הכרה ביתר לחץ דם, סוכרת ומחלות לב לניצולי שואה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ניצולי שואה המקבלים תגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים רשאים לפנות בכל עת ולבקש הכרה במחלה נוספת שקיים קשר סיבתי בינה לבין הרדיפות.
החל משנת 2010 מחלות לב (מחלת לב כלילית), יתר לחץ דם, וסוכרת מוכרות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
ראו מידע נוסף באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה

ניצולי שואה המקבלים קצבה חודשית לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או ניצולי שואה המקבלים קצבה ליוצאי מחנות וגטאות ממשרד האוצר או ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, יכולים לבקש שיכירו במחלות נוספות (מעבר לאלו שכבר מוכרות להם) לצורך חישוב אחוזי הנכות.

 • כדי לקבל את ההכרה במחלה נוספת יש צורך להוכיח קשר בין המחלה הנוספת לבין הרדיפות.
 • ועדת שני, אשר מונתה בעקבות דו"ח ועדת דורנר, בדקה את הקשר הסיבתי בין מספר מחלות מהן סובלים ניצולי שואה לבין השואה.

ערך זה עוסק בהכרה ביתר לחץ דם, סוכרת ו מחלות לב:

הכרה ביתר לחץ דם סוכרת ומחלות לב

מי זכאי?

 • הוועדה יצרה לעניין ההכרה שתי קבוצות.
 • לכל אחת מהקבוצות ישנם קריטריונים שונים מעט, ולכן חשוב לשים לב בעת בדיקת הזכאות לאיזו קבוצה משתייך הניצול.

הקבוצה הראשונה: מי שהיה במחנה, גטו או חי חיי סתר או תחת זהות בדויה

הקבוצה השנייה: שאר נכי רדיפות הנאצים המוכרים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

אחוזי הנכות המוכרים

אחוזי הנכות המוכרים לניצולי שואה המוכרים בקבוצה הראשונה

גיל הניצול בתום השואה הזמן שחלף מתום המלחמה ועד הופעת המחלה
עד 10 שנים (1945-1955) 11-20 שנים (1956-1965) 21-30 שנים (1966-1975) 31-40 שנים (1976-1985) 41-50 שנים (1986-1995)
0-10 הכרה מלאה על חשבון הרדיפות הכרה מלאה על חשבון הרדיפות הכרה מלאה על חשבון הרדיפות 1/2 הכרה על חשבון הרדיפות 1/4 הכרה על חשבון הרדיפות
11-20 הכרה מלאה על חשבון הרדיפות 3/4 הכרה על חשבון הרדיפות 1/2 הכרה על חשבון הרדיפות 1/4 הכרה על חשבון הרדיפות -
21-30 הכרה מלאה על חשבון הרדיפות 1/2 הכרה על חשבון הרדיפות - - -

אחוזי הנכות המוכרים לניצולי שואה המוכרים בקבוצה השניה

 • לגבי ניצולים אלו קיימים שני תנאים מקדימים לצורך הכרה בסכרת,יתר לחץ דם ומחלת לב כנובעות מן הרדיפות:
  • הניצול מוכר בסעיף של תגובה נפשית לרדיפות בשיעור של לפחות 30%.
  • גיל הניצול בתום השואה היה עד 10 שנים.
הזמן שחלף מתום המלחמה ועד הופעת המחלה אחוז המחלה שיוכר
0-10 שנים (1945-1955) הכרה מלאה על חשבון הרדיפות
11-20 שנים (1956-1965) 3/4 הכרה על חשבון הרדיפות
21-30 שנים (1966-1975) 1/2 הכרה על חשבון הרדיפות
31-40 שנים (1976-1985) 1/4 הכרה על חשבון הרדיפות

הליך מימוש הזכות

 • יש למלא את הטופס בקשה להכרה במחלה נוספת ולהעבירו לרשות לזכויות ניצולי השואה, ברח' יצחק שדה 11 תל - אביב ת.ד 57380, מיקוד 6157302.
 • במסגרת האישור הרפואי, על הרופא המטפל לציין את תאריך פריצת המחלה. חובה לציין מהו המקור למידע זה. הרופא המטפל יצרף את מקור המידע, כגון תיק רפואי ישן או מסמך רפואי, התומך במועד הפריצה המצוין באישור הרפואי.
 • על החלטת הרשות בבקשה להכרה במחלה נוספת ניתן לערער בתוך 60 ימים, מהיום שהגיעה אל הניצול ההודעה על ההחלטה. הערעור הוא לועדת העררים שליד בית משפט השלום. ועדת העררים רשאית להאריך את המועד להגשת הערר לתקופה נוספת שלא תעלה על - 30 ימים.
 • על החלטת ועדת העררים ניתן לערער, בנושא משפטי בלבד (להבדיל מבנושא עובדתי), תוך 60 ימים מיום קבלת החלטת ועדת העררים, לבית המשפט המחוזי.

מחלות מוכרות נוספות

מידע זה עשוי לעניין אותך

פסקי דין

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים