הקדמה:

התלויים באסיר ציון שקיבל תגמולים ונפטר זכאים לתגמול
אם התלויים זכאים גם לקצבת שאירים או קצבת תלויים מנפגעי עבודה או גמלת שאירים (לפי הסכם בדבר גמלאות זקנה ושאירים מיוחדות) מהביטוח הלאומי, ישולם להם התגמול או הקצבה, לפי הגבוה מבין השניים
התגמול יהיה בגובה 60% מסכום התגמולים שקיבל טרם פטירתו
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
 • אם אסיר ציון שקיבל תגמולים נפטר, התלויים שלו יקבלו 60% מסכום התגמולים שקיבל טרם פטירתו.
דוגמה
אסיר ציון בן 72 שקיבל תגמול חודשי בסך 2,000 ₪ נפטר. אשתו נמצאה זכאית ל– 60% מהתגמול שלו בסך 1,200 ₪.
.
דוגמה
אסיר ציון בן 68 קיבל תגמול חודשי. הוא נפטר ואשתו נמצאה זכאית ל- 60% מהתגמול שלו. מאחר ועבד לאחר עלייתו ארצה, הוא גם זיכה אותה בקצבת שאירים. האלמנה אינה יכולה לקבל את שתי הקצבאות גם יחד. הביטוח הלאומי המשיך לשלם לה תגמול אסיר ציון, מאחר וקצבה זו הייתה הגבוהה מבין שתי הקיצבאות.

מי זכאי?

אישה

 • אזרחית ותושבת ישראל שהייתה:
  • אשתו של אסיר הציון, לרבות הידועה בציבור שלו שגרה עמו, שנה אחת לפחות או חצי שנה לפחות אם עברה את גיל 55, או שילדה לו ילד.
  • אשתו של אסיר הציון, לרבות הידועה בציבור שלו שגרה עמו, שנה אחת לפחות ומלאו לה 45 שנים ומעלה או שילדה לו ילד ואם טרם מלאו לה 65, הכנסותיה אינן עולות על 75% מהשכר הממוצע במשק.
  • בת זוגו של אסיר הציון והכנסותיה אינן עולות על 57% מהשכר הממוצע במשק.

בעל

 • אזרח ותושב ישראל שהיה בן זוגה של אסירת הציון ונתקיים בו אחד מן התנאים הבאים:
  • היה בן זוגה שנה אחת לפחות ואם מלאו לו 55 ומעלה חצי שנה לפחות ויש עמו ילד או שהכנסותיו אינן עולות על 57% מהשכר הממוצע במשק.
   • לא ייחשב כבן זוג מי שבחמש השנים שלפני הפטירה, היה פרוד מאסירת הציון שלוש שנים לפחות ובכללן 12 החודשים שלפני הפטירה.
  • יש עמו ילד שמלאו לו 18 ונתקיים בו אחד מן התנאים הבאים:
   • טרם מלאו לו 20, ועיקר זמנו מוקדש לסיום לימודיו במוסד חינוכי על יסודי או שהוא שוחר במסגרת קדם צבאית של צה"ל.
   • טרם מלאו לו 24 והוא בשירות סדיר שאינו מעבר ל- 36 חודשים, לא כולל שירות קבע.
   • בן שטרם מלאו לו 24 בשירות לאומי, שקיבל פטור משירות סדיר או מילואים או שלא נקרא לשירות סדיר.
   • בת בשירות לאומי שטרם מלאו לה 24.
   • עתודאי שלא מלאו לו 24 ששירותו הסדיר נדחה עקב לימודיו.

ילדים

 • הזכאות לתגמול לילדים מותנית בכך שאין אישה או בעל הזכאים לתגמול.
 • אם לאסיר ציון יש מספר ילדים, הזכאות לתגמול תינתן לכל הילדים יחד.
 • גם ילדים חורגים או מאומצים או נכדים שכל פרנסתם על אסיר הציון, זכאים לתגמול.
 • ילד הוא אזרח ותושב ישראל שאינו נשוי ונתקיים בו אחד מן התנאים הבאים:
  • ילד שלא מלאו לו 18.
  • ילד שלא מלאו לו 20 שעיקר זמנו מוקדש לסיום לימודיו במוסד חינוכי על יסודי, או שוחר במסגרת קדם צבאית של צה"ל.
  • ילד שלא מלאו לו 21 בשנת שירות שאינה מעבר ל- 12 חודשים וששירותו הסדיר נדחה עקב כך.
  • ילד שלא מלאו לו 24 בשירות סדיר שאינו מעבר ל- 36 חודשים, לא כולל שירות קבע.
  • בן שמלאו לו 18 אך לא מלאו לו 24 בשירות לאומי, שקיבל פטור משירות סדיר או מילואים או שלא נקרא לשירות סדיר.
  • בת בשירות לאומי שלא מלאו לה 24.
  • עתודאי שלא מלאו לו 24 ש|שירותו הסדיר נדחה עקב לימודיו.

תהליך מימוש הזכות

 • עם פטירת אסיר הציון יישלח טופס לתלוייו שעליהם למלא ולהחזיר לביטוח הלאומי.
 • ניתן גם להוריד את הטופס מכאן.
 • יש לגבות את התגמול תוך שנה מהיום שהוצע לשלמו, ואם לא, הזכות לקבלו תפקע, אלא אם הביטוח הלאומי החליט אחרת.
 • אסיר ציון שאין בו תלויים ונמצא במוסד לנכים, לקשישים וכד' על חשבון המדינה, הסוכנות או רשות מקומית, יוקטן התגמול המשולם לו ב-75% החל מהחודש הרביעי בו הוא נמצא במוסד, וכל עוד הוא נמצא בו.
 • אם זכאי לתגמול נפטר מבלי שקיבל את כל התגמול המגיע לו, ישולם התגמול לבן/ת זוגו ואם אין לו בן/ת זוג, ליורשיו על פי דין.
 • התגמול לא ייחשב כהכנסה לצורך קבלת הטבות סוציאליות על פי ההסכם בדבר מתן גמלאות זקנה ושאירים מיוחדות.
 • לפרטים נוספים על תשלום התגמול באתר המוסד לביטוח לאומי

חשוב לדעת

 • התלויים באסיר ציון שנפטר זכאים גם למענק פטירה.
 • התגמולים לאלמנ/ה של אסיר ציון ייפסקו אם יינשאו מחדש.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לאסירי ציון והרוגי מלכות במשרד הקליטה דף הרשות באתר המשרד לקליטת העלייה אחראית על תהליך ההכרה באסירי ציון ובהרוגי מלכות והתאמת הסעיף הרלוונט לו בחוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם. הרשות מעבירה את החלטתה בדבר ההכרה למוסד לביטוח הלאומי האחראי על תשלום תגמולים, מענקים והטבות נוספות
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

תודות