הקדמה:

עובדי אולמות וגני אירועים המועסקים במשמרת לילה, זכאים לגמול עבור שעות נוספות החל מהשעה השביעית
בשאר המשמרות זכאים העובדים לגמול עבור שעות נוספות לאחר 8.6 שעות בדומה לשאר העובדים במשק


עובדי אולמות וגני אירועים המועסקים מעל ל-6 שעות במשמרת לילה (משמרת שלפחות שעתיים ממנה חלות בין השעות 22:00 ל-06:00), זכאים לגמול עבור שעות נוספות החל מהשעה השביעית.

  • בגין השעה השביעית והשמינית באותו יום עבודה יהיה עובד זכאי לגמול של 25% משכרו הרגיל - כלומר לשכר של 125% לשעה.
  • בגין השעה התשיעית והעשירית באותו יום עבודה יהיה עובד זכאי לגמול של 50% משכרו הרגיל - כלומר לשכר של 150% לשעה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • זכות זו אמורה להינתן באופן אוטומטי על-ידי המעסיק, במקרה שהעסיק עובד בשעות נוספות, בהתאם לדין.
  • על המעסיק לערוך מעקב אחר השעות הנוספות של העובד, ולהפריד בתלוש השכר בין תשלום השכר הרגיל לבין הגמול עבור השעות הנוספות. יש לציין בתלוש השכר את מספר השעות הנוספות המדוייק שעבורן משולם הגמול באותו חודש.
  • תשלום גלובלי עבור שעות נוספות - לפי סעיף 5 לחוק הגנת השכר, חל איסור על המעביד לקבוע שכר כולל, שכבר מגלם בתוכו תמורה בגין שעות נוספות ו/או חופשה שנתית, אלא בתנאים מסוימים. למידע נוסף ראו גמול גלובלי עבור עבודה בשעות נוספות, שבת וחג.
  • במקרה שלעובד לא שולם שכר בגין השעות הנוספות או ששולם שכר הנמוך משכר המינימום:


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים