ניצולי שואה המוכרים כנכי רדיפות הנאצים בשל יתר לחץ דם, זכאים להגדלת אחוזי הנכות בשל סיבוכים מאוחרים של יתר לחץ דם כגון: אירועים מוחיים, הפרעות קצב פרוזדוריות והפרעות קצב חדריות ספציפיות (VT)
ניתן גם לקבל מימון לגבי תרופות, טיפולים ונסיעות, הקשורים כולם לסיבוכים המאוחרים של יתר לחץ דם
תנאי מקדמי להכרה בסיבוכים אלה הוא כי אצל הניצול מוכר כבר קשר סיבתי בין הופעת יתר לחץ הדם ורדיפות הנאצים

ניצולי שואה המקבלים קצבה חודשית לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או ניצולי שואה המקבלים קצבה ליוצאי מחנות וגטאות ממשרד האוצר או ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, יכולים לבקש שיכירו במחלות נוספות (מעבר לאלו שכבר מוכרות להם) לצורך חישוב אחוזי הנכות.

 • כדי לקבל את ההכרה במחלה נוספת יש צורך להוכיח קשר בין המחלה הנוספת לבין הרדיפות.
 • ועדת שני, אשר מונתה בעקבות דו"ח ועדת דורנר, בדקה את הקשר הסיבתי בין מספר מחלות מהן סובלים ניצולי שואה לבין השואה.

ערך זה עוסק בהכרה בסיבוכים מאוחרים של יתר לחץ דם:

הכרה בסיבוכים נוספים של יתר לחץ דם

 • ועדת שני קבעה, כי יש קשר ברור בין הופעת אירוע מוחי, אי- ספיקת לב והפרעות קצב ובין יתר לחץ דם.
 • משמעות ההכרה היא הגדלת אחוזי הנכות של ניצולי שואה שהוכרו ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה כנכים כתוצאה מיתר לחץ דם, והגדלת הקצבה המשולמת להם.
 • בנוסף, נקבעו קריטריונים לשיעור ההכרה באותם סיבוכים..
 • שיעור ההכרה בסיבוכים נקבע לפי שיעור ההכרה ביתר לחץ הדם וחלוף הזמן מאבחון יתר לחץ הדם.

מי זכאי?

ניצולי שואה העומדים בכל התנאים הבאים:

שיעור הזכאות

 • שיעור ההכרה נקבע לפי שיעור ההכרה ביתר לחץ הדם והזמן שחלף מעת אבחון יתר לחץ הדם.
 • ההכרה בסיבוכים הינה בנוסף להכרה ביתר לחץ דם (אחוזי נכות נוספים).
 • להלן פירוט הסיבוכים ושיעורי ההכרה:

שבץ - CVA:

שיעור ההכרה ביתר לחץ דם הזמן שחלף מעת אבחון יתר לחץ דם שיעור ההכרה בסיבוכים
מלא עד 20 שנה מלא
מלא בין 20 ל-40 שנה 2/3
מלא מעל 40 שנה 0
1/2 עד 20 שנה 1/2
1/2 בין 20 ל-40 שנה 1/3
1/2 מעל 40 שנה 0
1/4 עד 20 שנה 1/4
1/4 בין 20 ל-40 שנה 1/5
1/4 מעל 40 שנה 0

הפרעות קצב פרוזדוריות - AF:

שיעור ההכרה ביתר לחץ דם הזמן שחלף מעת אבחון יתר לחץ דם שיעור ההכרה בסיבוכים
מלא עד 20 שנה 3/4
מלא בין 20 ל-40 שנה 1/2
מלא מעל 40 שנה 0
1/2 עד 20 שנה 1/2
1/2 בין 20 ל-40 שנה 1/4
1/2 מעל 40 שנה 0
1/4 עד 20 שנה 1/4
1/4 בין 20 ל-40 שנה 1/5
1/4 מעל 40 שנה 0

הפרעות קצב חדריות - VT:

שיעור ההכרה ביתר לחץ דם הזמן שחלף מעת אבחון יתר לחץ דם שיעור ההכרה בסיבוכים
מלא עד 20 שנה 2/5
מלא בין 21 ל-30 שנה 1/5
מלא מעל 30 שנה 0
1/2 עד 30 שנה 1/5
1/2 מעל 30 שנה 0
1/4 עד 30 שנה 1/10
1/4 מעל 30 שנה 0

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא את הטופס הבקשה באחת משתי הדרכים הבאות:
 • לטופס הבקשה יש לצרף מכתב רפואי מאת הרופא המטפל/רופא מומחה בקופת החולים המבטחת עם פירוט של הסיבוך, ובו מצוין תאריך פריצת המחלה.

חשוב לדעת

 • נוסף על הגדלת אחוזי הנכות, ניתן גם לקבל מימון לגבי תרופות, טיפולים ונסיעות, הקשורים כולם לסיבוכים המאוחרים של יתר לחץ דם.

הכרה במחלות נוספות

בהתאם להמלצות הועדה, ניתן כיום להגיש בקשה להכרה באחת המחלות הבאות:

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופירסומים