רווקים ותיקים (שאינם עולים) עשויים לקבל סיוע ברכישת דירה בהתאם לשיטת הניקוד המצטבר
למידע על הסיוע הניתן לעולים רווקים, ראו סיוע ברכישת דירה (משכנתא) לעולים
למידע נוסף, ראו באתר משרד הבינוי והשיכון


רווקים ("יחידים") ותיקים עשויים לקבל ממשרד הבינוי והשיכון סיוע ברכישת דירה (משכנתא).

מי זכאי?

 • חסר/ת דירה רווק/ה (שאינו עולה חדש) שברשותו תעודת זכאות תקפה מטעם משרד הבינוי והשיכון ואחד מהבנקים למשכנתאות:
  • לבני 29-21 הזכאות תהיה תקפה לגבי דירות באזורי עדיפות לאומית א' וב' (בהתאם למפורט באתר משרד הבינוי והשיכון).
  • לבני 21 ומעלה שהם נכים (בהתאם להגדרות בהמשך), הזכאות תינתן לגבי דירות בכל אזורי הארץ.
  • לכלל בני 30 ומעלה, הזכאות תינתן לגבי דירות בכל אזורי הארץ.

תהליך מימוש הזכות

צבירת ניקוד

 • ככל שהזכאי צובר יותר נקודות, כך סכום המשכנתא יהיה גבוה יותר, כאשר הניקוד המירבי ליחידים הוא 1,690 נקודות (או למעלה מכך עבור נכים ועיוורים, כמפורט בהמשך).
 • הנקודות נצברות על-פי הקריטריונים הבאים:

ניקוד בגין גיל

גיל הזכאי מספר הנקודות
30-21 30
31 250
32 300
33 350
34 400
35 450
36 500
37 550
38 600
39 650
40 700
41 750
42 800
43 850
44 900
45 950
46 1,200
47 1,250
48 ומעלה 1,300

ניקוד בגין אחים ואחיות

 • תוספת ניקוד ניתנת בגין אחים ואחיות של הזכאי שהם אזרחי ישראל ותושביה (כולל אחים חורגים מהורה משותף/ת ואחים מאומצים על סמך רישום בתעודת הזהות של ההורה).
מספר אחים ואחיות של הזכאי מספר הנקודות
1 50
2 100
3 150
4 400
5 600
6 650
כל אח נוסף 50

תוספת ניקוד לנכים ולעיוורים

 • לזכאי העונה על אחת מההגדרות הבאות יתווספו 200 נקודות בגין הנכות:
  • עיוור/ת בעל תעודת עיוור / לקוי ראייה לצמיתות.
  • בעל/ת אישור מביטוח לאומי/משרד הבריאות/משרד הביטחון המעיד על נכות קבועה בשיעור של 75% ומעלה או דרגת אי-כושר יציבה של 75% ומעלה או מוגבלות בניידות של 75% ומעלה.
 • הניקוד המינימלי שייקבע במקרים אלה יהיה 1,500 נקודות והניקוד המירבי - 1,890 נקודות.
דוגמה
לנכה שצבר 1,200 נקודות בגין ניקוד אישי + 200 נקודות בגין נכותו, ייקבעו 1,500 נקודות (במקום 1,400 נקודות).
 • מי שעל-פי אישור מטעם לשכת הבריאות המחוזית של משרד הבריאות נקבעו לו 100% נכות לצמיתות והוא מרותק לצמיתות לכיסא גלגלים, יהיה זכאי ל-2,000 נקודות.

תוספות למשכנתא

חשוב לדעת

 • מקבל סיוע בשכר דירה שרכש דירה יכול להמשיך ולקבל את הסיוע בשכר הדירה עד מועד הכניסה לדירתו החדשה.
 • מומלץ לא לבצע כל התקשרות חוזית לפני השגת תעודת זכאות תקפה ולפני בדיקה בבנק למשכנתאות בנוגע לגובה, התנאים והמגבלות של הסיוע המוענק.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים