גמלאי שמקבל פנסיה במסגרת פרישה מוקדמת חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי מהפנסיה. במקרים מסויימים שיפורטו בהמשך ניתן פטור מהתשלום
התשלום מועבר על-ידי משלם הפנסיה, והוא מנכה את התשלום מתוך הפנסיה המשולמת לפנסיונר
שכירים ומקבלי פנסיה מוקדמת יכולים להיעזר במחשבון המוסד לביטוח לאומי לחישוב דמי הביטוח
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מי שמקבל פנסיה מוקדמת (לפני גיל פרישה מעבודה) חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

 • על משלם הפנסיה לשלם תשלומים אלה עבור הפנסיונר ולנכות אותם מהפנסיה המשולמת.
 • למבוטח שפרש לגמלאות ב-2 בחודש ואילך לא ינוכו באותו חודש דמי ביטוח לאומי מהפנסיה, אלא רק החל מהחודש שלאחריו.
 • במקרים מסויימים פטור גמלאי המקבל פנסיה מוקדמת מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מהפנסיה שלו. במקרים אלה חובת התשלום חלה על משלם הפנסיה מבלי שהוא יהיה זכאי לנכות את התשלום מהפנסיה של הגמלאי.
טיפ

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • יש להירשם במוסד לביטוח לאומי כמי שמקבל פנסיה מוקדמת. הרישום נעשה באחת מהדרכים הבאות:

שיעור התשלום

 • על חלק הפנסיה שעד 60% מהשכר הממוצע (7,522 ₪, נכון ל-2024) -
  • סך כל הניכוי מהפנסיה, עבור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות הוא בשיעור % 3.49 לפי החלוקה הבאה:
   • דמי ביטוח לאומי בשיעור % 0.39
   • דמי ביטוח בריאות בשיעור % 3.10
 • על חלק הפנסיה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המירבית לחודש החייבת בדמי ביטוח (49,030 ₪, נכון ל-2024) -
  • סך כל הניכוי מהפנסיה, עבור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות יהיה בשיעור של % 11.79 לפי החלוקה הבאה:
   • דמי ביטוח לאומי בשיעור % 6.79
   • דמי ביטוח בריאות בשיעור % 5.00
 • דמי הביטוח המשולמים ינוכו במלואם מחלקו של העובד בלבד.
 • שכירים ומקבלי פנסיה מוקדמת יכולים להיעזר במחשבון המוסד לביטוח לאומי לחישוב דמי הביטוח.
 • לנתוני השכר הממוצע וההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • למידע נוסף על שיעור דמי הביטוח והסכומים המשולמים ראו באתר הביטוח הלאומי.

פטורים מתשלום דמי ביטוח

חשוב לדעת

 • עד ל- 31.01.2004 היה על המעסיק לשלם את דמי הביטוח על בסיס הכנסה של מחצית הפנסיה בלבד. החל מה- 01.02.2004 מנכה המעסיק את דמי הביטוח מהכנסת הפנסיה במלואה.
 • מקבל פנסיה בפרישה מוקדמת אשר הינו בעל עיסוקים נוספים (למשל עובד שכיר או כעצמאי או בעל הכנסה שלא מעבודה - כל זאת בנוסף ובמקביל לקבלת הפנסיה) מוגדר בכעל עיסוקים מעורבים. במקרים אילו יחולו כללים שונים לגבי שיעור תשלום דמי הביטוח. לפרטים ראו דמי ביטוח לאומי למקבל פנסיה מוקדמת עם מקורות הכנסה נוספים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים