חייב יכול לבקש רשות לערער על צו עיקול שהוצא על נכסיו הנמצאים אצל צד שלישי
זוכה שביקש לעקל את נכסי החייב אצל צד שלישי, ובקשתו נדחתה, רשאי אף הוא להגיש בקשת רשות ערעור
את בקשת רשות הערעור יש להגיש לבית משפט השלום תוך 20 יום ממועד המצאת הצו או ההחלטה לידי המערער
אם רשם ההוצאה לפועל העניק רשות לערער בגוף הצו עצמו, יש להגיש את הערעור ישירות לבית משפט השלום תוך 20 יום (ללא צורך בקבלת רשות)
אם מקור החוב הוא בענייני משפחה, אין צורך לבקש רשות לערער, וניתן להגיש את הערעור ישירות לבית המשפט לענייני משפחה תוך 15 יום ממועד המצאת הצו או ההחלטה למערער
הגשת ערעור או בקשת רשות ערעור אינה מעכבת את ביצוע העיקול אלא אם החייב הגיש בקשה לעיכוב הליכים בנוסף לערעור
 • חייב יכול לבקש רשות לערער על צו עיקול שהוצא על נכסיו הנמצאים אצל צד שלישי.
 • זוכה שביקש לעקל את נכסי החייב אצל צד שלישי, ובקשתו נדחתה, רשאי אף הוא להגיש בקשת רשות ערעור.
 • למרות האמור לעיל, בכל אחד משני המקרים הבאים אין צורך לבקש רשות לערער, אלא יש להגיש את הערעור ישירות לבית המשפט:
 1. אם רשם ההוצאה לפועל העניק רשות לערער בגוף ההחלטה עצמה;
 2. אם מקור החוב הוא בענייני משפחה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב, שעל נכסיו הנמצאים בידי צד שלישי, הוטל עיקול.
 • זוכה שביקש להטיל עיקול על נכסי החייב הנמצאים בידי צד שלישי ובקשתו נדחתה.

למי ואיך פונים

אם החוב הוא בענייני משפחה

אם החוב אינו בענייני משפחה

 • כאשר מקור החוב אינו בענייני משפחה, אז:
 • אם נתן רשם ההוצאה לפועל רשות ערעור בגוף הצו עצמו, יש להגיש ערעור לבית משפט השלום.
 • אם רשם ההוצאה לפועל לא נתן רשות ערעור, יש להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום.

שלבי ההליך

ערעור

 • על החלטה של בית המשפט בשלב הערעור לא ניתן לערער ישירות.
 • ניתן לבקש רשות ערעור מבית המשפט המחוזי, ואם הוא ייתן רשות לערער, אז ניתן יהיה להגיש את הערעור.
 • רצוי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי או ייצוג בידי עורך דין.

ערעור על החלטה לעקל או לעכב כספים או נכסים שאסור לעקל

 • אם צד שלישי המחזיק בנכסים או בכספים של החייב שעליהם הוטל עיקול, מסרב לשחרר או להעביר לידי החייב סכומים שאסור לעקל על פי החוק, ניתן להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל לשחרור הכספים.
 • את הבקשה יש להגיש על גבי טופס בקשה כללית (טופס 988).
 • בסע' 3 בטופס יש לסמן ב- X את בקשה מס' 988 ("בקשה כללית- נימוקים לבקשה").
 • בנימוקי הבקשה, יש לציין את הסכומים שאותם יש לשחרר ואת הסיבה לכך שמדובר בסכומים שאסור לעקל.
 • אם רשם ההוצאה לפועל ידחה את הבקשה או אם במסגרת צו העיקול המקורי נכתב במפורש שיש לעקל את כל הסכומים, כולל הסכומים האסורים לעיקול, יש להגיש ערעור או בקשת רשות ערעור כפי שמפורט למעלה (ראו בפסקת "למי ואיך פונים").

חשוב לדעת

 • הגשת ערעור (או בקשת רשות ערעור) אינה מעכבת את הליכי ההוצאה לפועל באופן אוטומטי.
 • חייב המעונין לעכב את הליכי ההוצאה לפועל עד לסיום הדיון בערעור, צריך להגיש בקשה לעיכוב הליכים. בקשה זו ניתן להגיש לרשם ההוצאה לפועל או לבית המשפט שאליו מוגש הערעור.
 • משמעות הדבר היא שניתן לעקל את נכסי החייב הנמצאים אצל צד שלישי, גם אם החייב מגיש ערעור או בקשת רשות ערעור. במקרה שהחייב רוצה לעכב את העיקול עד להחלטה בערעור, עליו להגיש בנוסף לערעור גם בקשה לעיכוב הליכים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל