גרושים שנישאו לבן/בת זוג אחר/ת והם או בן/בת זוגם משלמים מזונות לבן/בת הזוג לשעבר, זכאים לנקודת זיכוי אחת ממס הכנסה
ההטבה ניתנת החל מהשנה שבה הגרוש/ה נישא/ה מחדש, והיא ניתנת עבור כל השנה
שווי ההטבה הוא 2,904 ₪ לשנה ו-242 ₪ לחודש
ראו סימולטור לחישוב נקודות הזיכוי (בגין מצב משפחתי) וסימולטור לחישוב המס שינוכה על פיהן בשנת המס הנוכחית, באתר רשות המסים
טפסים

גרושים שנישאו לבן/בת זוג אחר/ת, והם או בן/בת זוגם משלמים מזונות לבן/בת הזוג לשעבר, זכאים לנקודת זיכוי אחת.

 • נקודת הזיכוי מוענקת החל מהשנה שבה הם נישאו מחדש, עבור כל השנה.
אזהרה
ערך זה אינו עוסק במי שמשלם מזונות לילדיו
ערך זה עוסק במי שמשלם מזונות לבן הזוג שלו לשעבר. הערך אינו עוסק במי שמשלם מזונות לילדיו מנישואים הקודמים או מקשריו הקודמים. למידע על נקודות הזיכוי שניתנות למי שמשלם מזונות לילדיו ראו נקודות זיכוי ממס הכנסה להורה גרוש או פרוד עבור גידול ילדיו

מי זכאי?

 • תושבי ישראל גרושים שעונים על שני התנאים הבאים במצטבר:
  1. הם נשואים כעת לבן/בת זוג אחר/ת.
  2. הם או בן/בת זוגם משלמים מזונות לבן/בת הזוג לשעבר.
טיפ
הטבה זו ניתנת על כלל ההכנסות שחייבות במס ולא רק על הכנסה מיגיעה אישית (מעבודה).
 • מי שהכנסתם מעבודה נמוכה ולכן לא יכולים לנצל לגביה את כל נקודות הזיכוי זכאים לנצל נקודות אלה גם על הכנסות אחרות, אם היו להם (למשל: ריבית מפקדונות ומתוכניות חיסכון או רווחי הון).
 • במקרים אלה ניתן לממש את ההטבה באמצעות בקשה להחזר מס הכנסה אחרי תום שנת המס, או באמצעות הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה - למי שמחויבים בהגשת הדו"ח.

תהליך מימוש הזכות

משמעות ההטבה

 • נקודות זיכוי מקטינות את גובה מס ההכנסה שצריכים לשלם, ולכל היותר עד למצב שבו גובה המס הנדרש הוא אפס. לכן הן מועילות רק למי שגובה החיוב שלהם במס מגיע לערך נקודות הזיכוי שהם זכאים להן.
  • מי שלפי גובה הכנסתם לא חייבים לשלם מס הכנסה כלל (למשל אם גובה מס ההכנסה שלהם מתקזז עם נקודות זיכוי אחרות שלהן הם זכאים), לא יוכלו ליהנות מנקודות הזיכוי הנוספות שהם זכאים להן.
  • אם לפי גובה הכנסתם הם נדרשים לשלם מס הכנסה, אך בשיעור נמוך מערכן של נקודות הזיכוי, הם יוכלו לנצל רק חלק מנקודות הזיכוי עד שגובה המס שיחויבו בו יהיה אפס.
דוגמה
ערכן השנתי של 3 נקודות זיכוי הוא 8,712 ₪ (3 כפול 2,904 ₪, השווי השנתי של נקודת זיכוי אחת). מי שזכאי ל-3 נקודות זיכוי וסך מס ההכנסה שעליו לשלם נמוך מ-8,712 ₪, יוכל לנצל רק את חלקן של נקודות הזיכוי ששוויו בגובה מס ההכנסה שעליו לשלם (וכלל לא יידרש לשלם מס הכנסה).

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים