הקדמה:

מי שעובד ביום הבחירות עשוי להיות זכאי לשכר בגובה 200%, או לשכר רגיל ויום חופש במועד אחר
יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון בו אין חובה לעבוד, מבלי שינוכה לעובד יום חופש על כך
מי שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות ונעדר מעבודתו ביום הבחירות, זכאי לשכר בעבור יום השבתון


על פי נוהג שהשתרש בין ארגוני ההסתדרות והמעסיקים וכן על פי ההוראות הקבועות בתקשי"ר לגבי עובדי המדינה ופרשנות שניתנה על ידי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, המעסיקים משלמים למי שעובדים ביום הבחירות שכר בשיעור של 200%, או לחלופין שכר רגיל ובנוסף שעות חופשה תמורת שעות עבודתם בפועל ביום זה.

מי זכאי?

  1. עובדים בשירותי התחבורה והשירותים הציבוריים, אשר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת קבעה כי יפעלו כסדרם ביום הבחירות (לפירוט השירותים).
  2. עובדים (כולל עובדים זרים המעסקים בסיעוד או בענפים אחרים) שנתבקשו על ידי מעסיקיהם לעבוד ביום הבחירות לכנסת והסכימו, למרות שאינם משתייכים לנותני השירותים הציבוריים שקבעה ועדת הבחירות. במקרים אלו ייתכן שהעובד והמעסיק יסכימו על שכר הגבוה מ-200%.

חשוב לדעת

  • בחוק אין הגדרה לגבי מועד השבתון, אך לאור העובדה שבחוק הבחירות נקבעו שעות ההצבעה מ- 07:00 עד 22:00, מקובל להתיחס לשבתון ככזה שמתחיל בשעה 07:00 ומסתיים בשעה 22:00.
  • מי שעבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות זכאי לשכר עבור יום השבתון.
  • עובדים המועסקים באופן חד פעמי במהלך יום הבחירות בעבודות הקשורות למערכת הבחירות עצמה, כגון: עבודה בוועדת קלפי, עבודה בשירות אחת המפלגות וכיו"ב, זכאים לתנאי שכר מיוחדים. למידע נוסף ראו: עבודה זמנית במערכת הבחירות לכנסת.

ארגוני סיוע

פסקי דין

  • דמ (י-ם) 1990/01 באתר נבו - עובד שחויב לעבוד ביום הבחירות זכאי לכפל תשלום - בגין יום השבתון ובגין העבודה באותו יום (ראו סעיף 3).

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים