דיירים בבתי דיור מוגן או מעונות לקשישים רשאים להצביע בבחירות לרשויות המקומיות בקלפי המוצבת במוסדות שבהם הם נמצאים
ההחלטה להציב קלפי במוסדות אלה נתונה בידי שר הפנים, והיא אינה חובה
ההצבעה נעשית באמצעות "מעטפות כפולות"


אזהרה
דף זה לא מתייחס לבחירות לכנסת
למידע על הזכויות ביום הבחירות לכנסת לחצו כאן

דיירים בבתי דיור מוגן או מעונות לקשישים רשאים להצביע בבחירות לרשויות המקומיות בקלפי מיוחדת המוצבת במוסד שבו הם נמצאים.

 • ההחלטה באילו מוסדות להציב קלפי נתונה בידי שר הפנים. לא בכל המוסדות יוצבו קלפיות. אם לא מוצבת קלפי מיוחדת במוסד, ניתן להצביע בקלפי רגילה.

מי זכאי?

שימו לב
הצבת קלפיות בבתי אבות בבחירות המתקיימות ב-27.02.2024
 • בבית אבות שמתגוררים בו לפחות 100 דיירים תוצב לפחות קלפי אחת.
 • דיירים ששמם נכלל בפנקס הבוחרים של הרשות המקומית שהמוסד נמצא בתחומה יכולים להצביע בקלפי שמוצבת במוסד.

תהליך מימוש הזכות

 • ביום הבחירות, לפני פתיחת הקלפי במוסד, ייתן המוסד לכל שוהה אישור בכתב בדבר היותו שוהה במוסד.
 • ההצבעה תתקיים לאחר הצגת תעודת זהות, דרכון, רישיון נהיגה עם תמונה או תעודת זיהוי צבאית, ואישור זה מטעם המוסד.
 • לאחר זיהויו של הבוחר, יימסרו לו שתי מעטפות בחירות רשמיות – צהובה עבור ראש הרשות המקומית ולבנה עבור רשימות המתמודדות בבחירות למועצת הרשות.
 • הבוחר יוזמן להיכנס לתא ההצבעה המצוי מאחורי פרגוד.
 • בתא ההצבעה יהיו מונחים פתקי ההצבעה של המועמדים לכהונת ראש הרשות המקומית והרשימות המתמודדות בבחירות.
 • יש להקפיד להכניס פתק צהוב עבור ראש הרשות המקומית לתוך המעטפה הצהובה ופתק לבן עבור המפלגה או הרשימה למועצת הרשות המקומית לתוך המעטפה הלבנה.
 • לאחר הכנסת פתקי ההצבעה למעטפות ההצבעה, יש לשים אותן במעטפה חיצונית נוספת שעל גביה יצוינו שם הבוחר, מספר תעודת הזהות שלו ומענו.
 • לאחר שהבוחר יכניס את מעטפות ההצבעה למעטפה החיצונית, הוא יוכל לשלשל אותה לקלפי.
 • הקולות ייספרו כקולותיהם של כלל המצביעים במעטפות כפולות (חיילים, שליחי המדינה בחו"ל ועוד) ותוך שמירה על חשאיות ההצבעה.

חשוב לדעת

 • קשישים שלא הוצבה קלפי במוסד שבו הם שוהים יכולים להצביע בקלפי רגילה שבה הם רשומים.
 • מוגבלים בניידות שאינם יכולים לבצע בכוחות עצמם את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה, רשאים להביא עמם מלווה שיסייע בהצבעה.
 • אם הקלפי שהוצבה באחד המוסדות האלה הותאמה לאנשים עם מוגבלות בניידות, היא יכולה לשמש גם אנשים אחרים מוגבלים בניידות שאינם שוהים במוסדות אלה.
 • למידע נוסף על הצבעה של אנשים עם מוגבלויות לרשויות המקומיות ראו הצבעה של אנשים המוגבלים בניידות לרשויות המקומיות.
 • למידע על הצבת קלפיות במוסדות בבחירות לכנסת ראו הצבעה לכנסת במעונות לזקנים ובבתי דיור מוגן לבני הגיל השלישי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים ובני משפחותיהם, למתן מידע על כלל הזכויות, השירותים וההטבות שמגיעים לאזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויותיהם.
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה - טל: 074-7696562 אתר נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובטיפול במקרים של אפליה אסורה
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות טיפול בשוהים זרים בישראל, אחריות על מתן היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל, הוצאת תעודת פטירה ועדכון מרשם האוכלוסין

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים