הקדמה:

קטין המוחזק במעון או מעון נעול לקטינים עשוי לצאת לחופשה באישור הממונה על המעונות
חופשה רגילה לא תעלה על 15 יום בשנה, וחופשה מיוחדת לא תעלה על 30 יום בשנה
הממונה על המעונות יכול לבטל אישור שנתן לצאת לחופשה אם לדעתו יש סיבה מוצדקת לכך
קטין המוחזק במעון או במעון נעול זכאי לשירותי חינוך, רפואה, טיפול, חברה ופנאי


על-פי סעיף 37 לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), קטין המוחזק במעון או מעון נעול, עשוי לצאת חופשה באישור הממונה על המעונות.

מי זכאי?

המועדים שבהם ניתן לבקש חופשה

ימי מנוחה וחג

חופשה מיוחדת

 • ניתן לקבל מטעמים מיוחדים ימי חופשה מיוחדת עד לסך כולל של 30 ימים בשנה, לרבות בשל הנסיבות הבאות:
  • אבל.
  • שמחה (כגון, ברית מילה או חתונה).
  • השתלבות במסגרת חינוכית או תעסוקתית.
  • בחינת אפשרות השילוב של הקטין בקהילה בטרם גיבוש המלצה לבית משפט בדבר החלפת דרך טיפול.
  • כל עניין מיוחד אחר.
 • יושב ראש ועדת השחרורים רשאי להוסיף עד 30 ימים נוספים לחופשה המיוחדת. באישור ועדת השחרורים ניתן להוסיף על כך עוד 30 ימים בכל פעם.

חופשה רגילה

 • ניתן לבקש לצאת לימי חופשה שאינה בימי מנוחה וחג ואינה לרגל סיבה מיוחדת, וזאת עד לסך כולל של 15 ימים בשנה.

שיקול הדעת של הממונה על המעונות

 • הממונה על המעונות רשאי להתנות כל חופשה שתינתן בקיום תנאים מסוימים.
דוגמה
הממונה רשאי להתנות חופשה עקב חתונה בכך שהקטין יתקשר למעון שבו הוא שוהה אחת לכמה שעות כדי לדווח על מקום הימצאו.
 • הממונה על המעונות רשאי לחזור בו ולבטל את האישור שנתן לקטין לצאת לחופשה, אם לדעתו יש הצדקה לכך.

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר המועצה הלאומית לשלום הילד קמפוס חרוב לילדים, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, ירושלים. 02-6780606
אתר המרכז לחינוך משפטי קליני באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, הפקולטה למשפטים 02-5882554
אתר הקליניקה לזכויות ילדים ונוער באוניברסיטה העברית האוניברסיטה העברית בירושלים 02-5882554
אתר הקליניקה לייצוג נוער וצעירים במרכז הבינתחומי המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת.ד. 167 הרצליה, 4610101
אתר מגן - אגודה להגנת ילדים רחוב הרקפת 50 ב' בית שמש 02-9999678
אתר עמותת יחד מחושך לאור 054-4789690
אתר תהל - מרכז הסיוע לנשים וילדים דתיים ת.ד 10207, ירושלים 9110102 02-6730002

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות