בני זוג של אסירי ציון שקיבלו תגמול לאסיר ציון נכה או תגמול לאסיר ציון על פי הכנסה ונפטרו עשויים להיות זכאים לתגמול חודשי. באין בני זוג, היתומים עשויים להיות זכאים לתגמול
אם השאירים זכאים גם לקצבת שאירים או לקצבת תלויים מנפגעי עבודה, הם יוכלו לקבל את הגבוה מבין התשלומים
התגמול יהיה בשיעור 60% מסכום התגמול ששולם לאסירי הציון טרם פטירתם
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

אם אסירי ציון שקיבלו תגמול לאסיר ציון נכה או תגמול לאסיר ציון על פי הכנסה נפטרו, שאיריהם עשויים להיות זכאים ל-60% מסכום התגמולים שקיבלו טרם הפטירה.

דוגמה
אסיר ציון שקיבל תגמול חודשי בסך 2,000 ₪ נפטר. אשתו נמצאה זכאית ל-60% מהתגמול ששולם לו, כלומר לתגמול בסך 1,200 ₪.
דוגמה
אלמנתו של אסיר ציון שקיבל תגמול לאסיר ציון נכה נמצאה זכאית ל- 60% מהתגמול שלו. היות שהוא עבד לאחר עלייתו ארצה, הוא גם זיכה אותה בקצבת שאירים. הביטוח הלאומי המשיך לשלם לה תגמול כאלמנתו של אסיר ציון, היות שקצבה זו הייתה הגבוהה מבין השתיים.

מי זכאי?

אלמנה

 • אזרחית ותושבת ישראל שהיתה נשואה לנפטר או ידועה בציבור שלו, חיתה עמו תחת קורת גג אחת עד לפטירתו והיא עונה על אחד מהתנאים הבאים:
  • היא היתה נשואה לנפטר או ידועה בציבור שלו עד לפטירתו, במשך שנה אחת לפחות (או חצי שנה, אם היתה בת 55 ומעלה כאשר נפטר).
  • היא ילדה לנפטר ילד.
 • אישה שהיתה פרודה מהנפטר זכאית אם בנוסף לתנאים שצוינו היא עונה על אחד מאלה:
  • בני הזוג היו בנפרד פחות מ-36 חודשים (3 שנים).
  • בשנת חייו האחרונה של הנפטר או בחלק ממנה (אפילו יום אחד), בני הזוג התגוררו ביחד.
  • בשנת חייו האחרונה או בחלק ממנה, הנפטר שילם לה מזונות או היה חייב מזונות לפי פסק דין או לפי הסכם בכתב (גם אם לא שילמם).
  • לפני פטירתו, הנפטר קיבל עבורה תוספת לקצבת זיקנה או לקצבת נכות.
 • הזכאות תחול כל עוד האלמנה לא תינשא מחדש.

אלמן

 • אזרח ותושב ישראל שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
  • הוא היה נשוי לנפטרת (אסירת ציון שקיבלה את התגמול) או שהיה ידוע בציבור שלה וחי עמה תחת קורת גג אחת עד לפטירתה שנה אחת לפחות (או חצי שנה, אם היה בן 55 ומעלה כאשר נפטרה).
  • הוא עונה על אחד מאלה:
   1. הכנסותיו מכל המקורות אינן עולות על 7,146 ₪ לחודש, נכון לשנת 2024.
   2. יש עמו יתום/ה מהנפטרת בהתאם להגדרה (המזכה אותו ללא תלות במבחן הכנסות).
 • מי שחי בנפרד מהנפטרת, צריך לענות בנוסף לתנאים שצוינו גם על אחד מהתנאים הבאים:
  • תקופת הפירוד היתה קצרה מ-36 חודשים.
  • בשנת החיים האחרונה של הנפטרת, או בחלק ממנה, הם גרו יחד.
 • הזכאות תחול כל עוד האלמן לא יינשא מחדש.

יתום

תהליך מימוש הזכות

המוסד לביטוח לאומי
תחום אסירי ציון
שד' וייצמן 13
ירושלים מיקוד 91909
 • ניתן גם לשלוח את הטופס באמצעות אתר המוסד לביטוח לאומי.
 • לשאלות ובירורים ניתן להתקשר לטלפון *6050.
 • התשלום יועבר ב-28 בכל חודש לחשבון הבנק שפרטיו נרשמו בטופס התביעה.

חשוב לדעת

 • שאירים של אסיר ציון שקיבל גמלה ונפטר זכאים גם למענק פטירה.
 • התגמול לא ייחשב כהכנסה לצורך קבלת הטבות סוציאליות על פי ההסכם בדבר מתן גמלאות זיקנה ושאירים מיוחדות.
 • אם מי שהיו זכאים לתגמול נפטרו מבלי שקיבלו את כל התגמולים שהגיעו להם, התגמולים ישולמו לבני זוגם, ובאין בני זוג, ליורשים על פי דין.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לאסירי ציון והרוגי מלכות במשרד הקליטה דף הרשות באתר המשרד לקליטת העלייה אחראית על תהליך ההכרה באסירי ציון ובהרוגי מלכות והתאמת הסעיף הרלוונט לו בחוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם. הרשות מעבירה את החלטתה בדבר ההכרה למוסד לביטוח הלאומי האחראי על תשלום תגמולים, מענקים והטבות נוספות
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות