ניצולי שואה המקבלים תגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר, וחולים במחלות מפרקים ("דלקות פרקים") ומחלות עמוד השדרה עשויים להיות מוכרים כזכאים להכרה במחלה כקשורה לרדיפות הנאצים

ניצולי שואה המקבלים קצבה חודשית לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או ניצולי שואה המקבלים קצבה ליוצאי מחנות וגטאות ממשרד האוצר או ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, יכולים לבקש שיכירו במחלות נוספות (מעבר לאלו שכבר מוכרות להם) לצורך חישוב אחוזי הנכות.

 • כדי לקבל את ההכרה במחלה נוספת יש צורך להוכיח קשר בין המחלה הנוספת לבין הרדיפות.
 • ועדה מקצועית בראשות פרופ' שני, שמונתה בעקבות דו"ח ועדת דורנר, בדקה את הקשר הסיבתי בין מספר מחלות מהן סובלים ניצולי שואה לבין השואה.

דף זה עוסק בהכרה במחלות מפרקים ("דלקות פרקים") ומחלות עמוד השדרה.

מי זכאי?

 • ישנן שתי קבוצות זכאים, שלכל אחת מהן נקבעו קריטריונים מעט שונים מעט, ולכן חשוב לשים לב בעת בדיקת הזכאות לאיזו קבוצה משתייך הניצול.

הקבוצה הראשונה: מי שהיה במחנה, גטו או חי חיי סתר או תחת זהות בדויה או עובדי כפייה

הקבוצה השנייה: שאר נכי רדיפות הנאצים המוכרים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

מחלות המפרקים ועמוד השדרה המוכרות והקריטריונים להכרה בהן

 • ועדת שני התייחסה ל- 4 קבוצות של מחלות מפרקים ועמוד שידרה:
  • מחלות דלקתיות (כגון דלקת מפרקים שגרונית/ראומטית)- נקבע כי באופן כללי יש להכיר בניצולי שואה השייכים לקבוצה הראשונה ולקבוצה השנייה, אך זאת רק אם יש תיעוד של פריצת המחלה או עדות לנזקי הטרואמה לפני שנת 1960.
  • מחלה הנובעת מטראומה קשה למפרקים או לעמוד השדרה – נקבע כי יש להכיר בניצולי שואה השייכים לקבוצה הראשונה בלבד ורק במקרה שהיה ביטוי לכך לפני שנת 1960.
  • ישנה אפשרות להכרה בפסוריאטיק ארטריטיס (דלקת מפרקים פסוריאטית)- לגבי דלקת מפרקים הנלווית למחלת העור פסוריאזיס (Arthritis Psoriatic), נקבע כי אם הוכר אדם כסובל מפסוריאזיס עקב השואה וכיום ישנה מחלת מפרקים עקב הפסוריאזיס (על בסיס המלצות הוועדה לקשר בין השואה ומחלות) - אין צורך בעדות לקיום דלקת המפרקים בעבר.
  • אוסטיאוארטריטיס (מחלת מפרקים ניוונית שכיחה) – נקבע כי לא ניתן לקבוע קשר סיבתי בין מחלה זו לשואה.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא את הטופס הבקשה באחת משתי הדרכים הבאות:
 • לבקשה זו יש לצרף מסמכים המעידים על המחלה ומועד התגלותה (רק מקרים של פריצת המחלה לפני 1960 יוכרו).

חשוב לדעת

 • יש לשים לב שברוב המקרים תוכר המחלה על ידי הרשות, רק אם היא פרצה לפני 1960 (כולל).
 • במקרה של פסוריאטיק ארטריטיס נקבע כי אין צורך להוכיח שדלקת המפרקים התפרצה בעבר וזאת במקרה שהניצול הוכר כסובל מפסוריאזיס עקב השואה וכיום יש מחלת מפרקים עקב הפסוריאזיס (על בסיס המלצות הוועדה לקשר בין השואה ומחלות).

הכרה במחלות נוספות

בהתאם להמלצות הוועדה, ניתן גם להגיש בקשה להכרה באחת המחלות הבאות:

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים