הקדמה:

מי שסיימו לימודי תעודת הוראה שלא במסגרת לימודי תואר אקדמי, זכאים משנת 2018 ואילך לנקודת זיכוי מלאה (2,616 ש"ח לשנה ו-218 ש"ח לחודש), למשך שנה
ניתן לבחור אם לממש את הזכאות בשנת המס שלאחר סיום הלימודים או בשנת המס שלאחריה
בשנת המס 2017 הזכאות היתה ל-3/4 נקודת זיכוי ועד שנת המס 2016 (כולל), הזכאות היתה לחצי נקודת זיכוי
מי שזכאי להטבה זו ובנוסף זכאי לנקודות זיכוי בגין לימודי תואר ראשון, תואר שני או לימודי מקצוע אחר, רשאי לממש רק אחת מההטבות באותה שנת המס

מי שסיימו לימודי תעודת הוראה שלא במסגרת לימודי תואר אקדמי וקיבלו תעודת הוראה המוכרת על ידי משרד החינוך, זכאים להטבת מס באמצעות נקודות זיכוי ממס הכנסה בשנים שלאחר סיום הלימודים.

 • מי שסיים את לימודיו עד סוף שנת 2013 היה זכאי לחצי נקודת זיכוי למשך מספר שנים הזהה למספר השנים שבהן למד, ולא יותר מ-3 שנים.
 • מי שסיים את לימודי המקצוע אחרי שנת 2013 זכאי, במשך שנה, לאחד מאלה:
  • עד שנת המס 2016 (כולל) - חצי נקודת זיכוי.
  • בשנת המס 2017 - 3/4 נקודת זיכוי.
  • משנת 2018 ואילך - נקודת זיכוי מלאה (2,616 ש"ח לשנה ו-218 ש"ח לחודש).
 • ניתן לבחור אם לממש את הזכאות בשנת המס שלאחר שנת סיום הלימודים או בשנת המס שלאחריה.
דוגמה
מי שסיים את לימודיו בשנת 2015, יכל לנצל את ההטבה בשנת 2016 או בשנת 2017. אם ניצל את ההטבה בשנת 2016 קיבל חצי נקודת זיכוי. אם בחר לנצל את ההטבה בשנת 2017, קיבל 3/4 נקודת זיכוי.
דוגמה
מי שסיים את לימודיו בשנת 2016, יכל לנצל את ההטבה בשנת 2017 או בשנת 2018. אם בחר לנצל את ההטבה בשנת 2017, קיבל 3/4 נקודת זיכוי. אם בחר לנצל את ההטבה בשנת 2018, קיבל נקודת זיכוי מלאה.
דוגמה
מי שסיים את לימודיו בשנת 2018 יכול לבחור אם לקבל נקודת זיכוי מלאה בשנת 2019 או בשנת 2020.
 • מי שזכאי להטבה זו ובנוסף זכאי לנקודות זיכוי בגין תואר ראשון או תואר שני, רשאי לבחור באחת מבין שתיהן.

מי זכאי?

 • להטבה זו זכאי עובד תושב ישראל, העונה על כל שלושת התנאים הבאים:
  1. הוא סיים לימודים לתעודת הוראה בהיקף הזהה ל- 1,700 שעות לימוד אקדמיות.
  2. הוא אינו מקבל במקביל נקודות זיכוי בגין לימודי תואר ראשון, תואר שני או לימודי מקצוע אחר.
  3. הוא קיבל תעודת הוראה.

תהליך מימוש הזכות

 • לשם מימוש הזכאות יש למלא טופס 101 ולמסור אותו לידי המעסיק לפני שמסתיימת שנת המס (כלומר לפני סוף חודש דצמבר).
 • ניתן להגיש את הבקשה לקבלת ההטבה ישירות לפקיד השומה, על-גבי טופס 119.
 • בנוסף לטופס, יש להציג לפקיד השומה:
  • אישור על סיום הלימודים
  • תעודת הוראה
 • פקיד השומה ינפיק אישור על זכאות לנקודת זיכוי, והעובד ימסור אישור זה למעסיק.
 • עצמאים ימלאו בסוף השנה טופס 1301 - דין וחשבון שנתי.
 • אם חלפה שנת המס, העובד יכול להגיש בקשה להחזר מס בלשכת פקיד השומה שהוא משתייך אליה (לאיתור משרדי פקיד השומה). ניתן לקבל החזרים עד 6 שנים אחורה.

חשוב לדעת

 • ההטבה ניתנת לתושבי ישראל בלבד והיא מתווספת ל2.25 נקודות זיכוי שניתנות לתושב ישראל.
 • אם העובד עומד בקריטריונים נוספים המזכים בנקודות זיכוי (שאינם קשורים ללימודים), הוא עשוי לקבל במצטבר את כל נקודות הזיכוי, בהתאם לכל אחד מקריטריונים אלו (אלא אם כן צוין אחרת). לפירוט כל הזכאויות ראו: פורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים