הקדמה:

מענק פטירה משולם לאלמנות ואלמנים או יתומים של אסירי ציון שקיבלו תגמול
הזכאות היא בתנאי שהשאירים אינם זכאים למענק פטירה מכוח חוק אחר, כגון חוק הביטוח הלאומי או חוק הבטחת הכנסה
המענק הוא בסך 8,915 ש"ח (נכון לשנת 2020)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מענק פטירה משולם לאלמנות ואלמנים או יתומים של אסירי ציון שקיבלו תגמול, וזאת בתנאי שהם אינם זכאים למענק פטירה מכוח חוק אחר, כגון חוק הביטוח הלאומי או חוק הבטחת הכנסה.

מי זכאי?

 • בן/בת זוג של אסיר/ת ציון שקיבל/ה תגמול ונפטר.
 • אם הנפטר/ת לא הותיר/ה בן/בת זוג, יהיו זכאים ילדיו העונים על הגדרת ילד.
  • ילד שיענה על הגדרת ילד בתוך שנה ממועד הפטירה, יהיה זכאי לקבל את מענק הפטירה.
  • אם מדובר בילד שמונה לו אפוטרופוס, המענק ישולם לאפוטרופוס או למי שנושא בהוצאות החזקת הילד.
 • מענק פטירה משולם גם לאדם שנשא בעיקר ההוצאות על המצבה בעקבות פטירתם של בני זוג בהפרש זמן קצר, במקרה שמתקיימים כל התנאים הבאים:
  • בן/בת הזוג של המנוח היה זכאי למענק פטירה.
  • בן/בת הזוג של המנוח נפטר/ה בתוך 100 ימים ממועד פטירת המנוח, ומענק הפטירה לא שולם.
  • אין למנוח ילד.

תהליך מימוש הזכות

מענק פטירה לשאירים

גורמי ממשל

אסירי ציון והרוגי מלכות

חקיקה ונהלים

תודות