הכרה במחלות פרקים ועמוד השדרה לניצולי שואה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

ניצולי שואה המקבלים תגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר, וחולים במחלות פרקים ועמוד השדרה עשויים להיות מוכרים כזכאים להכרה במחלה כקשורה לרדיפות הנאצים


ניצולי שואה המקבלים קצבה חודשית לפי חוק נכי רדיפות הנאצים או ניצולי שואה המקבלים קצבה ליוצאי מחנות וגטאות ממשרד האוצר או ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, יכולים לבקש שיכירו במחלות נוספות (מעבר לאלו שכבר מוכרות להם) לצורך חישוב אחוזי הנכות.

 • כדי לקבל את ההכרה במחלה נוספת יש צורך להוכיח קשר בין המחלה הנוספת לבין הרדיפות.
 • ועדה מקצועית בראשות פרופ' שני, אשר מונתה בעקבות דו"ח ועדת דורנר, בדקה את הקשר הסיבתי בין מספר מחלות מהן סובלים ניצולי שואה לבין השואה.

ערך זה עוסק בהכרה במחלות פרקים ועמוד השדרה:

מי זכאי?

 • הוועדה יצרה לעניין ההכרה שתי קבוצות.
 • לכל אחת מהקבוצות ישנם קריטריונים שונים מעט, ולכן חשוב לשים לב בעת בדיקת הזכאות לאיזו קבוצה משתייך הניצול.

הקבוצה הראשונה: מי שהיה במחנה, גטו או חי חיי סתר או תחת זהות בדויה או עובדי כפייה

הקבוצה השנייה: שאר נכי רדיפות הנאצים המוכרים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

מחלות הפרקים ועמוד השדרה המוכרות והקריטריונים להכרה בהן

 • ועדת שני, התייחסה ל- 4 קבוצות של מחלות פרקים ועמוד שידרה:
  • מחלות דלקתיות (כגון דלקת מפרקים שגרונית/ראומטית)- נקבע כי באופן כללי יש להכיר בניצולי שואה השייכים לקבוצה הראשונה ולקבוצה השנייה, אך זאת רק אם יש תיעוד של פריצת המחלה או עדות לנזקי הטרואמה לפני שנת 1960.
  • מחלה הנובעת מטראומה קשה לפרקים או לעמוד שדרה – נקבע כי יש להכיר בניצולי שואה השייכים לקבוצה הראשונה בלבד ורק במידה והיה ביטוי לכך לפני שנת 1960.
  • יש אפשרות להכרה בפסוריאטיק ארטריטיס (דלקת פרקים פסוריאטית).- לגבי דלקת פרקים הנלווית למחלת העור פסוריאזיס (Arthritis Psoriatic), נקבע כי אם הוכר אדם כסובל מפסוריאזיס עקב השואה וכיום יש מחלת פרקים עקב הפסוריאזיס (על בסיס המלצות הוועדה לקשר בין השואה ומחלות) - אין צורך בעדות לקיום דלקת הפרקים בעבר
  • אוסטיאוארטריטיס (מחלת פרקים ניוונית שכיחה) – נקבע כי לא ניתן לקבוע קשר סיבתי בין מחלה זו לשואה.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • יש לשים לב שברוב המקרים תוכר המחלה על ידי הרשות , רק אם היא פרצה לפני 1960 (כולל) .
 • במקרה של פסוריאטיק ארטריטיס נקבע כי אין צורך להוכיח שדלקת הפרקים התפרצה בעבר וזאת במידה והניצול הוכר כסובל מפסוריאזיס עקב השואה וכיום יש מחלת פרקים עקב הפסוריאזיס (על בסיס המלצות הוועדה לקשר בין השואה ומחלות) .

הכרה במחלות נוספות

בהתאם להמלצות הועדה, ניתן כיום להגיש בקשה להכרה באחת המחלות הבאות:

פסקי דין

 • רשימת פסקי דין המשפיעים על הזכות

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים