הקדמה:

מעסיק המפרסם מודעת "דרושים" חייב לפרסם אותה בלשון זכר ובלשון נקבה
אסור לפרסם מודעת "דרושים" שיש בה משום אפליית אדם עם מוגבלויות או אפלייה אסורה לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה
עובד או מועמד לעבודה רשאי להגיש תביעת פיצויים לבית הדין האזורי לעבודה נגד מעסיק שפרסם מודעה שאינה עומדת בדרישות החוק או תביעה שבה יידרש המעסיק לפרסם או להימנע מפרסום מודעה, בהתאם לדרישות החוק
נגד מעסיק שפרסם מודעה בדבר הצעת עבודה בניגוד לחוק ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, אשר מוסמכת לנקוט נגדו הליכים פליליים ואף להטיל עליו קנסות כספיים.
למידע נוסף ראו סעיף 8 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה


סעיף 8 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה קובע כי מעסיק או כל אדם הזקוק לעובד, לא יפרסם מודעה לגבי הצעת עבודה או שליחה להכשרה מקצועית, אלא אם כן הצעת העבודה צוינה בלשון זכר ובלשון נקבה, בין ביחיד ובין ברבים.

 • כמו כן, אין לפרסם מודעה זו אם יש בה משום אפליה על רקע מין, נטייה מינית, מעמד אישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, הורות, גיל, גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, השקפה, השתייכות למפלגה, או שירות מילואים.
 • בנוסף אסור לפרסם הודעה שיש בה אפליה לרעה של אנשים עם מוגבלויות, כאשר הם כשירים לתפקיד וכשהאפליה אינה מתחייבת מאופי התפקיד.
 • במקרה של הפרה, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

מי זכאי?

 • כל מי שרואה עצמו מועמד לעבודה

דרישות שבהן צריכה לעמוד המודעה

 • המודעה אמורה לעסוק ברקע המקצועי הנדרש ובתיאור התפקיד בלבד.
 • במודעת הדרושים יש לציין את הדרישות הרלוונטיות לאופיו ומהותו של התפקיד.
 • יש לפרסם את המודעה בלשון זכר ובלשון נקבה, בין ביחיד ובין ברבים.
 • על המעסיק לוודא שיש קשר ישיר בין ההשכלה, הניסיון והתכונות הנדרשות לביצוע התפקיד, לבין דרישות התפקיד המצוינות במודעה.
 • נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה ממליצה למעסיק לפרט את מהות התפקיד כך שהדרישות והמידע המבוקש מהמועמד/ת יהיו כמה שיותר פרטניות, ולא להשתמש בדרישות כלליות.
דוגמה
רצוי שלא להציב דרישה כללית לשירות צבאי, אלא לפרט מהי הדרישה הרלוונטית לתפקיד הספציפי, למשל ניסיון קריאת תצלומי אויר, ובכך להגיע ישירות לבעלי הניסיון הנדרש, בין אם הוא נרכש במסגרת השירות הצבאי או במסגרת אחרת.
דוגמה
במשרה שדרוש בה כושר גופני רצוי שלא להציב דרישה של "עד גיל 40", גם אם יוצאים מנקודת הנחה שיש סיכוי רב יותר למצוא בעלי כושר פיזי מתאים בקבוצת גילים זו, אלה לציין שלמשרה נדרש כושר גופני ולא להגביל את גיל המועמד
דוגמה
מומלץ שלא לציין שהמשרה מיועדת לגברים בלבד, אלא לפרט את הנדרש לתפקיד כגון: כושר גופני, כוח פיזי, פירוט מסגרת ושעות העבודה, או ציון דרישות מיוחדות של התפקיד כגון עבודה עם רמות גבוהה של קרינה מייננת או עופרת אשר עלולים לסכן אישה בהריון.
 • אסור לפרסם הודעה שיש בה אפליה לרעה של אנשים עם מוגבלויות, כאשר הם כשירים לתפקיד וכשהאפליה אינה מתחייבת מאופי התפקיד.
 • יש להימנע משימוש בנוסח מודעה המהווה אפליה אסורה בעבודה, על רקע מין, נטייה מינית, מעמד אישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, הורות, גיל, גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, השקפה, מקום מגורים, השתייכות למפלגה, או שירות מילואים.
דוגמה
נוסח מודעה ”דרוש מהנדס, רווק בין בגיל 35-25 לאחר שירות צבאי מלא“, מהווה אפליה אסורה, שכן ברוב המקרים אין קשר בין עבודת המהנדס למין (הדרישה נוסחה בלשון זכר), למצב המשפחתי (נאמר שנדרש רווק), לגיל או לשירות צבאי. נוסח כזה עלול לסגור את הדלת בפני מגוון רחב של אוכלוסיות בניגוד לחוק.

.

הפרת החובה של המעסיק

 • נגד מעסיק שפרסם מודעה בדבר הצעת עבודה בניגוד לחוק ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, אשר מוסמכת לנקוט נגדו הליכים פליליים ואף להטיל עליו קנסות כספיים.
 • מועמד לעבודה רשאי להגיש לבית הדין לעבודה תביעת פיצויים נגד מעסיק שפרסם מודעה בניגוד לחוק, אף אם לא נגרם לו נזק כספי כלשהו. כמו כן הוא רשאי להגיש תביעה לבית הדין לעבודה שתחייב את המעסיק לפרסם או להימנע מפרסום מודעה בהתאם לתנאי החוק.
 • מעסיק שהוגשה נגדו תביעה לבית הדין או תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה יצטרך להוכיח שהדרישות שהציב במודעה נובעות מאופי התפקיד וממהותו, ואינן גורמות לאפליה אסורה.

חשוב לדעת

 • חוק שוויון הזדמנויות בעבודה חל על רק על מקומות עבודה המעסיקים 6 עובדים ומעלה.
 • עם זאת, עקרון השוויון חל גם על מקומות עבודה המעסיקים פחות מ-6 עובדים, מכח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
 • המשמעות היא שעובדים בעסקים קטנים, המעסיקים פחות מ-6 עובדים, לא יוכלו לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים