בקשה לצו ירושה (הליך)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

לשם מימוש נכסיו של אדם שנפטר ולא הותיר צוואה, יש להגיש בקשה לצו ירושה
במקרה שהמנוח הותיר צוואה, מגישים בקשה לצו קיום צוואה
הבקשה כרוכה בתשלום שתי אגרות
במקרים מסוימים ניתן להגיש בקשה לצו ירושה באופן מקוון, המזכה בהנחה של 15% מגובה האגרה

צו ירושה הוא צו משפטי מטעם הרשם לענייני ירושה, המסדיר את חלוקת העיזבון של נפטר שאין לו צוואה תקפה.

 • הצו אינו עוסק בפרטי העיזבון (מה נכלל בעיזבון), אלא מצהיר מי הם יורשי הנפטר ומה חלקו של כל אחד מהם בעיזבון.
 • כדי לקבל את הצו, יש להגיש בקשה לצו ירושה ללשכת הרשם לענייני ירושה שבתחום סמכותו גר המנוח, או לאחד מבתי הדין הרבניים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • את הבקשה יכול להגיש כל מי שיש לו עניין בעיזבון כיורש, כמנהל עיזבון, או כנושה של אחד מהיורשים.

שלבי ההליך

הגשת בקשה באופן מקוון

 • במקרים הבאים בלבד, ניתן להגיש בקשה מקוונת לצו ירושה (בשאר המקרים יש לפעול בהליך הרגיל):
  • הנפטר הותיר אחריו צאצאים ובן/ת זוג.
  • הנפטר הותיר אחריו רק צאצאים.
  • הנפטר הותיר אחריו בן/ת זוג ואין צאצאים, אך הוריו בין החיים.
  • הנפטר לא הותיר בן/ת זוג ואין צאצאים, אך הוריו בין החיים.
 • את הבקשה מגישים באמצעות טופס מקוון, ראו מדריך למילוי הטופס.
 • הגשת בקשה מקוונת מזכה בהנחה של 15% מגובה האגרה.
 • כאשר מבקשי צו הירושה הם צאצאיו, בן זוגו או הוריו של המנוח והם מיוצגים על-ידי עורך דין, ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד.
 • לפרטים נוספים על הגשת הבקשה המקוונת, ראו באתר האפוטרופוס הכללי.

הגשת בקשה בהליך בלתי מקוון

 • המבקש לקבל צו ירושה צריך למלא טופס בקשה לצו ירושה, לחתום על התצהיר שבטופס, ולאמת את החתימה על-ידי עורך דין, נוטריון, שופט, דיין בבית דין דתי או ראש הרשות המקומית:
 • אל טופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • שני שוברי תשלום ששולמו בבנק הדואר או באמצעות האינטרנט. ראו: בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה - "אגרת פתיחת בקשה" ו"אגרת פרסום בעיתון" בטבלה זו (בבקשה המוגשת בבית דין רבני, ניתן לשלם את האגרות בדואר בלבד, באמצעות שוברים שמקבלים במזכירות בית הדין).
  • תעודת פטירה מקורית (או העתק "נאמן למקור") של המנוח. אם המנוח היה תושב ישראל שנפטר בחו"ל, יש לצרף תמצית רישום ממשרד הפנים המציינת את תאריך פטירתו.
  • תעודת פטירה (מקורית או צילום) של כל יורש אחר שנפטר.
  • אישור על משלוח הודעות לכל היורשים בדואר רשום.
  • במקרה שישנם יורשים ה"מסתלקים" מחלקם בעיזבון, יש לצרף תצהירי הסתלקות מקוריים.
  • לבקשה שמגיש עורך דין בשם המבקשים יש לצרף גם ייפוי כוח מקורי או העתק נאמן למקור.
 • את הבקשה והמסמכים הנלווים (מקור ו-3 עותקים עבור כל אחד), מגישים ללשכת הרשם לענייני ירושה, שבאזור סמכותו גר המוריש. אם המוריש גר בחו"ל, יש להגיש את הבקשה ללשכת הרשם הנמצאת באזור שבו נמצאים נכסיו.
 • כמו כן, ניתן להגיש את הבקשה לאחד מבתי הדין הרבניים. לשם כך כל הצדדים הנוגעים בדבר צריכים לחתום על תצהיר הסכמה לשיפוט בבית הדין הרבני.
 • לשכת הרשם מעבירה עותק מהבקשה אל האפוטרופוס הכללי, שישיב בתוך 45 ימים באחת מהאפשרויות:
  • אישור הבקשה.
  • בקשה להשלמת פרטים חסרים.
  • העברת התיק לדיון בבית המשפט לענייני משפחה.
 • הרשם לענייני ירושה יפרסם בעיתונות היומית הודעה על הגשת הבקשה, על מנת לאפשר הגשת התנגדויות לצו.
 • לאחר קבלת תגובת האפוטרופוס הכללי, ולאחר שחלפו המועדים להגשת התנגדויות, יינתן צו הירושה.
 • התהליך מרגע הגשת הבקשה עד מתן הצו נמשך בין חודש לחודשיים (אם לא נדרשת התערבות נוספת).
 • לאחר מתן הצו, הוא יימצא במאגר הממוחשב בלשכות הרשמים וניתן יהיה לקבלו בכל עת.
 • לפרטים נוספים, ראו הסבר למילוי טופס בקשה לצו ירושה (בלתי מקוון) באתר האפוטרופוס הכללי.

פטור מתשלום האגרות

 • בן זוג, הורה, או ילד של מי שנפטר עקב פעולות מלחמה או איבה, או נפטר בשירות צבאי, פטורים מתשלום האגרות.

התנגדות למתן צו ירושה

 • ייתכנו מקרים בהם אדם מתנגד לצו הירושה, למשל אם ידוע לו על קיומה של צוואה, או על יורשים על פי דין שלא הוזכרו בבקשה לצו.
 • ניתן להגיש את התנגדות תוך 14 יום מתאריך הפרסום בעיתון.

העברת הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה

 • במקרים הבאים בקשה לצו ירושה מועברת לדיון בבית המשפט לענייני משפחה:
  • הוגשה התנגדות לבקשה.
  • המדינה היא צד לבקשה.
  • היועץ המשפטי לממשלה יזם את הבקשה או הצטרף אליה.
  • האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה אדם שמונה לו אפוטרופוס, קטין או נעדר.
  • מקרים שבהם לא ברור על פי חוקי איזו מדינה יש לנהוג, למשל כשמוריש נפטר בחו"ל, ונכסיו נמצאים בארץ.
  • הרשם לענייני ירושה החליט, מסיבה כלשהי, להעביר את הבקשה לבית המשפט.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים