הקדמה:

עובדות ועובדים שקיבלו מהמעסיק הפרשי שכר או תשלומים נוספים לשכרם לאחר ששולמו להם דמי לידה, גמלה לשמירת היריון, דמי אימוץ, דמי לידה להורה מיועד או דמי אומנה, עשויים להיות זכאים לתשלום הפרשים מהמוסד לביטוח לאומי בהתאם לתנאים שיפורטו בהמשך
ניתן להגיש את התביעה לתשלום בתוך 12 חודשים מהיום שבו שולמו ההפרשים על-ידי המעסיק

טפסים

עובד/ת שכיר/ה שקיבל/ה דמי לידה, גמלה לשמירת היריון, דמי אימוץ, דמי לידה להורה מיועד או דמי אומנה, ולאחר מכן המעסיק שילם לה/לו הפרשי שכר או תשלום נוסף, עשוי/ה להיות זכאי/ת לתשלום הפרשים מהמוסד לביטוח לאומי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי

  • מי שאינם שבעי רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי בנושא הזכאות, יכולים להגיש ערעור לבית הדין לעבודה תוך 12 חודשים.
  • ניתן לבקש סיוע משפטי חינם בהליך הערעור מלשכות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים.
  • כמו כן, אם התביעה נדחתה, ניתן לבקש במקרים מסויימים שוועדת תביעות תבחן את ההחלטה ותיתן את המלצתה לפקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי.
  • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.

חישוב הפרשים בגין תשלום נוסף

  • אם לאחר תחילת הזכאות לקצבה העובד/ת קיבל/ה מהמעסיק תשלום נוסף בשיעור של 1,325 ₪ או יותר, הסכום יתפרס לצורך החישוב על פני 12 החודשים שהעובד/ת עבד/ה בהם לפני כן (חודש התשלום ו-11 החודשים שקדמו לו), או פחות מכך, אם היו חודשים מלאים שהעובד/ת לא עבד/ה בהם.
דוגמה
  • עובדת עם ותק של שנתיים במקום העבודה יצאה לחופשת לידה שנמשכה 3 חודשים, החל מאמצע חודש מאי עד לאמצע חודש אוגוסט (כלומר החודשים יוני ויולי היו חודשים מלאים שהעובדת לא עבדה בהם).
  • דמי הלידה ששולמו לה חושבו על-פי השכר שהשתכרה: 10,000 ₪ ברוטו לחודש.
  • בחודש אוקטובר באותה שנה העובדת קיבלה בונוס בסך 8,000 ₪ (סכום שעולה על 1,325 ₪).
  • לצורך חישוב ההפרשים בדמי הלידה התשלום נפרס על פני 10 חודשים: חודש התשלום ו-9 מתוך 11 החודשים שקדמו לו (לא כולל את החודשים יוני ויולי).
  • התוספת לחודש שחושבה לעובדת הייתה בסך 800 ₪, ולכן השלמת דמי הלידה חושבה לפי שכר חודשי של 10,800 ₪.

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים