חייב בהוצאה לפועל יכול לבקש רשות לערער על החלטה של רשם ההוצאה לפועל למכור מקרקעין שרשומים על שמו
זוכה בהוצאה לפועל שביקש להורות על מכירת מקרקעין הרשומים על שם החייב, ובקשתו נדחתה, רשאי אף הוא להגיש בקשת רשות ערעור
את בקשת רשות הערעור יש להגיש לבית משפט השלום תוך 20 יום ממועד המצאת ההחלטה למערער
אם רשם ההוצאה לפועל העניק רשות לערער בגוף הצו עצמו, יש להגיש את הערעור ישירות לבית משפט השלום תוך 20 יום (ללא צורך בקבלת רשות)
אם מקור החוב הוא בענייני משפחה, אין צורך לבקש רשות לערער, וניתן להגיש את הערעור ישירות לבית המשפט לענייני משפחה תוך 15 יום ממועד המצאת הצו למערער
הגשת ערעור או בקשת רשות ערעור אינה מעכבת את מכירת המקרקעין אלא אם החייב הגיש בקשה לעיכוב הליכים בנוסף לערעור


 • חייב בהוצאה לפועל יכול לבקש רשות לערער על החלטה של רשם ההוצאה לפועל למכור מקרקעין שרשומים על שמו.
 • זוכה בהוצאה לפעול שביקש להורות על מכירת מקרקעין הרשומים על שם החייב, ובקשתו נדחתה, רשאי אף הוא להגיש בקשת רשות ערעור.
 • למרות האמור לעיל, בכל אחד משני המקרים הבאים אין צורך לבקש רשות לערער, אלא יש להגיש את הערעור ישירות לבית המשפט:
 1. אם רשם ההוצאה לפועל העניק רשות לערער בגוף ההחלטה עצמה;
 2. אם מקור החוב הוא בענייני משפחה.
אזהרה
שימו לב - ערך זה אינו רלוונטי למכירת דירת מגורים
ערך זה עוסק בערעור על החלטה למכור מקרקעין שאינם משמשים למגורים של החייב ובני משפחתו.
למידע על ערעור על החלטה למכור דירת מגורים ראו בערך ערעור על החלטה למכור את דירת המגורים של חייב בהוצאה לפועל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • ניתן לערער על כל אחת מההחלטות הבאות (שאינן מתייחסות לדירת מגורים):
 1. החלטה על מכירת מקרקעין מעוקלים,
 2. החלטה על מכירת מקרקעין במסגרת מימוש משכנתא,
 • רשאים להגיש ערעור:
 • החייב בתיק רשאי לערער על החלטה של רשם הוצאה לפועל למכור את המקרקעין.
 • הזוכה בתיק רשאי לערער על החלטה של רשם ההוצאה לפועל, שלא למכור את המקרקעין.

למי ואיך פונים

אם החוב הוא בענייני משפחה

אם החוב אינו בענייני משפחה

 • כאשר מקור החוב אינו בענייני משפחה (למשל, כאשר מדובר בפסק דין שאינו בענייני משפחה או במימוש משכנתא לטובת בנק שנתן את ההלוואה), אז:
 • אם נתן רשם ההוצאה לפועל רשות ערעור בגוף ההחלטה עצמה, יש להגיש ערעור לבית משפט השלום.
 • אם רשם ההוצאה לפועל לא נתן רשות ערעור, יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום.

שלבי ההליך

ערעור

חשוב לדעת

 • הגשת ערעור (או בקשת רשות ערעור) אינה מעכבת את הליכי ההוצאה לפועל באופן אוטומטי. חייב המעוניין לעכב את הליכי ההוצאה לפועל עד לסיום הדיון בערעור, צריך להגיש בקשה לעיכוב הליכים. בקשה זו ניתן להגיש לרשם ההוצאה לפועל או לבית המשפט שאליו מוגש הערעור.
 • משמעות הדבר היא שניתן למכור את המקרקעין של החייב, גם אם הוא מגיש ערעור או בקשת רשות ערעור על החלטת המכירה. במקרה שהוא רוצה לעכב את המכירה עד להחלטה בערעור, עליו להגיש בנוסף לערעור גם בקשה לעיכוב הליכים.
 • אם הנכס שעוקל יימכר, הדבר נחשב למעשה פשיטת רגל אשר בגינו ניתן להגיש נגד החייב בקשת פשיטת רגל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל