בחודשי יוני 2018 הוגדלו שיעורי התגמולים החודשיים המשולמים ע"י משרד האוצר לניצולי שואה המקבלים גמלה לפי חוק רדיפות הנאצים או גמלה ליוצאי מחנות וגטאות או גמלת השלמה למקבלי קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ולנכי המלחמה בנאצים
השינוי בגובה התשלומים החל מיום 01.06.2018
למידע נוסף ראו בעדכון גובה התגמולים החודשיים באתר הרשות לניצולי השואה


ראו גם

החל מיום 01.06.2018 הוגדלו שיעורי התגמולים החודשיים המשולמים ע"י משרד האוצר לניצולי שואה המקבלים גמלה לפי חוק רדיפות הנאצים או גמלה ליוצאי מחנות וגטאות או גמלת השלמה למקבלי קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות ולנכי המלחמה בנאצים.

השינויים בגובה התגמול לניצולי השואה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, החל מיום 01.06.2018

התגמול הבסיסי

 • תשלום לפי השיטה הליניארית -
 • בחודש יוני 2018 עלה גובה התגמול החל מיום 01.06.2018 והוא עומד על 58.3924 ₪ לכל אחוז נכות, ובסה"כ 5,839.24 לניצול שואה בעל 100% נכות.
ערך של כל אחוז נכות ערך התגמול המינימלי ערך תגמול עבור 100% נכות
גובה התגמול החל מיום 01.06.2018 58.3924 2,325 5,839.24ש"ח
גובה התגמול מיום 01.10.2017 ועד ליום 31.05.2018 57.9635ש"ח 2,308 5,796.35
דוגמה
החל מיום 01.06.2018 ניצול שואה שהוכרו לו 55% נכות, זכאי על פי השיטה הלינארית, לגמלה חודשית בגובה 3,211.582 ₪ (55 * 58.3924₪)
 • תשלום לפי שיטת המדרגות -
 • בחודש יוני 2018 הוגדל ערך התגמול המינימלי במדרגת הנכות הראשונה (25%-49%) והוא עומד על 2,325 ₪ לחודש.

תגמול מוגדל/תגמול מוגדל לפי הכנסה

 • הסכומים של תקרת ההכנסה (השלמת הכנסותיו של ניצול השואה עד לסכום זה) עודכנו בחודש יוני 2018 ,החל מיום 01.06.2018.
 • להלן הטבלה המציינת את תקרת ההכנסה בהתאם לאחוזי הנכות שהוכרו לניצול השואה:
25-39 אחוזי נכות 40-49 אחוזי נכות 50 אחוזי נכות ומעלה
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.06.2018 5,741.68 ₪ 6,266.34 ₪ 9,513.96 ₪
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.10.2017 ועד ליום 31.05.2018 5,699.51 ₪ 6,229.32 ₪ 9,444.09 ₪
 • ניצול שואה שדרגת נכותו מעל 60% זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה אם הכנסותיו, כולל הגמלה אותה הוא מקבל ממשרד האוצר או מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, נמוכה מתקרת ההכנסה המצוינת בהמשך
  • הטבלה הבאה מציגה את גובה תקרת התגמול (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.06.2018. הטבלה מציגה את קצוות הטווחים בהתאם לתוספת באחוזים:
אחוזי נכות תוספת אחוזים מהתגמול הרגיל תוספת ב-₪ תקרת התגמול (השלמה עד סכום זה)
60%-69% 5% 201.45- 175.18 9,715.41 -9,689.14
70%-79% 10% 461.3 - 408.75 9,975.26 -9,922.71
80%-89% 15% 779.54 - 700.71 10,214.67-10,293.50
90%-100% 20% 1,051.06-1,167.85 10,565.02-10,681.81

השינויים שחלו החל מיום 01.06.2018 בגובה התגמולים לנכי המלחמה בנאצים

השינויים שחלו בגובה התגמול הבסיסי לנכה מלחמה בנאצים

 • נכה המלחמה בנאצים זכאי לגמלה המשולמת על-ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה בהתאם לגובה אחוזי הנכות שנקבעו לו.
 • אחוז נכות מתורגם לסכום כספי, והתגמול החודשי מחושב בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לנכה המלחמה.

החל מיום 01.06.2018 ערך של כל אחוז נכות הינו 47.1799 ₪, וגובה הגמלה החודשית המינימלית הנו 2,325 ₪ לחודש. נכה המלחמה בנאצים בעל 100% נכות יהיה זכאי לגמלה בגובה 4,717.99 ₪.

ערך של כל אחוז נכות ערך תגמול מינימלי תגמול עבור 100% נכות
גובה התגמול החל מיום 01.06.2018 47.1799 2,325 ₪ 4,717.99 ₪
גובה התגמול החל מיום 01.10.2017 ועד ליום 31.05.2018 46.8334 2,308 ₪ 4,683.34 ₪
דוגמה
נכה המלחמה בנאצים אשר הוכר כבעל 50% נכות -
 • החל מיום 01.06.2018 ואילך זכאי נכה המלחמה לגמלה חודשית בגובה 50% מתוך 4,717.99 ₪ ובסה"כ ל- 2,358.99 ₪ לחודש.

השינויים בתגמול לפי הכנסה לנכה המלחמה בנאצים

 • הסכומים של תקרת ההכנסה (השלמת הכנסותיו של ניצול השואה עד לסכום זה) עודכנו בחודש יוני 2018, החל מיום 01.06.2018.
 • להלן הטבלה המציינת את תקרת ההכנסה בהתאם לאחוזי הנכות שהוכרו לניצול השואה:
10-18 אחוזי נכות 19-39 אחוזי נכות 40-49 אחוזי נכות
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.06.2018 5,601.28 ₪ 5,741.68 ₪ 6,266.34 ₪
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.10.2017 ועד ליום 31.05.2018 5,560.14ש"ח 5,699.51 ₪ 6,229.32 ₪

השינויים בתגמול מוגדל לפי הכנסה לנכה המלחמה בנאצים

 • הסכומים של תקרת ההכנסה (השלמת הכנסותיו של ניצול השואה עד לסכום זה) עודכנו בחודש יוני 2018, החל מיום 01.06.2018.
 • החל מחודש יוני 2018 תקרת ההכנסה (השלמת הכנסותיו של ניצול השואה עד לסכום זה) עומדת על 9,513.96 ₪.
 • להלן הטבלה המציינת את תקרת ההכנסה בהתאם לאחוזי הנכות שהוכרו לניצול השואה:
50 אחוזי נכות ומעלה
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.06.2018 9,513.96 ₪.
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.10.2017 ועד ליום 31.05.2018 9,444.09 ₪
 • נכי המלחמה בנאצים בעלי 60 אחוז נכות ויותר:

הטבלה הבאה מציגה את גובה תקרת התגמול (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.06.2018. הטבלה מציגה את קצוות הטווחים בהתאם לתוספת באחוזים:

אחוזי נכות תוספת אחוזים מהתגמול הרגיל תוספת ב-₪ תקרת התגמול (השלמה עד סכום זה)
60%-69% 5% 141.54-162.77 9,655.50-9,676.73
70%-79% 10% 330.26-372.72 9,844.22-9,886.68
80%-89% 15% 566.16-629.85 10,080.12-10,143.81
90%-100% 20% 849.24-943.6 10,457.56.-10,363.2

תגמול מירבי לאלמן/ה של ניצול שואה ונכה מלחמה שהיה זכאי לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה

 • אלמן/נה של ניצול שואה או נכה מלחמה שהיה זכאי בחייו לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה עשויים להיות זכאים לקצבה חודשית מוגדלת, כל ימי חייהם, כול עוד לא נישאו מחדש.
 • תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) לה זכאים השארים של ניצול השואה, נקבעת בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לניצול השואה המנוח.
 • בחודש יוני 2018 הוגדלו שיעורי התגמולים החודשיים, החל מיום 01.06.2018.
 • להלן טבלה המציינת את תקרת ההכנסה לה זכאים השארים של ניצולי השואה, על פי אחוזי הנכות שנקבעו לניצול השואה המנוח החל מיום 01.06.2018:
10-18 אחוזי נכות 19-39 אחוזי נכות 40-49 אחוזי נכות 50% אחוזי נכות ומעלה
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.06.2018 4,769.95 4914.05 5,435.01 5,435.01
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) מיום 01.10.2017 ועד ליום 31.05.2018 4,734.92 ₪ 4,877.96 ₪ 5,395.10 ₪ 5,395.10 ₪

שינויים בגובה מבחן ההכנסה, לצורך עמידה בתנאי הזכאות ל-מענק לניצולי שואה המקבלים קצבה ממדינות חוץ

 • ניצולי שואה המקבלים קצבה בשל נרדפותם ממדינת חוץ (בין היתר -מקבלי קצבה (רנטה) בריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה (BEG) ומקבלי קצבאות ממדינות מערב אירופה), עשויים להיות זכאים למענק חד פעמי מהמדינה בסך 2,000 ₪,
 • החל מיום 01.06.2018 הזכאות למענק זה הנה רק לניצולי שואה שהכנסתם החודשית אינה עולה על 9,513 ₪.

שינויים במבחן ההכנסה לצורך הזכאות לשירותים שמעניקה הקרן לרווחה

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

עדכון גובה התגמולים החודשיים באתר הרשות לניצולי השואה.