ביטוח שאירים נועד להבטיח כי במקרה שהמפרנס של המשפחה נפטר (לפני גיל פרישה מעבודה), יזכו שאיריו לקבל קצבה חודשית או תשלום חד-פעמי גדול
עמית בקרן פנסיה שאין לו בן זוג ואין לו ילדים רשאי לוותר על ביטוח שאירים ולהגדיל את גובה החיסכון ואת גובה קצבת הפנסיה שתשולם לו לאחר הפרישה לגמלאות
מבוטח בביטוח מנהלים יכול לרכוש מראש פוליסה שאינה כוללת "מוטבים" במקרה של מוות או כזו שאינה מכילה כיסוי ביטוחי כלל
הביטוחים הפנסיוניים מציעים מסלולים שונים שבהם ניתן משקל שונה לרכיב זה ביחס לרכיב החיסכון או לרכיב ביטוח נכות (אובדן כושר עבודה), והמבוטח רשאי לבחור את המסלול המתאים ביותר לצרכיו

ביטוח שאירים נועד להבטיח כי במקרה שהמפרנס של המשפחה נפטר (לפני גיל פרישה מעבודה), יוכלו השאירים שלו להמשיך לחיות בכבוד באמצעות קצבאות חודשיות או תשלום חד-פעמי גדול.

השאירים הזכאים לקבלת הכסף במקרה שהמבוטח הלך לעולמו

מבוטח בקרן פנסיה

 • השאירים שיהיו זכאים לקבל פנסיית שאירים הם:
  • בן/בת זוג של המבוטח וילדיו שהם בני פחות מ-21.
  • הוריו של המבוטח (רק אם המבוטח רווק ללא ילדים).

מבוטח בביטוח מנהלים

 • במקרה של מות המבוטח זכאים לקבלת הכסף כל מי שהוגדרו בפוליסת הביטוח כ"מוטבים".
 • המבוטח בביטוח מנהלים רשאי לבחור את האדם או האנשים שאליהם יועברו הכספים במקרה של מוות, ואף לשנותם מעת לעת.
  • שינוי המוטבים ייעשה באמצעות מילוי טופס אצל חברת הביטוח המנהלת את הפוליסה.
  • ניתן לשנות את שמות המוטבים גם באמצעות צוואה (למרות שהביטוח אינו חלק מהעיזבון), בתנאי שההודעה על כך הגיעה לחברת הביטוח לפני שהמבוטח נפטר. עם זאת בחלק מפסקי הדין בסוגיה זו נקבע כי גם אם ההודעה מגיעה לאחר מותו של המבוטח, עדיין יינתן תוקף לצוואה והמוטבים יהיו אלה הרשומים בצוואה ולא מי שרשומים במסמכי חברת הביטוח. מכיוון שאין הכרעה חד משמעית, מומלץ למבוטח שרוצה לשנות את שמות המוטבים בפוליסת הביטוח שלו להודיע באופן ישיר לחברת הביטוח על שינוי שמות המוטבים.

ויתור על ביטוח שאירים

 • חוסך בקרן פנסיה ללא בן זוג וללא ילדים רשאי לוותר על רכיב זה במסגרת הביטוח הפנסיוני, כך שבמקום שהסכומים יועברו לצורך ביטוח שאירים, הם יועברו לצורך הגדלת החיסכון, דבר שיגדיל את גובה קצבת הפנסיה החודשית, שלה הוא יהיה זכאי עם פרישתו לגמלאות.
  • לשם כך עליו לפנות אל קרן הפנסיה ולבקש לבטל את ביטוח השאירים.
  • יש להעביר לקרן הפנסיה צילום של תעודת הזהות כולל הספח, המעידים על המצב המשפחתי (רווק ללא ילדים).
  • הוויתור על ביטוח השאירים תקף לשנתיים בלבד ובסיומן הוא יחודש באופן אוטומטי אלא אם העמית יחדש את הבקשה לויתור.
  • במקרה של שינוי במצב המשפחתי יש לדווח מיידית לקרן הפנסיה.
 • בביטוח מנהלים אין כלל חובה להכליל רכיב ביטוחי ולכן ניתן לבחור בפוליסה שאינה כוללת "מוטבים" במקרה של מוות, או כזו שאין בה כיסוי ביטוחי כלל.
  • עם זאת, מעסיק המבטח את עובדיו השכירים בביטוח מנהלים חייב לדאוג גם לרכיב ביטוחי.
  • עצמאים המבוטחים בביטוח מנהלים אינם חייבים לרכוש רכיב ביטוחי במסגרת הפוליסה עבור עצמם.
 • למידע נוסף ראו ויתור על ביטוח שאירים במסגרת הביטוח הפנסיוני.

חשוב לדעת

 • ביטוח פנסיוני בקופת גמל אינו מכיל כלל כיסוי ביטוחי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.