חייב בהוצאה לפועל יכול לבקש רשות לערער על צו לעיקול מקרקעין שניתן נגדו
זוכה בהוצאה לפועל שביקש לעקל מקרקעין הרשומים על שם החייב או זכויות במקרקעין הניתנות לרישום על שם החייב, ובקשתו נדחתה, רשאי אף הוא להגיש בקשת רשות ערעור
את בקשת רשות הערעור יש להגיש לבית משפט השלום תוך 20 יום ממועד המצאת הצו למערער
אם רשם ההוצאה לפועל העניק רשות לערער בגוף הצו עצמו, יש להגיש את הערעור ישירות לבית משפט השלום תוך 20 יום (ללא צורך בקבלת רשות)
אם מקור החוב הוא בענייני משפחה, אין צורך לבקש רשות לערער, וניתן להגיש את הערעור ישירות לבית המשפט לענייני משפחה תוך 15 יום ממועד המצאת הצו למערער
הגשת ערעור או בקשת רשות ערעור אינה מעכבת את ביצוע העיקול אלא אם החייב הגיש בקשה לעיכוב הליכים בנוסף לערעור


 • חייב יכול לבקש רשות לערער על צו לעיקול מקרקעין שרשומים על שמו או על זכויות במקרקעין הניתנות לרישום על שמו.
 • זוכה שביקש לעקל מקרקעין הרשומים על שם החייב או זכויות במקרקעין הניתנות לרישום על שם החייב, ובקשתו נדחתה, רשאי אף הוא להגיש בקשת רשות ערעור.
 • למרות האמור לעיל, בכל אחד משני המקרים הבאים אין צורך לבקש רשות לערער, אלא יש להגיש את הערעור ישירות לבית המשפט:
 1. אם רשם ההוצאה לפועל העניק רשות לערער בגוף ההחלטה עצמה;
 2. אם מקור החוב הוא בענייני משפחה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב בהוצאה לפועל שעל מקרקעין (כולל דירה) הרשומים על שמו או על זכויות במקרקעין הניתנות לרישום על שמו, הוטל עיקול ע"י רשם ההוצאה לפועל.
 • זוכה שביקש להטיל עיקול על מקרקעין הרשומים על שם החייב או על זכויות במקרקעין הניתנות לרישום על שם החייב, ובקשתו נדחתה.

למי ואיך פונים

אם החוב הוא בענייני משפחה

אם החוב אינו בענייני משפחה

 • כאשר מקור החוב אינו בענייני משפחה, אז:
 • אם נתן רשם ההוצאה לפועל רשות ערעור בגוף הצו עצמו, יש להגיש ערעור לבית משפט השלום.
 • אם רשם ההוצאה לפועל לא נתן רשות ערעור, יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום.

שלבי ההליך

ערעור

 • על החלטת בית המשפט בערעור לא ניתן לערער, אולם ניתן לבקש רשות לערער.
 • את בקשת הרשות לערער יש להגיש לבית המשפט המחוזי, ואם הוא ייתן רשות לערער, ניתן יהיה להגיש אליו את הערעור עצמו.
 • מומלץ לפנות לייעוץ משפטי או לקבלת ייצוג משפטי בידי עורך דין.

חשוב לדעת

 • הגשת ערעור (או בקשת רשות ערעור) אינה מעכבת את הליכי ההוצאה לפועל באופן אוטומטי. חייב המעוניין לעכב את הליכי ההוצאה לפועל עד לסיום הדיון בערעור, צריך להגיש בקשה לעיכוב הליכים. בקשה זו ניתן להגיש לרשם ההוצאה לפועל או לבית המשפט שאליו מוגש הערעור.
 • משמעות הדבר היא שניתן לעקל את המקרקעין של החייב ואת זכויותיו ואף למכור את המקרקעין של החייב, גם אם הוא מגיש ערעור או בקשת רשות ערעור על צו העיקול. במקרה שהוא רוצה לעכב את העיקול או את המכירה עד להחלטה בערעור, עליו להגיש בנוסף לערעור גם בקשה לעיכוב הליכים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל