הקפאה:הנחה בקניית תרופות לניצולי שואה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל
אזהרה
דף זה אינו רלבנטי עוד!
דף זה אינו רלבנטי יותר, ולכן הועבר לארכיון במרחב "הקפאה".

הקדמה:

ניצולי שואה זכאים להנחה בהשתתפות עצמית ברכישת תרופות מרשם הכלולות בסל הבריאות בגובה של 50% לניצולים עד גיל 75, ובגובה 56% לניצולים מעל גיל 75 (לפי חוזר משרד הבריאות למבוטחים מעל גיל 75 ניתנת הנחה נוספת של 10% מהיתרה כך שסך ההנחה מסתכמת ב-60.4%)
הטבה זו ניתנת לניצולי שואה המקבלים קצבה ממשרד האוצר, ועידת התביעות או רשות הפיצויים הגרמנית וכן ל ניצולי שואה שאינם מקבלים קצבה חודשית אך קיבלו בעבר תשלום כלשהו, חודשי או חד פעמי, בעקבות רדיפתם על-ידי הנאצים ועוזריהם
רשימת הזכאים הועברה לבתי המרקחת וקופות החולים, וההנחה תינתן לזכאים באופן אוטומטי

ניצולי שואה העומדים בתנאים המפורטים בהמשך, עשויים להיות זכאים לקבל הנחה ברכישת תרופות מרשם הכלולות בסל שירותי הבריאות.

 • שיעור ההנחה לניצולים בגיל 75 ומטה הוא 50%.
 • שיעור ההנחה לניצולים מעל גיל 75 הוא 56%. בנוסף, על-פי חוזר מנכ"ל משרד הבריאות, זכאים ניצולים מעל גיל 75 להנחה נוספת בגובה של 10% מהיתרה, כך שסך ההנחה הכולל הוא 60.4%.
 • ההנחה ניתנת מראש על-ידי קופות החולים, בעת רכישת התרופה בבית מרקחת.

מי זכאי?

מי לא זכאי?

 • ניצולי שואה המקבלים הנחה ברכישת תרופות מרשם הכלולות בסל הבריאות מתוקף הסדר אחר - ניצולים המקבלים הנחה בעקבות הסדר שנובע מחוק, תקנה, פסק דין או הסכם.
דוגמה
ניצולים המקבלים הנחה ברכישת תרופות מרשם מתוקף חוק ביטוח בריאות ממלכתי, או חוק האזרחים הותיקים אינם זכאים לקבל את ההנחה.

תהליך מימוש הזכות

 • ההנחה תינתן באופן אוטומטי בבתי המרקחת של קופות החולים השונות, ואין צורך להגיש בקשה מיוחדת (שמות הניצולים הועברו מהרשות לזכויות ניצולי השואה לקופות החולים).
 • מי שאינו מקבל הטבה זו וסבור כי הוא זכאי לה -
 • ההנחה תינתן רק ממועד העברת שם הניצול לקופה.
 • במהלך חודש אפריל 2014 שלחה הרשות לזכויות ניצולי שואה הודעה לכל האנשים שנמצאים במאגרים שבידיה כזכאים להטבה זו. בהתאם לכך, מי שקיבל או יקבל מכתב כאמור אינו צריך לפנות לרשות ולמלא טופס בקשה, ושמו יועבר אוטומטית לקופות החולים לצורך מתן ההנחה.

חשוב לדעת

 • ניצולי שואה הזכאים להשלמת הכנסה מביטוח לאומי, זכאים כאמור להנחה של של 50% או 56% הנחה בתרופות כמפורט לעיל, ובנוסף יזכו להשלמה עד 100% הנחה בתרופות הממומנת על ידי החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה. לפרטים נוספים ראו סיוע לניצולי שואה בעלי הכנסה נמוכה מהחברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה.
 • ניצולי שואה המקבלים תגמול לניצולי שואה ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, ונכי המלחמה בנאצים, זכאים לפטור מלא מתשלום עבור תרופות שבסל הבריאות הקשורות במחלות המוכרות (לפרטים נוספים ראו בערך פטור מהוצאות רפואיות לניצולי שואה, במחלות (נכויות) המוכרות בלבד).
 • ניצולי שואה המקבלים רנטה בריאותית מממשלת גרמניה (BEG) וזכאים לזכויות ריפוי, יכולים לקבל החזר הוצאות רפואיות בגין המחלות המוכרות שנבעו מהרדיפה (לפרטים נוספים ראו בערך החזר הוצאות רפואיות לניצולי שואה מרשות הפיצויים הגרמנית).

ארגוני סיוע

 • רשימה מורחבת של ארגוני סיוע לניצולי שואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים

הודעה על הרחבת ההטבה שעניינה מתן הנחה בתרופות באתר הרשות לזכויות ניצולי שואה.

מקורות