הקדמה:

משרד הבינוי והשיכון רוכש דירות (דירות נכסי רכישה) עבור זכאי דיור ציבורי הרתוקים לכיסאות גלגלים ביישובים שבהם יש מחסור בדירות מתאימות
מי שהוצעו לו 4 הצעות לדירות מתאימות בדיור הציבורי והוא סירב להן, לא יהיה זכאי לדירת נ"ר
הזכאים אחראים לאיתור דירה היכולה לשמש כדירת נ"ר ומשרד הבינוי והשיכון אחראי לבדיקת הדירה ולרכישתה
על-פי הודעת משרד הבינוי והשיכון, לא יירכשו דירות נכסי רכישה עד ל-31.12.2022 בשל היעדר תקציב
שימו לב
בהתאם להודעת משרד הבינוי והשיכון, לא יירכשו דירות נכסי רכישה עד ל-31.12.2022, בשל היעדר תקציב.

משרד הבינוי והשיכון רוכש דירות עבור נכים הרתוקים לכיסאות גלגלים ואינם סיעודיים, הזכאים לדירה בשיכון הציבורי ביישובים שבהם יש מחסור בדירות מתפנות מהמלאי.

 • הדירות הנרכשות לצורך אכלוס הזכאים מכונות דירות נכסי רכישה (נ"ר) ולאחר רכישתן הן מצטרפות למלאי הדירות בשיכון הציבורי.

מי זכאי?

 • חסר דירה שהוא נכה הרתוק לכיסא גלגלים ועונה על 3 התנאים הבאים:
  1. יש לו אישור מטעם ועדת הניידות של משרד הבריאות על רתיקות בשיעור של 100% לכיסא גלגלים לצמיתות.
  2. על-פי חוות דעת רפואית מטעם משרד הבינוי והשיכון, הוא חייב לגור בקומת קרקע.
  3. הכנסתו אינה עולה על השכר הממוצע במשק.
 • דייר הדיור הציבורי הרתוק לכיסא גלגלים שהדירה הציבורית שהוא מתגורר בה אינה נגישה לכיסא גלגלים ואינה ניתנת להנגשה על-ידי מעלון/רמפה ו/או ביצוע הרחבות מפתחים בדירה.
 • במקרה של עולה חדש, קביעת הזכאות ומימושה יהיו באחריות המשרד לקליטת העלייה.

מי לא זכאי?

 • מרותק לכיסא גלגלים שהוצעו לו 4 הצעות לדירות מתאימות בדיור הציבורי והוא סירב להן, לא יהיה זכאי לדירת נ"ר.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לאישור זכאות לדירת נ"ר.
 • לאחר אישור הזכאות, מורכב התהליך מ-3 שלבים: איתור הדירות, בדיקת הדירות ורכישת הדירות.

הגשת הבקשה

 • יש להגיש מסמכים רפואיים המעידים על מצבו של הזכאי לאגף האכלוס במשרד הבינוי והשיכון.
 • המסמכים יועברו לקבלת חוות דעת מהוועדה הרפואית מטעם משרד הבינוי והשיכון ולקביעה האם מדובר במקרה סיעודי והאם יש הכרח למגורים בקומת קרקע.
 • במקרים שבהם הזכאות היא בגין ילד הרתוק לכיסא גלגלים על המבקש להוסיף:
  1. דו"ח סוציאלי הכולל התייחסות לגבי יכולת המשפחה לטפל בילד טיפול ארוך טווח.
  2. אישור שהמסגרת החינוכית שבה שוהה הילד אינה כוללת רכיב דיור.

איתור דירת נ"ר

 • מיד לאחר אישור הזכאות ישלח משרד הבינוי והשיכון לזכאי דף הסבר לגבי התוכנית ותנאי מימושה.
 • נוסף לכך, יקבלו זכאי נ"ר את הטפסים הבאים:
 • איתור הדירה יעשה על ידי הזכאים ובאחריותם.
 • לזכאים תינתן תקופה של 120 יום שבמהלכה יוכלו לאתר דירה מתאימה ולהגיש למשרד הצעה לרכישתה.
 • למידע לגבי דירה המתאימה לשמש כדירת נכסי רכישה ראו דירה היכולה לשמש כדירת נ"ר.
 • אם בתום התקופה לא אותרה דירה מתאימה מומלץ לפנות למשרד הבינוי והשיכון ולבקש הארכה.
 • לאחר איתור דירה מתאימה יחתמו הזכאים על התחייבות להתגורר בדירה שאיתרו, אם תירכש בעבורם.
 • בכל מחוז קיים עובד המרכז את הטיפול בזכאי הנ"ר, שניתן לפנות אליו לסיוע. בנוסף למתן הכוונה ומענה לשאלות, עובד זה אחראי על קליטת ההצעות והזמנת שמאי ומהנדס.

בדיקת דירות נ"ר

 • כדי שניתן יהיה לרכוש את הדירה, על הדירה לעמוד בכל התנאים הבאים:
  1. קבלת אישור ממרפא בעיסוק שהדירה נגישה או ניתנת להנגשה.
  2. קבלת הערכת שמאי לפיה שווי הדירה אינו נמוך מהמחיר המבוקש.
  3. מחיר הדירה המבוקש לא יכול לעלות על תקרת המחיר שנקבעה לזכאי.
  4. קבלת אישור מהנדס כי הדירה ראויה למגורים ומצבה התחזוקתי-הנדסי "סביר" ("דירה במצב תחזוקתי-הנדסי סביר" היא דירה אשר מצבה הפיזי תואם דירת שיכון ציבורי לאחר ששופצה לצורך אכלוס, כלומר לא חסרים בדירה פריטים ואין פגם המפריע לעשות שימוש סביר באחד או יותר מן הפריטים הבאים: דלתות, חלונות, תריסים, תשתיות מים, ביוב וחשמל, כלים סניטריים, ארונות מטבח, ריצוף, איטום גג וקירות, בטיחות.)

רכישת דירות נ"ר

 • תהליך רכישת הדירה כולל משא ומתן וחתימת חוזה עם בעל הדירה, חתימה על כתב העברת רכוש, רישום הזכויות בדירה על שם המדינה והעברתה לחברה מאכלסת.

סדר העדיפות לרכישת דירת נ"ר

 • מימוש הזכאות לרכישת דירת נ"ר כפופה למגבלות התקציב ועל-פי סדר העדיפות הבא:
  • עדיפות ראשונה - זכאים הרתוקים לכיסאות גלגלים ממונעים, על-פי אישור ממשרד הבריאות. נכים אלה יקבלו עדיפות ברכישת הדירה בעבורם על פני זכאים אחרים הרתוקים לכיסאות גלגלים.
  • עדיפות שנייה - משפחות עם נכים הרתוקים לכיסאות גלגלים. במקרים אלה, תינתן עדיפות למשפחות עם מספר ילדים גדול יותר.
  • עדיפות שלישית - יחידים הרתוקים לכיסאות גלגלים במקרים אלה, תינתן העדיפות על-פי משך ההמתנה של הזכאי לדירה.

רשימת יישובים בהם יש דירות נ"ר והחברות המאכלסות

יישוב חברה מאכלסת
אשדוד עמיגור
בני ברק עמידר
בת ים עמידר
גבעתיים עמידר
גדרה עמידר
הוד השרון עמידר
הרצליה עמידר
חולון עמידר
יבנה עמידר
כפר סבא עמידר
לוד עמידר
נתניה עמידר
קרית אונו עמידר
נס ציונה עמידר
ראשון לציון עמידר
רחובות עמידר
רמלה עמידר
רמת גן עמידר
רעננה עמידר
תל אביב-יפו עמידר
פתח-תקווה עמידר
אשקלון עמידר
ירושלים עמידר
חיפה עמידר
קרית אתא עמידר
קרית ביאליק עמידר
קרית ים עמידר
קרית מוצקין עמידר

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות זכויות ונושאים רלוונטיים
משרד הבינוי והשיכון

מוקד מידע *5442

משרד הבינוי והשיכון אמון על תחומי השיכון והבנייה לצרכי מגורים במדינת ישראל. פעילותו מכוונת ליצירת תנאים שיאפשרו לכלל האוכלוסייה למצוא פתרונות דיור הולמים, במחיר סביר, מתוך התמקדות באוכלוסיות מוחלשות. המשרד מעניק סיוע בדיור לשכבות חלשות באוכלוסייה.
משרד העלייה והקליטה

מרכז מידע *2994

משרד העלייה והקליטה אחראי על סיוע לעולים לישראל, משלב ההתארגנות הראשונית ועד השתלבותם בכל תחומי החיים בחברה הישראלית. בין היתר אחראי המשרד על קידום תעסוקת העולים, מתן סיוע כלכלי ופתרונות דיור.
רשות המסים - המשרד למיסוי מקרקעין

משרד המשפטים - האגף לרישום והסדר מקרקעין
רשות מקרקעי ישראל

שלושת הגופים עוסקים בניהול הקרקעות בבעלות המדינה ובפיקוח עליהן, וכן בגביית מסים ואגרות עבור פעולות הנעשות בקרקעות אלה. בעת רכישת קרקע או דירה, תעניק הרשות הקלות במיסוי לאוכלוסיות מיוחדות.
המוסד לביטוח לאומי

מוקד טלפוני ארצי *6050

המוסד לביטוח לאומי נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן. במסגרת זו מעניק המוסד קצבאות כגון זיקנה ושאירים, אמהות, ילדים, נפגעי עבודה, נכות כללית, סיעוד, אבטלה ופשיטת רגל. במקרים מסוימים, יהיו זכאים מקבלי קצבאות אלה לסיוע בדיור.


חקיקה ונהלים