ניצולי שואה המקבלים תגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים רשאים לפנות בכל עת ולבקש הכרה במחלה נוספת שקיים קשר סיבתי בינה לבין הרדיפות.
החל משנת 2010 מחלות לב (מחלת לב כלילית), יתר לחץ דם, וסוכרת מוכרות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים
ראו מידע נוסף באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה

ניצולי שואה המקבלים קצבה חודשית לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או ניצולי שואה המקבלים קצבה ליוצאי מחנות וגטאות ממשרד האוצר או ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, יכולים לבקש שיכירו במחלות נוספות (מעבר לאלו שכבר מוכרות להם) לצורך חישוב אחוזי הנכות.

 • כדי לקבל את ההכרה במחלה נוספת יש צורך להוכיח קשר בין המחלה הנוספת לבין הרדיפות.
 • ועדת שני, אשר מונתה בעקבות דו"ח ועדת דורנר, בדקה את הקשר הסיבתי בין מספר מחלות מהן סובלים ניצולי שואה לבין השואה.

ערך זה עוסק בהכרה ביתר לחץ דם, סוכרת ו מחלות לב:

הכרה ביתר לחץ דם סוכרת ומחלות לב

מי זכאי?

 • הוועדה יצרה לעניין ההכרה שתי קבוצות.
 • לכל אחת מהקבוצות ישנם קריטריונים שונים מעט, ולכן חשוב לשים לב בעת בדיקת הזכאות לאיזו קבוצה משתייך הניצול.

הקבוצה הראשונה: מי שהיה במחנה, גטו או חי חיי סתר או תחת זהות בדויה

הקבוצה השנייה: שאר נכי רדיפות הנאצים המוכרים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

אחוזי הנכות המוכרים

אחוזי הנכות המוכרים לניצולי שואה המוכרים בקבוצה הראשונה

גיל הניצול בתום השואה הזמן שחלף מתום המלחמה ועד הופעת המחלה
עד 10 שנים (1945-1955) 11-20 שנים (1956-1965) 21-30 שנים (1966-1975) 31-40 שנים (1976-1985) 41-50 שנים (1986-1995)
0-10 הכרה מלאה על חשבון הרדיפות הכרה מלאה על חשבון הרדיפות הכרה מלאה על חשבון הרדיפות 1/2 הכרה על חשבון הרדיפות 1/4 הכרה על חשבון הרדיפות
11-20 הכרה מלאה על חשבון הרדיפות 3/4 הכרה על חשבון הרדיפות 1/2 הכרה על חשבון הרדיפות 1/4 הכרה על חשבון הרדיפות -
21-30 הכרה מלאה על חשבון הרדיפות 1/2 הכרה על חשבון הרדיפות - - -

אחוזי הנכות המוכרים לניצולי שואה המוכרים בקבוצה השנייה

 • לגבי ניצולים אלו קיימים שני תנאים מקדימים לצורך הכרה בסכרת, יתר לחץ דם ומחלת לב כנובעות מן הרדיפות:
  • הניצול מוכר בסעיף של תגובה נפשית לרדיפות בשיעור של לפחות 30%.
  • גיל הניצול בתום השואה היה עד 10 שנים.
הזמן שחלף מתום המלחמה ועד הופעת המחלה אחוז המחלה שיוכר
0-10 שנים (1945-1955) הכרה מלאה על חשבון הרדיפות
11-20 שנים (1956-1965) 3/4 הכרה על חשבון הרדיפות
21-30 שנים (1966-1975) 1/2 הכרה על חשבון הרדיפות
31-40 שנים (1976-1985) 1/4 הכרה על חשבון הרדיפות

הליך מימוש הזכות

 • יש למלא את הטופס הבקשה באחת משתי הדרכים הבאות:
 • במסגרת האישור הרפואי, על הרופא המטפל לציין את תאריך פריצת המחלה. חובה לציין מהו המקור למידע זה. הרופא המטפל יצרף את מקור המידע, כגון תיק רפואי ישן או מסמך רפואי, התומך במועד הפריצה המצוין באישור הרפואי.
 • על החלטת הרשות בבקשה להכרה במחלה נוספת ניתן לערער בתוך 60 ימים, מהיום שהגיעה אל הניצול ההודעה על ההחלטה. הערעור הוא לועדת העררים שליד בית משפט השלום. ועדת העררים רשאית להאריך את המועד להגשת הערר לתקופה נוספת שלא תעלה על - 30 ימים.
 • על החלטת ועדת העררים ניתן לערער, בנושא משפטי בלבד (להבדיל מבנושא עובדתי), תוך 60 ימים מיום קבלת החלטת ועדת העררים, לבית המשפט המחוזי.

מחלות מוכרות נוספות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים