הכרה בסיבוכים מאוחרים של יתר לחץ דם לניצולי שואה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ניצולי שואה המוכרים כנכי רדיפות הנאצים בשל יתר לחץ דם, זכאים להגדלת אחוזי הנכות בשל סיבוכים מאוחרים של יתר לחץ דם כגון: אירועים מוחיים, הפרעות קצב פרוזדוריות והפרעות קצב חדריות ספציפיות (VT)
ניתן גם לקבל מימון לגבי תרופות, טיפולים ונסיעות, הקשורים כולם לסיבוכים המאוחרים של יתר לחץ דם
תנאי מקדמי להכרה בסיבוכים אלה הוא כי אצל הניצול מוכר כבר קשר סיבתי בין הופעת יתר לחץ הדם ורדיפות הנאצים

ניצולי שואה המקבלים קצבה חודשית לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או ניצולי שואה המקבלים קצבה ליוצאי מחנות וגטאות ממשרד האוצר או ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, יכולים לבקש שיכירו במחלות נוספות (מעבר לאלו שכבר מוכרות להם) לצורך חישוב אחוזי הנכות.

 • כדי לקבל את ההכרה במחלה נוספת יש צורך להוכיח קשר בין המחלה הנוספת לבין הרדיפות.
 • ועדת שני, אשר מונתה בעקבות דו"ח ועדת דורנר, בדקה את הקשר הסיבתי בין מספר מחלות מהן סובלים ניצולי שואה לבין השואה.

ערך זה עוסק בהכרה בסיבוכים מאוחרים של יתר לחץ דם:

הכרה בסיבוכים נוספים של יתר לחץ דם

 • ועדת שני קבעה, כי יש קשר ברור בין הופעת אירוע מוחי, אי- ספיקת לב והפרעות קצב ובין יתר לחץ דם.
 • משמעות ההכרה היא הגדלת אחוזי הנכות של ניצולי שואה שהוכרו ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה כנכים כתוצאה מיתר לחץ דם, והגדלת הקצבה המשולמת להם.
 • בנוסף, נקבעו קריטריונים לשיעור ההכרה באותם סיבוכים..
 • שיעור ההכרה בסיבוכים נקבע לפי שיעור ההכרה ביתר לחץ הדם וחלוף הזמן מאבחון יתר לחץ הדם.

מי זכאי?

ניצולי שואה העומדים בכל התנאים הבאים:

שיעור הזכאות

 • שיעור ההכרה נקבע לפי שיעור ההכרה ביתר לחץ הדם והזמן שחלף מעת אבחון יתר לחץ הדם.
 • ההכרה בסיבוכים הינה בנוסף להכרה ביתר לחץ דם (אחוזי נכות נוספים).
 • להלן פירוט הסיבוכים ושיעורי ההכרה:

שבץ - CVA:

שיעור ההכרה ביתר לחץ דם הזמן שחלף מעת אבחון יתר לחץ דם שיעור ההכרה בסיבוכים
מלא עד 20 שנה מלא
מלא בין 20 ל-40 שנה 2/3
מלא מעל 40 שנה 0
1/2 עד 20 שנה 1/2
1/2 בין 20 ל-40 שנה 1/3
1/2 מעל 40 שנה 0
1/4 עד 20 שנה 1/4
1/4 בין 20 ל-40 שנה 1/5
1/4 מעל 40 שנה 0

הפרעות קצב פרוזדוריות - AF:

שיעור ההכרה ביתר לחץ דם הזמן שחלף מעת אבחון יתר לחץ דם שיעור ההכרה בסיבוכים
מלא עד 20 שנה 3/4
מלא בין 20 ל-40 שנה 1/2
מלא מעל 40 שנה 0
1/2 עד 20 שנה 1/2
1/2 בין 20 ל-40 שנה 1/4
1/2 מעל 40 שנה 0
1/4 עד 20 שנה 1/4
1/4 בין 20 ל-40 שנה 1/5
1/4 מעל 40 שנה 0

הפרעות קצב חדריות - VT:

שיעור ההכרה ביתר לחץ דם הזמן שחלף מעת אבחון יתר לחץ דם שיעור ההכרה בסיבוכים
מלא עד 20 שנה 2/5
מלא בין 21 ל-30 שנה 1/5
מלא מעל 30 שנה 0
1/2 עד 30 שנה 1/5
1/2 מעל 30 שנה 0
1/4 עד 30 שנה 1/10
1/4 מעל 30 שנה 0

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא את הטופס בקשה להכרה במחלה נוספת ולהעבירו לרשות לזכויות ניצולי השואה, ברח' יצחק שדה 11 תל - אביב ת.ד 57380, מיקוד 6157302.
 • לטופס הבקשה יש לצרף מכתב רפואי מאת הרופא המטפל/רופא מומחה בקופת החולים המבטחת עם פירוט של הסיבוך, ובו מצוין תאריך פריצת המחלה.

חשוב לדעת

 • נוסף על הגדלת אחוזי הנכות, ניתן גם לקבל מימון לגבי תרופות, טיפולים ונסיעות, הקשורים כולם לסיבוכים המאוחרים של יתר לחץ דם.

הכרה במחלות נוספות

בהתאם להמלצות הועדה, ניתן כיום להגיש בקשה להכרה באחת המחלות הבאות:

פסקי דין

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר

חקיקה ונהלים

הרחבות ופירסומים