קיבוצים או צוו הרחבה החלים עליהם ויש לבדוק בכל מקרה על מי חלה הטבה זו. למידע נוסף ראו חופשות וימי היעדרות מעבודה.
 • למידע מורחב בנושא הזכויות שניתנות לבני זוג מאותו מין ראו פורטל להט"ב.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים