כל נכה מלחמה שנקבעה לו דרגת נכות מ-10% ומעלה זכאי לתגמול חודשי
בכל עת שקיימת החמרה במצב רפואי יכול נכה המלחמה להגיש בקשה לוועדה רפואית להעלאת דרגת הנכות
שווי אחוז נכות הנו

53.07

₪, התגמול המינימלי הנו 2617 ₪ והתגמול המקסימלי הנו 5307.74 ₪ עבור 100% נכות
לפרטים נוספים ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה


נכה המלחמה בנאצים שדרגת נכותו 10% ומעלה זכאי לתגמול חודשי רגיל.

מי זכאי?

גובה הגמלה

 • נכה המלחמה בנאצים זכאי לגמלה המשולמת על-ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה בהתאם לגובה אחוזי הנכות שנקבעו לו.
 • אחוז נכות מתורגם לסכום כספי, והתגמול החודשי מחושב בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לנכה המלחמה.
 • בחודש דצמבר 2022 עלה גובה התגמול 'באופן רטרואקטיבי החל מיום 01.04.2022. ההפרשים עבור התקופה מיום 01.04.2022 ישולמו בתגמול חודש ינואר 2023.
 • החל מיום 01.04.2022 ששווי אחוז נכות הוא

53.07

₪, התגמול המינימלי הוא 2617 ₪ עבור 25% נכות והתגמול המקסימלי הוא 5307.74 ₪ עבור 100% נכות.. 
ערך של כל אחוז נכות ערך תגמול מינימלי תגמול עבור 100% נכות
גובה התגמול החל מיום 01.04.2022 (כפי שנקבע רטרואקטיבית בדצמבר 2022)

53.07

||2617 ₪ ||5307.74 ₪
גובה התגמול החל מיום 01.04.2021 ועד ליום 31.03.2022 51.8081 ₪ 2554 ₪ 5,180.81 ₪
גובה התגמול החל מיום 01.04.2020 ועד ליום 31.03.2021 (כפי שעודכן בחודש יוני 2021) 50.5692 ₪ 2,493 ₪ 5,056.92 ₪
דוגמה
 • נכה המלחמה בנאצים אשר הוכר כבעל 50% נכות זכאי לגמלה חודשית בגובה 50% מתוך 5307.74 ₪ ובסה"כ ל- 2,653.5 ₪ (לפי החישוב: 50 X‏

53.07

₪)

.

תהליך מימוש הזכות

טיפ
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים בחינם, ללא תלות במבחן הכנסה. למידע נוסף ראו: סיוע משפטי חינם לניצולי שואה מטעם משרד המשפטים.

חשוב לדעת

 • ניצולי שואה הזכאים לתגמול זה, זכאים גם לסדרה של הטבות נוספות. לפירוט ההטבות ותנאי הזכאות לכל הטבה ראו נכי המלחמה בנאצים.
 • ניצולי שואה שאיבדו את זכאותם לקצבת הבטחת הכנסה עקב העלאת גובה התגמול לניצולי השואה, יהיו זכאים להמשיך לקבל את הטבות שקיבלו עקב הזכאות לקצבת הבטחת הכנסה. לרשימת ההטבות המלאה לחצו כאן.
 • בכל עת שקיימת החמרה במצב רפואי יכול נכה המלחמה להגיש בקשה לוועדה רפואית להעלאת דרגת הנכות. לפרטים נוספים ראו שינוי בדרגת נכות לנכה המלחמה בנאצים.
 • עיקול התגמול - אסור לעקל תגמול זה, אלא בתנאים מיוחדים כמפורט בערך קצבאות ותשלומים של ניצולי שואה שאסור לעקל.
 • נכה הנמצא בבית אבות במימון המדינה יקבל 25% מגמלתו. 75% מהגמלה תועבר לרשות המממנת את שהותו.
 • ניצולי שואה זכאים לייצוג משפטי בחינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים, ללא תלות ברמת ההכנסה שלהם, בתביעות בפני ערכאות משפטיות בהליכים נגד הרשות לזכויות ניצולי השואה וכן במקרים של התגוננות בפני תביעות שכר טרחה בבית משפט ובהוצאה לפועל.
  • ניצולי שואה שתביעתם להכרת זכויות נדחתה ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה, זכאים לייצוג בפני ערכאות משפטיות (ועדת הערר שליד בית משפט השלום, בית משפט מחוזי, בית משפט עליון)
  • ייעוץ משפטי ראשוני ניתן לניצולי שואה לגבי זכויותיהם לקבלת קצבה, מענק שנתי או הטבה, הניתנים בשל רדיפות הנאצים ועוזריהם.
  • לפרטים נוספים ראה:סיוע משפטי בחינם לניצולי שואה מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
שימו לב
מי שנקבעה לו נכות לפי חוק נכי המלחמה בנאצים בשיעור של 100% או 90% ומעלה (לפי חישוב מיוחד) – זכאי לפטור ממס על הכנסותיו. למידע נוסף ראו פטור ממס הכנסה לאנשים עם נכות

.

עדכונים בגובה התגמול

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים