עובדי אולמות וגני אירועים המועסקים במשמרת לילה, זכאים לגמול עבור שעות נוספות החל מהשעה השביעית
בשאר המשמרות זכאים העובדים לגמול עבור שעות נוספות לאחר 8.6 שעות בדומה לשאר העובדים במשק


עובדי אולמות וגני אירועים המועסקים מעל ל-6 שעות במשמרת לילה (משמרת שלפחות שעתיים ממנה חלות בין השעות 22:00 ל-06:00), זכאים לגמול עבור שעות נוספות החל מהשעה השביעית.

  • בגין השעה השביעית והשמינית באותו יום עבודה יהיה עובד זכאי לגמול של 25% משכרו הרגיל - כלומר לשכר של 125% לשעה.
  • בגין השעה התשיעית והעשירית באותו יום עבודה יהיה עובד זכאי לגמול של 50% משכרו הרגיל - כלומר לשכר של 150% לשעה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
עובדי קבלן בתחום הניקיון, השמירה וההסעדה רשאים בתנאים מסויימים לתבוע גם את מזמין השירות (מקום העבודה בפועל) בגין הפרת זכויותיהם על ידי החברה הקבלנית. למידע נוסף ראו הגשת תביעה נגד מזמין שירות בשל הפרת הזכויות של עובדי הקבלן המועסקים אצלו.

נטל ההוכחה בתביעה לתשלום שעות נוספות

  • כשעובד מגיש תביעה לבית הדין לתשלום גמול עבור שעות נוספות והמעסיק לא ערך רישום כנדרש של שעות ההעסקה, על העובד לתת תחילה גרסה עובדתית מינימלית על כך שעבד בשעות נוספות ואז נטל השכנוע עובר אל המעסיק, כדי לשכנע שהעובד לא הועסק בשעות הנוספות הנטענות.
  • אם העובד עמד בנטל הראשוני של מתן גרסה עובדתית, נטל השכנוע עובר למעסיק. אם המעסיק לא ישכנע את בית הדין שהעובד לא הועסק בשעות נוספות, יחייב בית הדין את המעסיק בתשלום של עד 15 שעות נוספות שבועיות או עד 60 שעות נוספות חודשיות.
  • אם העובד לא עמד בנטל הראשוני ובית הדין דחה את טענתו שלפיה עבד בשעות נוספות, אין לחייב את המעסיק בתשלום גמול שעות נוספות, גם אם המעסיק לא הציג דו"חות נוכחות.
  • למידע נוסף ראו כשעובד מציג ראשית ראיה שעבד בשעות נוספות והמעסיק לא ערך דוחות נוכחות, נטל הראיה עובר למעסיק לשכנע שהעובד לא הועסק בשעות נוספות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים