הקדמה:

גמלאי שמקבל פנסיה במסגרת פרישה מוקדמת חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי מהפנסיה. במקרים מסויימים שיפורטו בהמשך ניתן פטור מהתשלום
התשלום מועבר על-ידי המעסיק משלם הפנסיה, והוא מנכה את התשלום מתוך הפנסיה המשולמת לפנסיונר
שכירים ומקבלי פנסיה מוקדמת יכולים להיעזר במחשבון המוסד לביטוח לאומי לחישוב דמי הביטוח
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מי שמקבל פנסיה מוקדמת (לפני גיל פרישה מעבודה) חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

 • על משלם הפנסיה לשלם תשלומים אלה עבור הפנסיונר ולנכות אותם מהפנסיה המשולמת.
 • למבוטח שפרש לגמלאות ב-2 בחודש ואילך לא ינוכו באותו חודש דמי ביטוח לאומי מהפנסיה, אלא רק החל מהחודש שלאחריו.
 • במקרים מסויימים פטור גמלאי המקבל פנסיה מוקדמת מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מהפנסיה שלו. במקרים אלה חובת התשלום חלה על משלם הפנסיה מבלי שהוא יהיה זכאי לנכות את התשלום מהפנסיה של הגמלאי.
טיפ

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • יש להירשם במוסד לביטוח לאומי כמי שמקבל פנסיה מוקדמת. הרישום נעשה באחת מהדרכים הבאות:

שיעור התשלום

 • על חלק הפנסיה שעד 60% מהשכר הממוצע (6,331 ש"ח, נכון ל-2020) -
  • סך כל הניכוי מהפנסיה, עבור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות הוא בשיעור % 3.49 לפי החלוקה הבאה:
   • דמי ביטוח לאומי בשיעור % 0.39
   • דמי ביטוח בריאות בשיעור % 3.10
 • על חלק הפנסיה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המירבית לחודש החייבת בדמי ביטוח (44,020 ש"ח, נכון ל-2020) -
  • סך כל הניכוי מהפנסיה, עבור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות יהיה בשיעור של % 11.79 לפי החלוקה הבאה:
   • דמי ביטוח לאומי בשיעור % 6.79
   • דמי ביטוח בריאות בשיעור % 5.00
 • דמי הביטוח המשולמים ינוכו במלואם מחלקו של העובד בלבד.
 • שכירים ומקבלי פנסיה מוקדמת יכולים להיעזר במחשבון המוסד לביטוח לאומי לחישוב דמי הביטוח.
 • לנתוני השכר הממוצע וההכנסה המירבית לתשלום דמי ביטוח בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • למידע נוסף על שיעור דמי הביטוח והסכומים המשולמים ראו באתר הביטוח הלאומי.

פטורים מתשלום דמי ביטוח


חשוב לדעת