התקופה שבין מתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) ועד למתן הצו לשיקום כלכלי (השלב האחרון בהליכים) מכונה "תקופת הביניים"
בתקופה זו, הנמשכת כשנה, מוטלות הגבלות על החייב (כגון איסור יציאה מהארץ), נבדק מצבו הכלכלי, הנושים מגישים תביעות חוב וכו'
לקראת סיום התקופה, הנאמן מכין דוח מסכם הכולל את ממצאי הבדיקה הכלכלית שערך
בתום התקופה, יוחלט האם החייב יקבל צו לשיקום כלכלי במסגרתו ייקבעו התנאים שאם יעמוד בהם, הוא יוכל לקבל הפטר (פטור מחובות)
אזהרה
דף זה מתייחס להליכים שנפתחו אחרי 15.09.2019
למידע על הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019 ראו פשיטת רגל וחדלות פירעון

לאחר שניתן לחייב צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (השלב הראשון בהליכי פשיטת רגל), מתחילה תקופה שנמשכת כשנה, במהלכה:

שימו לב
ההצעה לתוכנית לשיקומו הכלכלי של החייב, מהווה למעשה את הבסיס לתנאי הצו לשיקום כלכלי והתנאים שאם החייב יעמוד בהם, הוא יוכל לקבל הפטר (פטור מחובות).

גורם ממשל

חשוב לדעת

  • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לחובות מעל 166,627.31 ₪ (נכון ל-2024) ולנושים) מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.
  • רשות האכיפה והגבייה (חובות מתחת ל-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024) מפעילה מרכז מידע טלפוני בטלפון *‎35592, בימים א'-ה' בין 8:00 - 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים