לשכה לתיווך, הבאה וטיפול בעובדים זרים מחוייבת להשיב לעובד זר את התשלומים שקיבלה ממנו במקרים שיפורטו להלן


ישנם מצבים שבהם לשכה לתיווך, הבאה וטיפול בעובדים זרים מחוייבת להשיב לעובד זר את כל התשלומים שקיבלה ממנו.

  • עובדים זרים זכאים להחזר התשלומים ששילמו ללשכה בכל אחד מהמקרים הבאים:
    • העובד הזר לא הגיע לישראל כדין תוך זמן סביר ממועד התשלום.
    • העובד הזר הגיע לישראל כדין, אולם בתקופה של שנה מיום הגעתו לא קיבל שכר.
    • העובד הזר הגיע לישראל כדין, אולם בתקופה של שנה מיום הגעתו קיבל שכר שהוא פחות מסכום השווה לשתים עשרה פעמים שכר המינימום לחודש.
  • תשלום שלא הוחזר עד 30 יום מהמועד שבו החלה הזכאות להחזר, ייחשב כשכר מולן.
דוגמה
תושב סרי לנקה חתם על חוזה עם לשכה פרטית כדי לעבוד בישראל כמטפל בקשיש, ושילם ללשכה 3,050 ₪, על פי חוק.
כעבור שנה עדיין לא נמצאה לו עבודה בישראל, והלשכה הפרטית נאלצה להחזיר לו את כספו, מאחר ולא הגיע לישראל כדין תוך זמן סביר.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • במקרה שבו לשכה פרטית אינה עומדת בהתחייבויותיה, יש לפנות אל הלשכה ולדרוש החזר של התשלומים ששולמו לה.
  • אם הלשכה מסרבת להחזיר את התשלומים, ניתן לתבוע אותה בבית משפט ישראלי, או להגיש תלונה לרשות האוכלוסין וההגירה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות הרשות מופקדת על הטיפול בשוהים זרים בישראל, ובין היתר אחראית על מתן היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אתר הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אחראי על אכיפת זכויות העובדים הזרים המועסקים בישראל
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי, כולל גמלת סיעוד שיכולה לשמש להעסקת עובד זר, גביית דמי ביטוח לאומי לעובד הזר ועוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118 אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן ייעוץ והכוונה בנושאי זכויות האזרח וחובותיו, והשירותים הניתנים לו.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות