הקדמה:

הכנת תכנית שיקום לתקופת שחרורו המוקדם של אסיר היא בעלת משקל בדיונים של ועדת השחרורים
אסיר שלא נמצא מתאים לתכנית שיקום של רש"א יכול להציג בפני הוועדה תכנית שיקום מטעם גורמים אחרים
במקרה שאסיר מפר את תנאי השחרור, ניתן לבטל את השחרור המוקדם ולהחזירו להמשך ריצוי המאסר


כאשר מתקיים דיון בעניינו של אסיר בוועדת השחרורים, ניתן משקל לשאלה אם הוכנה עבורו תכנית שיקום לתקופת השחרור המוקדם.

מהי תכנית שיקום אסירים של הרשות לשיקום האסיר?

 • תכנית שיקום לאסירים בשחרור מוקדם נעשית בתנאים שעליהם מסכים האסיר עם רכז רש"א בכלא ועם תכנית השיקום שנקבעה על-ידי ועדת השחרורים ומהווים תנאי לשחרור המוקדם.
 • האסיר יכול להשתלב בתכניות שיקום בקהילה - בעיר המגורים, וכן מחוץ לקהילה, בהוסטלים. כמו כן ישנן תכניות שיקום בקהילות טיפוליות ובמרכזי יום.
 • בנוסף על הרכיבים של טיפול ותעסוקה, מפעילה רש"א תכנית שיקום בפיקוח אלקטרוני, המאפשרת מעקב וליווי הדוקים יותר ומסייעת לשמור על גבולות ועל סדר יום תקין.

מי זכאי?

 • אסיר ששוחרר בשחרור מוקדם בכפוף לתכנית פיקוח של רש"א.

תהליך מימוש הזכות

פגישה עם יועץ רש"א

 • לכל אסיר ישנה זכות להיפגש עם יועץ רש"א בכלא שלושה עד שישה חודשים לפני מועד הדיון בעניינו בוועדת השחרורים. על האסיר לפנות לעובד הסוציאלי בכלא ולבקש לקבוע עם נציג רש"א פגישה המכונה הוועדה להכנת תוכניות שיקום לאסירים.
 • טרם הפגישה עם האסיר מעדכן העובד הסוציאלי המטפל את יועץ רש"א בנתוניו הרלוונטים של האסיר. בסיום הפגישה מגבש יועץ רש"א הערכה בדבר אפשרויות השיקום העומדות לרשות האסיר, ומקבל החלטה, האם האסיר זקוק לשיקום, ואם כן, האם הוא מתאים לתכנית טיפול מטעם רש"א.
 • במידת הצורך מופנה האסיר לגורמי רש"א בקהילה על מנת להיעזר בהם בבניית תכנית השיקום. אסיר אשר יוצא לחופשות יוכל להיפגש עם נציגי רש"א במהלך חופשותיו, ואסיר שאינו יוצא לחופשות יוכל להגיש בקשה לצאת לחופשה מיוחדת על-מנת להיפגש עם נציג רש"א בקהילה.

בנית תכנית שיקום מתאימה

 • במקרה שהאסיר נמצא מתאים לתכנית רש"א, תיבנה עבורו תכנית המותאמת לצרכיו אשר יכולה לכלול את הפנייתו להוסטל של רש"א, תכנית טיפול פרטנית או קבוצתית, תכנית עבודה ופיקוח תעסוקתי. במקרה שישנו רקע של שימוש בסמים, עשויה התכנית לכלול בנוסף מסירת בדיקות שתן.
 • תכנית השיקום נבנית באופן פרטני לכל אסיר ונסיבותיו. התכנית עשויה להיות זהה בתכניה הטיפוליים לתכניות השיקום של אסירים בשחרור מלא, מלבד התנאים הבאים הקבועים בחוק:
  • האסיר חייב להתגורר במקום המגורים שלו.
  • עליו להחזיק כל הזמן בתעודת "אסיר ברשיון".
  • עליו להחתים תעודה זו בתוך 48 שעות ממועד השחרור בתחנת המשטרה הקרובה ולאחר מכן בתדירות שנקבעה לו על ידי ועדת השחרורים.

הגש חוות דעת לוועדת השחרורים

 • חוות הדעת מטעם רש"א המוגשת לוועדה יכולה לכלול:
 1. תכנית לשיקום האסיר הכוללת תכנית עבודה או תכנית טיפולית. (הוועדה יכולה להורות כי תכנית זו תהיה חלק מתנאי השחרור של האסיר, ואז עליו לעמוד בתנאי הפיקוח).
 2. קביעה לפיה האסיר אינו זקוק לתכנית שיקום כיוון שאינו מגלה דפוסי התנהגות עבריינית.
 3. קביעה לפיה האסיר אינו מתאים לתכנית שיקום מטעם רש"א.

חשוב לדעת

 • תכנית הטיפול כוללת התחייבות מצד האסיר המשוחרר להתמיד בתעסוקה, לעמוד בזמנים, להגיע לטיפול פרטני, משפחתי וקבוצתי ולשתף פעולה עם טיפולים אלה.
 • אסיר המשוחרר ברישיון עם רקע של שימוש בסמים, יחויב למסור בקביעות בדיקות שתן לגילוי סמים.
 • במקרה שנקבע כי האסיר אינו זקוק לתכנית שיקום כיוון שאינו מגלה דפוסי התנהגות עבריינית, הוועדה תיתן לכך משקל גדול בהחלטתה בדבר שחרורו של האסיר.
 • באותו אופן, במקרה שהוכנה תכנית רש"א עבור האסיר, לוועדת השחרורים תהיה נטייה לשחרר את האסיר בכפוף לתנאי התכנית.
 • אם האסיר לא נמצא מתאים לתכנית רש"א ביכולתו להגיש תכנית שיקום מטעם גורמים אחרים, אך בדרך כלל המשקל שיינתן לה יהיה נמוך מהמשקל הניתן לחוות הדעת מטעם הגורמים הטיפוליים ברשות לשיקום האסיר. לכן, יש עדיפות לבניית תכנית מטעם רש"א.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים