אסור להפלות עובד בשל שירותו במילואים או בשל שירות מילואים של בן זוגו או של שותפו להורות על ילד עד גיל 14 (או עד גיל 21, אם מדובר בילד עם צרכים מיוחדים).
למידע רשמי ראו אתר משרד העבודה

תקציר

 • אפליה על רקע שירות מילואים היא :
  • העדפת עובדים/ות שאינם/ן משרתים/ות במילואים, או משרתים/ות מספר מועט יחסית של ימי מילואים על פני עובדים/ות שנדרשים/ות לשירות מילואים בתדירות גבוהה יותר
  • והעדפת עובדים/ות שבן/בת זוגם, או ההורה הנוסף של ילדם המשותף אינם/ן משרתים/ות במילואים, או משרתים/ות מספר מועט יחסית של ימי מילואים על פני עובדים/ות שבני/בנות זוגם נדרשים/ות לשירות מילואים בתדירות גבוהה יותר ובלבד שלא קיים להעדפה טעם ענייני הקשור למהות התפקיד.
 • חל איסור על מעסיקים להפלות בין עובדים בשל שירות מילואים שלהם, או של בן זוגם או הורה נוסף של ילד משותף לרבות קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים, בכל אחד מאלה:

מי זכאי?

 • עובדים שנקראו לשירות מילואים
 • עובדים שבן זוגם נקרא לשירות מילואים
 • עובדים שהם הורים (כולל משפחת אומנה) לילד עד גיל 14 או אם הוא ילד בעל צרכים מיוחדים - עד גיל 21, אשר ההורה האחר של הילד נקרא לשירות מילואים.

תהליך מימוש הזכות

 • אפליית עובד בניגוד לאמור בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה מהווה הן עבירה אזרחית והן עבירה פלילית.
 • עובד שהופלה בניגוד לחוק רשאי להגיש תביעה בבית הדין לעבודה, על הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.
  • במקרה של תביעה בשל אפליה, רשאים להגיש את התביעה גם ארגוני עובדים או ארגוני זכויות העוסקים בזכויותיו של מי שאסור להפלתו.
 • בית הדין לעבודה רשאי לפסוק פיצויים לטובת העובד, וכן לתת צו מניעה או צו עשה, אם ראה שהענקת פיצויים בלבד לא תהא צודקת.
  • אם במקום העבודה מועסקים 6 עובדים או יותר, ניתן לתבוע פיצויים לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, גם אם לא נגרם לעובד נזק כתוצאה מהאפליה.
  • אם במקום העבודה מועסקים פחות מ-6 עובדים, ניתן להגיש תביעה בגין הפרת חובות השוויון ותום הלב, אולם במקרה זה נדרש להוכיח את גובה הנזק שנגרם לעובד כתוצאה מההפליה .
 • תביעה אזרחית בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ניתן להגיש עד 3 שנים מיום שנוצרה העילה.
 • במקרה שהתובענה לא נידונה בערכאה שיפוטית, ניתן להגיש תלונה לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה
הממונה על חוק עבודת נשים משרד הממונה על חוק עבודת נשים אחראי על אכיפת חוק עבודת נשים. שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
משרד העבודה אחראית על כל התחומים הקשורים לתעסוקה תעסוקה וזכויות עובדים
היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות היחידה מטפלת במיגור הגזענות והאפליה, ובין היתר מטפלת בתלונות המתקבלות אצלה בנושא שוויון הזדמנויות בעבודה, איסור אפליה בחינוך

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים