הקדמה:

עובדות ועובדים שקיבלו מהמעסיק הפרשי שכר או תשלומים נוספים לשכרם לאחר ששולמו להם דמי לידה, גמלה לשמירת הריון, דמי אימוץ, דמי לידה להורה מיועד או דמי אומנה, עשויים להיות זכאים לתשלום הפרשים מהמוסד לביטוח לאומי בהתאם לתנאים שיפורטו בהמשך
ניתן להגיש את התביעה לתשלום בתוך 12 חודשים מהיום שבו שולמו ההפרשים על-ידי המעסיק
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

עובד/ת שכיר/ה שקיבל/ה דמי לידה, גמלה לשמירת הריון, דמי אימוץ, דמי לידה להורה מיועד או דמי אומנה, ולאחר מכן המעסיק שילם לה/לו הפרשי שכר או תשלום נוסף, עשוי/ה להיות זכאי/ת לתשלום הפרשים מהמוסד לביטוח לאומי.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

 • יש למלא טופס תביעה לתשלום הפרשים ולצרף אליו פירוט שכר ממוחשב מהמעסיק או פירוט שכר ידני, הכולל את התשלום הנוסף או ההפרשים ששולמו לעובד/ת.
 • את הטופס והמסמכים יש להגיש למחלקת אמהות בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום המגורים (באמצעות הדואר, הפקס או תיבת השירות שמחוץ לסניף).
 • ישנה אפשרות למלא טופס מקוון ולהגיש את התביעה באחת מהדרכים הבאות:
  • למלא ולשלוח את הטופס בצירוף המסמכים באופן מקוון.
  • למלא את הטופס באופן מקוון, להדפיס ולהגיש עם המסמכים לסניף כפי שפורט לפני כן.
 • ניתן להגיש את התביעה לא יאוחר מ-12 חודשים מהיום שבו שולמו ההפרשים על-ידי המעסיק.
 • פקיד התביעות בסניף יבדוק את הבקשה, ויחליט אם קיימת זכאות להפרשים.

חישוב הפרשים בגין תשלום נוסף

 • אם לאחר תחילת הזכאות לקצבה העובד/ת קיבל/ה מהמעסיק תשלום נוסף בשיעור של 1,325 ש"ח או יותר, הסכום יתפרס לצורך החישוב על פני 12 החודשים שהעובד/ת עבד/ה בהם לפני כן (חודש התשלום ו-11 החודשים שקדמו לו), או פחות מכך, אם היו חודשים מלאים שהעובד/ת לא עבד/ה בהם.
דוגמה
 • עובדת עם ותק של שנתיים במקום העבודה יצאה בחודש מאי לחופשת לידה.
 • דמי הלידה ששולמו לה חושבו על-פי השכר שהשתכרה: 10,000 ש"ח בחודש (ברוטו).
 • בחודש אוקטובר באותה שנה העובדת קיבלה בונוס בסך 12,000 ש"ח.
 • הבונוס עלה על 1,325 ש"ח, ולכן לצורך חישוב ההפרשים בדמי הלידה התשלום נפרס על פני 12 החודשים שקדמו לו (כלומר חושבה תוספת של 1,000 ש"ח לחודש).
 • השלמת דמי הלידה לעובדת חושבה בהתאם לשכר חודשי של 11,000 ש"ח.

חקיקה ונהלים