הצבעה בבחירות לרשויות המקומיות במעונות לזקנים ובבתי דיור מוגן לקשישים (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

דרי דיור מוגן לקשישים או מעונות לזקנים רשאים להצביע בבחירות לרשויות המקומיות בקלפי המוצבת במוסדות שבהם הם נמצאים
ההחלטה להציב קלפי במוסדות אלה נתונה בידי שר הפנים, והיא אינה חובה
ההצבעה נעשית באמצעות "מעטפות כפולות"
למידע נוסף ראו סעיפים 84יד-84טז לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965

דרי דיור מוגן לקשישים או מעונות לזקנים רשאים להצביע בבחירות לרשויות המקומיות בקלפי מיוחדת המוצבת במוסד שבו הם נמצאים.

 • ההחלטה באילו מוסדות להציב קלפי נתונה בידי שר הפנים. לא בכל המוסדות יוצבו קלפיות. אם לא מוצבת קלפי מיוחדת במוסד, ניתן להצביע בקלפי רגילה.

מי זכאי?

 • בני הגיל השלישי המתגוררים ביום הבחירות בדיור מוגן לקשישים או במעונות לזקנים, שיש בהם לפחות 50 אנשים ששמם נכלל בפנקס הבוחרים של הרשות המקומית שהמקום נמצא בתחומה, וששר הפנים החליט להציב קלפי במוסד שבו הם מתגוררים.
דוגמה

תהליך מימוש הזכות

 • ביום הבחירות, לפני פתיחת הקלפי במוסד, ייתן המוסד לכל שוהה אישור בכתב בדבר היותו שוהה במוסד.
 • ההצבעה תתקיים לאחר הצגת תעודת זהות, דרכון, רישיון נהיגה עם תמונה או תעודת זיהוי צבאית, ואישור זה מטעם המוסד.
 • לאחר זיהויו של הבוחר, יימסרו לו שתי מעטפות בחירות רשמיות – צהובה עבור ראש הרשות המקומית ולבנה עבור רשימות המתמודדות בבחירות למועצת הרשות.
 • הבוחר יוזמן להיכנס לתא ההצבעה המצוי מאחורי פרגוד.
 • בתא ההצבעה יהיו מונחים פתקי ההצבעה של המועמדים לכהונת ראש הרשות המקומית והרשימות המתמודדות בבחירות.
 • יש להקפיד להכניס פתק צהוב עבור ראש הרשות המקומית לתוך המעטפה הצהובה ופתק לבן עבור המפלגה או הרשימה למועצת הרשות המקומית לתוך המעטפה הלבנה.
 • לאחר הכנסת פתקי ההצבעה למעטפות ההצבעה, יש לשים אותן במעטפה חיצונית נוספת שעל גביה יצוינו שם הבוחר, מספר תעודת הזהות שלו ומענו.
 • לאחר שהבוחר יכניס את מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית, הוא יוכל לשלשל אותה לקלפי.
 • הקולות ייספרו כקולותיהם של כלל המצביעים במעטפות כפולות (חיילים, שליחי המדינה בחו"ל ועוד) ותוך שמירה על חשאיות ההצבעה.

חשוב לדעת

 • קשישים שלא הוצבה קלפי במוסד שבו הם שוהים יכולים להצביע בקלפי רגילה שבה הם רשומים.
 • מוגבלים בניידות שאינם יכולים לבצע בכוחות עצמם את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה, רשאים להביא עמם מלווה שיסייע בהצבעה.
 • אם הקלפי שהוצבה באחד המוסדות האלה הותאמה לאנשים עם מוגבלות בניידות, היא יכולה לשמש גם אנשים אחרים מוגבלים בניידות שאינם שוהים במוסדות אלה.
 • למידע נוסף על הצבעה של אנשים עם מוגבלויות לרשויות המקומיות ראו הצבעה של מוגבלים בניידות (נכים) לרשויות המקומיות.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים