המדריך מציג תקציר של הדרישות החוקיות הקשורות בהעסקת עובדים
המדריך מיועד לסייע לכם בהתמודדות ראשונית עם הנושא, ואינו מקיף את כל המידע הקיים
מומלץ לקרוא גם את הערכים הספציפיים, ובכל מקרה של ספק להתייעץ עם בעלי מקצוע כגון עורכי דין, יועצי מס, רואי חשבון או יועצי פנסיה
יש לשים לב שאי עמידה בדרישות החוק יכולה להיחשב לעבירה פלילית


מטרת המדריך: המדריך מציג תקציר של מה נדרש מבחינת החוק ממי שמעסיק עובדים
סוגי הארגונים להם הוא מיועד: עסקים קטנים ובינוניים, עמותות ושאר סוגי מלכ"רים
סוגי ארגונים להם הוא פחות רלוונטי: גופים ציבוריים, חברות גדולות, מעסיקי עובדים זרים, עוזרות בית וכו'.
מדריכים נלווים: גיוס עובדים וקליטתם - מדריך למעסיק, מדריך למעסיק לסיום יחסי עבודה
חשוב: המדריך מיועד לסייע לכם בהתמודדות ראשונית עם הנושא ואינו מקיף את כל המידע הקיים. מומלץ לקרוא גם את הערכים הספציפיים ובכל מקרה של ספק להתייעץ עם בעלי מקצוע כגון עורכי דין, יועצי מס, רואי חשבון ויועצי פנסיה.
אזהרה
הליך העסקת עובדים צריך להתנהל על פי החוק

עדכונים למעסיק

ת. עדכון מהות העדכון תוקף העדכון הפניה לערך פרסום ממשלתי (אם קיים)
30.10.2022 מעסיקים שיסדירו את חובותיהם לביטוח הלאומי עד 30.12.2022, יקבלו הפחתה של 100% קנסות ופריסת תשלומים נוחה. 30.12.2022 מבצע תשלום חובות לביטוח לאומי
01.02.2022 ביטול ההיטל על העסקת עובדים זרים 01.02.2022
28.07.2021 בעלי עסקים שעסקם בטווח של עד 80 ק"מ מרצועת עזה, אשר נגרם להם נזק עקיף עקב מבצע "שומר החומות" (מאי 2021), רשאים להגיש תביעה לפיצויים החל מיום 20.07.2021 ועד ליום 19.10.2021 19.10.2021 פיצויים לעסקים שנגרם להם נזק עקיף במהלך מבצע שומר החומות (מאי 2021) תביעה לפיצויים בעד "נזק עקיף" בעקבות מבצע שומר החומות אתר רשות המיסים
28.06.2021 על מעסיקים (פרטים וציבורים) המעסיקים למעלה מ-518 עובדים חלה חובה להפיק מדי שנה דוח פנימי ודו"ח פומבי המפרטים את פערי השכר במקום העבודה בין גברים לנשים הדו"ח הראשון יפורסם לא יאוחר מיום 01.06.2022. חובת מעסיקים לפרסם מידע בדבר פערי השכר בין גברים לנשים הנחיות הנציבות בנוגע לחובתם של מעסיקים לפרסם מידע בדבר פערי השכר בין גברים לנשים, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה
19.01.2021
 • החל מחודש ינואר 2021 מי שמעסיק עובדים זרים במוסדות סיעוד ובענף התעשייה חייב להפקיד פיקדון חודשי בגובה סכום מרכיב הפיצויים ורכיב תגמולי המעסיק שעל המעסיק להפריש עבור ביטוח פנסיוני בחשבון בנק יעודי המנוהל ע"י רשות האוכלוסין וההגירה
 • החובה חלה כלפי עובדים זרים שהחלו לעבוד בענף התעשייה בשנת 2021 ועל מוסד רפואי שהוא בית חולים אשר רשאי להפעיל מחלקת סיעודית או מחלקת תשושי נפש, אך טרם חלה על מוסדות סיעוד שהם מעון
ינואר 2021 הפקדת פיקדון חודשי למעסיקים של עובדים זרים במוסדות סיעוד ובענף התעשייה
18.01.2021 החל משנת 2021, מעסיק שהעסיק עובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות (נשים מוכות) במשך 150 ימים לפחות ממועד חזרתה לעבודה, זכאי בתום תקופת העסקתה למענק חד-פעמי בסכום של 5,000 ₪ מהמוסד לביטוח לאומי 07.01.2021 מענק למעסיק המעסיק עובדת ששהתה במקלט לנשים נפגעות אלימות
23.04.2020

בפסק דינו מיום 23.04.2020 הורה בית המשפט העליון על ביטול הניכוי של 20% משכר העובדים הזרים שהנם מסתננים והותיר על כנו את ההוראה שמחייבת את המעסיק להפריש לפיקדון את חלקו בסך 16% מהשכר.

23.04.2020 הפקדת פיקדון לעובדים זרים מסתננים
31.01.2019
 • מי שמעסיק עובדים זרים בענף המלונאות חייב להפקיד עבור כל עובד זר פיקדון חודשי בחשבון בנק יעודי בבנק מזרחי המנוהל ע"י רשות האוכלוסין וההגירה.
 • גובה הפיקדון הנו סכום מרכיב הפיצויים ורכיב תגמולי המעסיק לפנסיה, שעל המעסיק לשלם לעובד בעד משרה מלאה
 • בפועל, ניתן יהיה להפקיד את הפיקדון רק החל מיום 01.04.2019.
01.02.2019 הפקדת פיקדון חודשי למעסיקים של עובדים זרים בענף המלונאות תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים), תשע"ו-2016
07.01.2019 עובד/ת זכאי /ת להיעדר מהעבודה עד 7 ימי עבודה בשנה לצורך טיפול וליווי של בן/בת הזוג או הורה אשר תרם/ה איברים להשתלה. 01.02.2019 חוק דמי מחלה (היעדרות בשל תרומת איבר על ידי בן זוג או הורה)(תיקוני חקיקה) התשע"ט-2019
06.01.2019 עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות רשאים להיעדר מהעבודה גם שעות בודדות ולא רק יום עבודה מלא, עד למכסה של 40 שעות היעדרות בשנה (בהתאם לחלקיות המשרה), ובמקרה כזה דמי מחלה ישולמו כבר מתחילת ההיעדרות. 06.02.2019 היעדרות מהעבודה וימי מחלה בגין טיפולי פוריות
06.01.2019 עובדת במשרה מלאה זכאית להיעדר עד 40 שעות במשך חודשי הריונה, ועובדת במשרה חלקית זכאית להיעדר מספר שעות באופן יחסי לחלקיות משרתה. 06.02.2019 תשלום עבור היעדרות מהעבודה עקב בדיקות היריון
01.11.2018 מעסיק שעובדו לא הודיע לו באיזה גוף פנסיוני הוא מעוניין לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו, יהיה חייב לבטח אותו באחת מ-4 קרנות הפנסיה שנבחרו ע"י משרד האוצר כקרנות פנסיה נבחרות (במקון 2 קרנות שהיו עד כה): "מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ", "הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ", "אלטשולר שחם" ו"פסגות". המעסיק רשאי במקום זה לבטח את העובד בקופת גמל אחרת בתנאי שהיא נבחרה על ידו או ע"י ארגון העובדים באמצעות מכרז. החל מיום 01.11.2018 אתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
29.10.2018 עובדי קבלן כוח אדם שנשארו לעבוד באותו מקום עבודה בעת חילופי מעסיקים, זכאים לפיצויי פיטורים מהקבלן שהתחלף, גם אם אותו קבלן הציע להם עבודה חלופית במקום אחר והם סירבו 29.10.2018 פיצויי פיטורים לעובדי קבלן (כוח אדם) בעת חילופי מעסיקים
04.07.2018 החל מיום 01.11.2018 מעובדים מסתננים השייכים לקבוצות מסוימות, ינכה המעסיק רק 6% משכר העובד (במקום 20%) עבור הפיקדון. 01.11.2018 הפקדת פיקדון לעובדים זרים מסתננים
01.04.2018 שבוע העבודה מקוצר ל-42 שעות במקום 43 שעות. שווי השכר לשעה של עובד במשכורת חודשית יחושב לפי חלוקה של השכר החודשי ב-182 (במקום ב-186). שכר המינימום לשעה יעמוד על 29.12 ₪. 01.04.2018
19.03.2018
 • אסור להעסיק עובדים יותר מ-12 שעות ביום, כולל שעות נוספות.
 • בכל מקרה, אסור שסך השעות הנוספות של העובד במהלך כל השבוע יהיה מעל ל-16 שעות (במקום 15).
 • אסור להעסיק עובד המועסק בעבודת לילה יותר מ-58 שעות בשבוע, כולל שעות נוספות.
19.03.2018 היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות לפי חוק שעות עבודה ומנוחה
11.03.2018 ניתן להעסיק עובד בעבודת לילה שבוע אחד בתוך שבועיים (במקום שבוע אחד בתוך 3 שבועות). 11.03.2018
01.12.2017 שכר המינימום החל מחודש דצמבר 2017 הוא 28.49 ₪ לשעה ו-5,300 ₪ לחודש למשרה מלאה 01.12.2017 שכר מינימום הודעת משרד העבודה
נובמבר 2017 נהלים לגבי אופן השימוש במצלמות מעקב במקום העבודה ובמסגרת יחסי עבודה נובמבר 2017 הצבת מצלמות אבטחה ומעקב במקום העבודה הנחיית רשם מאגרי מידע מס' /571: שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה ובמסגרת יחסי עבודה
03.07.2017 עובד או עובדת שבני זוגם שוהים בשירות מילואים, זכאים להיעדר מהעבודה שעה אחת ביום בהתקיים תנאים מסוימים. החל מיום 03.07.2017 שעת היעדרות לעובד/ת בגין שירות מילואים של בן/בת הזוג
25.04.2017
 • מעסיק של עובד זר שהוא מסתנן מחויב להפקיד עבור העובד באופן מקוון, ובחשבון בנק נפרד, פיקדון חודשי בסכום השווה ל-36% משכרו של העובד.
 • המעסיק ישלם לפיקדון 16% משכר העובד, ו-20% ינוכה משכרו של העובד המסתנן.
 • ההפקדה של המעסיק לפיקדון מחליפה את התשלומים שעל המעסיק לשלם לביטוח פנסיוני, לתוכנית חיסכון אחרת, לקופת תגמולים או לתשלום פיצויי פיטורים.
החל מיום 01.05.2017 נוהל פיקדון לעובדים זרים שהם מסתננים
02.04.2017 בן זוג של יולדת רשאי לצאת לחופשת לידה בת שבוע (לא יותר משבוע ולא פחות משבוע) במקביל לחופשת הלידה של בת זוגו ויחד איתה, בתנאי שבת הזוג הסכימה בכתב לוותר על השבוע האחרון של דמי הלידה שהיתה זכאית להם. בלידות שאירעו החל מה-02.04.2017 חופשת לידה לבן זוג של יולדת
19.12.2016 חג הסילבסטר, "נובי גוד" (ראש השנה האזרחית) שיצויין ביום א' 01.01.2017 הוא יום חופש עבור העובדים הנוצרים, הזכאים להיעדר מהעבודה מבלי ששכרם יפגע. (עובדים שעתיים זכאים להיעדר מעבודה ולקבל דמי חגים). עבור עובדים שאינם נוצרים זהו יום בחירה, שהם רשאים לקחת כחופשה בהודעה מראש למעסיק. 01.01.2017 ראש השנה האזרחית (נובי גוד, סילבסטר)
19.12.2016 החל ממשכורת ינואר 2017 יעמדו שיעורי הפרשות המעסיק לביטוח פנסיוני על 6.5% (ייתכנו שיעורי הפרשות גבוהים יותר, אם מדובר בביטוח פנסיוני שאינו קרן פנסיה) והפרשות העובד על 6%. עובדים הנהנים מהסדר מיטיב שבו שיעורי ההפרשות גבוהים יותר, ימשיכו ליהנות מתנאיהם המשופרים. החל מ-01.01.2017 חובת ביטוח פנסיוני לעובדים צו הרחבה מיום 23.05.2016
19.12.2016 החל מינואר 2017 זכאים עובדים עם ותק של פחות מ-4 שנים ל-16 ימי חופשה (ברוטו) בשנה החל מ-01.01.2017 חישוב מספר ימי החופשה השנתית חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 15 והוראת שעה)
19.12.2016 החל ממשכורת ינואר 2017 שכר המינימום יעלה ל-5,000 ₪ לחודש למשרה מלאה ו-26.88 ₪ לשעה החל מ-01.01.2017 שכר מינימום סעיף 1 לחוק שכר מינימום
04.09.2016 עובדים מוסלמים ודרוזים חגגו את עיד אל אדחא (חג הקורבן) בימים שני עד חמישי (12 עד 15 לספטמבר). שימו לב לתנאי העבודה ביום ראשון, 11 לספטמבר, שמוגדר כערב חג 04.09.2016 עיד אל אדחא (חג הקורבן)
28.08.2016 מעסיק של עובד זר בענף הבנייה או בעבודה בטכנולוגיה ייחודית וכן חברות סיעוד המעסיקות עובד זר, חייבים להפקיד מדי חודש פיקדון בסך 710 ₪ עבור העובד, על חשבון התנאים הסוציאליים שלהם הוא זכאי, וזאת עד ה-15 לחודש שלאחר חודש העבודה שבעדו משלמים.
 • למעסיק של עובדים בענף הבניין או בעבודה בטכנולוגיה ייחודית החל ממשכורת אוגוסט מאוגוסט 2016
 • לחברות סיעוד - החל ממשכורת חודש אוקטובר 2016
05.08.2016 אם שני הורים חולקים ביניהם את ימי ההיעדרות עקב מחלת ילדם המשותף, זכאי כל אחד מההורים לדמי מחלה כאשר ימי המחלה ייספרו החל מהיום הראשון להיעדרות של ההורה הראשון ולא עבור כל הורה בנפרד. החל מאוגוסט 2016 ימי מחלה עקב מחלת ילד הודעת הכנסת מיום 04.08.2016
01.08.2016 מעסיק שעובדו לא הודיע לו באיזה גוף פנסיוני הוא מעוניין לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו, יהיה חייב לבטח אותו באחת משתי קרנות הפנסיה שנבחרו ע"י משרד האוצר כקרנות פנסיה נבחרות: "מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ" ו"הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ". המעסיק רשאי במקום זה לבטח את העובד בקופת גמל אחרת בתנאי שהיא נבחרה על ידו או ע"י ארגון העובדים באמצעות מכרז. החל מיום 01.11.2016 חוזר רשות שוק ההון במשרד האוצר מיום 01.08.2016
19.07.2016 אבות יוכלו לחלוק עם אמהות את הזכות להיעדר שעה אחת בכל יום עבודה במשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה החל מיום 28.08.2016 שעת הורות (שעת הנקה) סעיף 7ב לחוק עבודת נשים
19.07.2016 מקובל לשלם במשכורת יולי דמי הבראה לעובדים שזכאים לכך דמי הבראה
01.07.2016 שכר מינימום עלה מראשית יולי ל-25.94 ₪ לשעה, ו-4,825 ₪ לחודש למשרה מלאה (במקצועות מסוימים שכר המינימום גבוה יותר) משכורת יולי 2016 שכר מינימום
27.06.2016 חופשת אבהות לאבות טריים. עובד יהיה רשאי להיעדר עד 5 ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו. דין ההיעדרות בשלושת הימים הראשונים כדין חופשה שנתית, ואם אין לעובד ימי חופשה המגיעים לו, כדין חופשה ללא תשלום. בשני הימים הנותרים דין ההיעדרות כדין היעדרות מפאת מחלה, כאשר רואים את ימי ההיעדרות כיום השני והשלישי למחלתו והעובד יהיה זכאי לגבי ימים אלו לתשלום לפי חוק דמי מחלה. מראשית יולי 2016 לאחר פרסום החוק היעדרות מעבודה עקב לידה של בת הזוג (חופשת אבהות) הודעת הכנסת מיום 27.06.2016
22.06.2016 לבתי מלון יתאפשר להעסיק עובדים בתפקידים ספציפיים במשמרות לילה, בתדירות השונה מזו הקבועה בחוק. בעקבות ההיתר החדש, יורשו בתי מלון להעסיק עובדים אלו בתדירות של שבוע משמרות לילה מתוך כל שבועיים עבודה. זאת, לעומת התדירות הקבועה בחוק של שבוע משמרות לילה בתוך כל שלושה שבועות עבודה. החל מיום 22.06.2016 עבודה במשמרת לילה הודעת דובר משרד הכלכלה מיום 22.06.2016
23.05.2016 הפרשות העובדים לפנסיה עלו ל-5.75% והפרשות המעסיקים ל-6.25%. שיעור ההפרשות יחושב לפי שכרו של העובד או השכר הממוצע לפי הנמוך מבין השניים, אולם אם בהסכם העבודה שחל על העובד נקבע שההפרשות יחושבו מתוך שכר גבוה יותר, יש לנהוג לפי מה שנקבע בהסכם. משכורת יולי 2016 חובת ביטוח פנסיוני לעובדים צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק
12.01.2016 ניתן להעסיק עובד בבית אוכל, בבית מלון או בבית קפה ארבע שעות נוספות (במקום שעתיים) בכל יום מימי השבוע 12.01.2016 מגבלות על העסקה בשעות נוספות תיקון ההיתר הכללי להעבדה בבתי אירוח במנוחה השבועית ובשעות נוספות

כללי

השאלה עיקר התשובה ראו הרחבה דגשים למעסיק
אם סגרתי עם עובד על שכר של 30 ₪ לשעה, אלו עלויות נוספות צפויות לי כמעסיק?
 • על המעסיק חלה חובה לשלם תשלומים נוספים מדי חודש בחודשו, כגון:
  • הפרשות לביטוח פנסיוני ולפיצויים (12.25%)
  • תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור העובד (בין 3.35% - 7.5% תלוי בגובה השכר החודשי של העובד)
  • הוצאות נסיעה
 • בנוסף יש גם תשלומים נוספים, ישירים ועקיפים, כגון:
  • דמי הבראה שנתיים
  • עלות דמי חגים (כאשר עליך לשלם לעובד דמי חג)
  • עלות צבירת ימי חופשה
  • תשלום ימי מחלה
 • לצורך חישוב עלות התעסוקה של עובדים מקובל להוסיף כ-35-40% על שכר הברוטו שלהם.
האם חלות עלי חובות כלשהן בשלב קליטת העובד?
 • המעסיק חייב למסור לעובד הודעה בכתב על תנאי העסקתו לא יאוחר מחודש ימים מתחילת העבודה.
 • ראו דוגמה של טופס הודעה על תנאי עבודה באתר משרד העבודה.
 • מעבר לזה, יש עוד הרבה דרישות חוקיות בשלבי גיוס וקליטת עובדים, ובמקרים מסוימים אף בשלב החיפוש והמיון הראשוני. לפרטים נוספים, ראו גיוס עובדים וקליטתם - מדריך למעסיק.
 • ככל שהמידע על העבודה, השכר והתנאים הנלווים יהיה מתועד וברור למועמדים, כך יקטן הסיכון של אי הבנות בעתיד, שיכולות להוביל לתביעות משפטיות.
מה נדרש ממני כדי לא לעבור על איסורי אפליה?
 • למעסיקים אסור להפלות בין עובדיהם בנושאים כמו מין העובד/ת, נטייה מינית, מעמד אישי, גזע, גיל, הורות, דת, לאום, ארץ מוצא, השקפה, תמיכה במפלגה, שירות מילואים, היריון, הפרייה חוץ גופית או טיפולי פוריות.
 • איסור האפליה חל על קבלה לעבודה, תנאי העבודה, קידום בעבודה, הכשרה או השתלמות מקצועית, פיטורים או פיצויי פיטורים והטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה.
 • אפליה אסורה של עובד בניגוד לחוק מהווה הן עוולה אזרחית והן עבירה פלילית
 • בית הדין לעבודה רשאי לחייב מעסיק לשלם פיצויים לעובד שהופלה, אף אם לא נגרם לעובד נזק.
האם יש חובה על מעסיק לשלם את התשלומים הללו גם עבור עובדים זרים?
 • עובד זר זכאי לאותן זכויות שכל עובד אחר מקבל.
 • עם זאת, קיימים הבדלים באופן ביצוע התשלומים ובנוסף ישנן הוצאות נוספות שעל המעסיק לשלם עבור העובד הזר.
 • החל משנת 2015 עובדים זרים אינם זכאי לנקודות זיכוי ממס הכנסה (מלבד חצי נקודות זיכוי הניתנת לעובדת זרה, ו-2.25 נקודות זיכוי הניתנות אך ורק לעובדים בסיעוד).
האם המעסיק יכול באופן חד צדדי לשנות את תנאי העבודה של העובד?
 • שינוי חד צדדי של תנאי העסקה של העובד מהווה הפרה של חוזה העבודה.
 • על המעסיק לערוך לעובד שימוע כדין בטרם קבלת החלטה על שינוי מהותי בתנאי העבודה כגון העברה לתפקיד אחר, שינוי בהיקף המשרה, הפחתה בגובה השכר ושינוי במקום העבודה.
 • במקרים מסוימים, העברה לתפקיד אחר שלא בהסכמת העובד עשויה להיחשב כהרעת תנאים מוחשית ובמקרה כזה ייתכן שהעובד יוכל להתפטר בדיו מפוטר ולהיות זכאי למלוא פיצויי הפיטורים.
 • אם חל שינוי בתנאי העבודה של העובד כפי שפורטו בהודעה על תנאי העבודה, על המעסיק למסור על כך הודעה לעובד בתוך 30 ימים, ואם היה העובד נער – בתוך7 ימים
האם יש מגבלות על פיטורי עובדים?
 • יש מגבלות רבות על פיטורי עובדים,
 • גם כשהפיטורים מתממשים, ישנן חובות על המעסיק, כגון תשלום פיצויי פיטורים, שחרור כספי הביטוח הפנסיוני וקרנות השתלמות, ובמקרים מסוימים: פדיון חופשה שנתית ועוד.
 • שימו לב שעמידה בנוהל הנדרש על-ידי החוק יכולה לאפשר לכם לממש את הפיטורים עם מינימום סיכון עבורכם.
 • בכל מקרה של ספק כדאי להתייעץ עם עורך דין בעל ידע רחב בדיני העבודה
מהם התהליכים והיכולות שיש למעסיק במקרה של עובד שמתפטר?
 • גם כשעובד מתפטר יש חובות על המעסיק, כגון שחרור כספי הביטוח הפנסיוני וקרנות השתלמות, ובמקרים מסוימים: פדיון חופשה שנתית ועוד.
 • הנושא של שחרור פיצויי פיטורים מורכב וכדאי להתחיל לקרוא עליו מדריך למעסיק לסיום יחסי עבודה (בפיסקת "התפטרות עובדים").
 • בכל מקרה של ספק כדאי להתייעץ עם עורך דין בעל ידע רחב בדיני העבודה
האם אני יכול למנוע התאגדות עובדים והקמת ועד עובדים?
 • מעסיק אינו רשאי למנוע מהעובדים להקים ועד עובדים או להתאגד.
 • למעסיק אסור למנוע כניסה של נציג ארגון עובדים למקום העבודה ואסור לו לפגוע בעובד בשל חברותו או פעילותו בוועד עובדים.
 • מעסיק חייב לנהל משא ומתן עם ארגון עובדים יציג (ארגון העובדים המייצג את מספר העובדים הגדול ביותר ובתנאי שחברים בו לפחות שליש מהעובדים) בנוגע להסכם קיבוצי במקום העבודה.

שכר

השאלה עיקר התשובה ראו הרחבה דגשים למעסיק
איך קובעים את אחוזי המשרה של עובד שעתי?
 • אם העובד עובד שעות שבועיות קבועות יש לחלק את שעות עבודתו השבועיות ב- 42.
 • אם העובד עובד שעות חודשיות קבועות, יש לחלק את שעות עבודתו החודשיות ב- 182.
 • כדי לחשב את שעות העבודה של עובד לפי שעות, שמועסק בהיקף שעות משתנה יש לחשב את ממוצע השעות החודשיות שעבד העובד ב-12 החודשים האחרונים ולחלק את ממוצע שעות העבודה החודשיות ב- 182.
 • ערך שעה של עובד במשכורת חודשית נגזר מהמשכורת חלקי 182
 • רוב הזכויות הסוציאליות כגון חופשה, מחלה והבראה, נגזרות מאחוז משרתו של העובד, והזכאות של עובד במשרה חלקית היא פחותה.
איך אדע עבור כמה שעות עבודה עלי לשלם החודש לעובד?
 • מעסיק חייב לנהל רישום ומעקב אחר שעות עבודתו של העובד (פנקס שעות עבודה ומנוחה).
 • אם המעסיק מדווח למערכת הנהלת החשבונות על שעות עבודתו והיעדרותו של העובד, אזי המעקב והרישום מנוהלים במערכת השכר.
 • לרישום של שעות העבודה ושעות ההיעדרות יש ערך ראייתי במקרה של תביעה של עובד כנגד המעסיק, שענייניה מחלוקת על מספר השעות שעבד העובד.
 • אם עובד תובע מעסיק בטענה שלא שילם לו שכר עבור כל שעות עבודתו והמעסיק לא ניהל מעקב ורישום כאמור, אזי נטל ההוכחה עובר למעסיק, ועל המעסיק להוכיח ששילם לעובד את שכרו כדין עבור כל שעות העבודה.
האם אתה משלם לעובד לפחות את שכר המינימום?
 • אסור למעסיק לשלם לעובד שכר שערכו פחות משכר המינימום.
 • עבור עובדים שעתיים יש להתחשב בשכר המינימום לשעה.
 • שכר המינימום מתייחס לעובדים במשרה מלאה. לכן, עובדים במשרה חלקית עשויים להשתכר פחות ממנו, אך בכל מקרה לא פחות משכר המינימום השעתי לכל שעת עבודה שלהם.
 • שכר המינימום אינו כולל תוספות קבועות בחוק כגון: הוצאות נסיעה, דמי הבראה, תוספת בשל עבודת לילה וכו'. תוספות אלה יש לשלם בנוסף לשכר הבסיס (שחייב להיות לפחות בגובה שכר המינימום).
 • החל משנת 2019, תשר בענף המסעדנות ייחשב כהכנסה של העסק וחלק משכר העבודה המשולם על ידי המעסיק למלצרים.
 • ישנן מספר קבוצות אוכלוסייה שנקבע להן שכר מינימום שונה, כגון: בני נוער, עובדי שמירה ואבטחה ואחרים.
האם אתה משלם את שכר העבודה במועד?
 • מעסיק מחויב לשלם לעובד את שכרו עד סוף החודש שעבורו משולם השכר.
 • אם השכר לא שולם עד ה-9 בחודש שלאחר חודש העבודה, המעסיק עלול להיתבע על-ידי העובד לתשלום פיצויים בגין הלנת שכר.
 • איחור במועד תשלום השכר, כאשר מדובר בשכר מינימום, מהווה עבירה פלילית.
האם נתת לעובד תלוש שכר כדין?
 • מעסיקים מחויבים לתת לעובדיהם תלוש שכר מפורט עבור כל חודש עבודה.
 • מעסיק שהפר את חובתו זו חשוף להליכים פליליים ולקנסות כספיים.
איך מתנהל הנושא של שעות נוספות?
 • שבוע עבודה מחושב לפי בסיס של 42 שעות שבועיות ועל כן עובד שמועסק 5 ימים בשבוע יהיה זכאי במשך 4 ימים בשבוע לגמול שעות נוספות על כל שעה שמעבר ל-8 שעות ו-36 דקות בכל יום (8.6 שעות), נטו ללא הפסקה, ובמשך יום אחד בשבוע (היום המקוצר) על כל שעה שמעבר ל-7 שעות ו-36 דקות בכל יום (7.6 שעות), וכן עבור כל שעה מעבר ל-42 שעות עבודה רגילות שבועיות.
 • עובד העובד 6 ימים בשבוע, יהיה זכאי לגמול שעות נוספות על כל שעה שמעבר ל-8 שעות ביום עבודה רגיל, על כל שעה שמעבר ל- 7 שעות עבודה ביום שישי ועל כל שעה שמעבר ל-42 שעות שבועיות רגילות.
 • שעות העבודה מעבר לתקן היומי או השבועי נחשבות כשעות נוספות.
 • ביום חול עליך לשלם לעובד תוספת של 25% עבור השעתיים הנוספות הראשונות ותוספת של 50% החל מהשעה השלישית ואילך.
 • אסור למעסיק לעשות קיזוז בין ימים שבהם עובד החסיר שעות עבודה, לבין ימים שבהם עבד שעות נוספות - למעט במקרים של העסקה במתכונת של "שעות גמישות".
 • למרות זאת, במקרה של העסקה גמישה (כאשר על העובד להשלים מכסת שעות חודשית מסוימת, ולעובד נתונה הזכות המלאה לבחור את המועדים שבהם הוא מבצע את העבודה), רשאי מעסיק לאפשר לעובד לעבוד יום עבודה שאינו מלא ביום מסוים מבלי ששכרו יופחת, ולהשלים את השעות החסרות ביום אחר באותו חודש מבלי לקבל גמול שעות נוספות עבור אותו יום.
 • אם המעסיק משלם לעובד גמול שעות נוספות גלובליות, יש להבטיח כי התמורה בעד שעות העבודה הרגילות והנוספות גם יחד לא תפחת מזו שהייתה משולמת לעובד אילו נערכו רישום פרטני של שעות עבודתו ופיקוח מדויק עליהן.
 • עובד זר המועסק בסיעוד אינו זכאי לגמול עבור שעות נוספות.
אלו ניכויים מותר לנכות משכרו של העובד?
 • החוק קובע את הניכויים שאותם רשאי מעסיק לנכות משכר העובד כגון הפרשות העובד לפנסיה, החזר מקדמות שכר, השתתפות העובד בעלות ארוחות וכו'.
 • למעסיק אסור לנכות משכר העבודה ניכוי שלא הותר מפורשות בחוק.
 • החוק מגדיר ניכויים ייחודיים שמותר לנכות משכר של עובדים זרים.
 • על המעסיק חלה חובה להעביר את הסכומים שנוכו כדין משכר העובד אל הגופים הרלוונטיים (המוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה, ביטוח פנסיוני, ולפעמים גם קרן השתלמות ודמי חבר בוועד עובדים).
אם אני מעסיק עובד זר, האם מותר לי לנכות משכרו ניכויים מיוחדים?
 • קיימים ניכויים ייחודיים שמעסיק רשאי לנכות מעובדים זרים ואינו רשאי לנכות מעובדים אחרים.
 • על המעסיק חלה חובה להעביר את הסכומים שנוכו כדין משכר העובד אל הגופים הרלוונטיים (המוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה וכו').
 • החל משנת 2015 על מעסיק לנכות משכרו של עובד זר מס הכנסה מבלי להעניק לו נקודות זיכוי (מלבד חצי נקודות זיכוי הניתנת לעובדת זרה, ו-2.25 נקודות זיכוי הניתנות אך ורק לעובדים בסיעוד).

תשלומים נוספים

השאלה עיקר התשובה ראו הרחבה דגשים למעסיק
העובד מגיע מדי יום באופן עצמאי לעבודה, האם שילמת לו דמי נסיעה?
 • על מעסיק חלה חובה לשלם לעובד החזר הוצאות נסיעה עבור כל יום שבו השתמש (או עשוי היה להשתמש) בתחבורה ציבורית, כדי להגיע למקום עבודתו.
 • גובה ההחזר נקבע לפי עלות כרטיסייה או לפי עלות כרטיס "חופשי חודשי", ועד לתקרה הקבועה בצו ההרחבה - לפי החלופה הזולה מביניהן.
 • חובת החזר הוצאות נסיעה קיימת גם אם העובד לא השתמש בפועל בתחבורה ציבורית כדי להגיע למקום עבודתו.
 • אם המעסיק מספק הסעה מאורגנת של העובדים למקום העבודה, הוא אינו צריך לשלם בנוסף דמי נסיעה.
 • בכל מקרה חובת ההחזר מוגבלת לתקרה יומית, העומדת על 22.40 ₪ כמפורט כאן.
מה עם דמי הבראה?
 • מעסיק חייב לשלם לעובד דמי הבראה בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה, להיקף משרתו ומשך תקופת העסקתו באותה שנה.
 • ישנן מספר קבוצות עובדים שיש להם דמי הבראה שונים.
 • מקובל לשלם דמי הבראה במשכורת יולי (לקראת חופשות הקיץ), אולם מותר לשלם את דמי ההבראה גם במועד אחר.
 • מותר לשלם את דמי ההבראה במשכורת החודשית. במקרים מסוימים חלה חובה לשלם את דמי ההבראה במשכורת החודשית.
 • החובה לשלם דמי הבראה חלה רק לאחר שהעובד השלים שנת עבודה אצל המעסיק.
האם אתה חייב לתת לעובדים מתנות לחגים?
 • מעסיק לא חייב לתת לעובדיו מתנות בחגים, אלא אם הנושא הוא חלק מהסכם קיבוצי החל על העובדים בחברה (כדוגמת עובדי קבלן) או בהסכם אישי.
 • אם המעסיק העניק לעובדים שי לחג, עליו להעניק אותו לכל העובדים באופן שוויוני, כולל לעובדים הנמצאים בחופשה, כגון: חופשת לידה או חופשה שנתית.
 • אם מעסיק נוהג להעניק לעובדיו שי לחג גם מבלי שהדבר כתוב במפורש בתנאי העבודה או בהסכם העבודה, הדבר עשוי להפוך לחלק מתנאי העבודה המחייבים את המעסיק.

פנסיה וקרנות השתלמות

השאלה עיקר התשובה ראו הרחבה דגשים למעסיק
האם אתה חייב להפריש פיצויים ותגמולים לקרן הפנסיה של העובד?
 • החל משנת 2008 מעסיק חייב לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני המתבצע באמצעות הפרשות, הן של העובד והן של המעסיק.
 • בנוסף, המעסיק מחויב להפריש לביטוח הפנסיוני של העובד או לקרן מיוחדת סכומים המיועדים לתשלום פיצויי פיטורים.
 • החל ממשכורת ינואר 2017 שיעור ההפרשות הוא 18.5%, מתוכן 6% על חשבון העובד והיתר (12.5%) על חשבון המעסיק (6.5% הפרשות מעסיק לרכיב תגמולים ו-6% הפרשות מעסיק לרכיב פיצויים).
 • חובת הביטוח הפנסיוני היא מיום העבודה הראשון אלא אם העובד לא היה מבוטח בביטוח פנסיוני לפני תחילת עבודתו. במקרה כזה הוא יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני רק לאחר שחלפו 6 חודשים מהיום שהתחיל את עבודתו.
 • המעסיק אחראי להעביר את הכספים לקרן הפנסיה, לקופת הגמל או לביטוח המנהלים של העובד ואסור לו לעכב את העברת הכספים מעבר למועד הקבוע בחוק.
 • קיימים עובדים הזכאים לתנאים משופרים בביטוח הפנסיוני בהתאם לצווי הרחבה, הסכמים קיבוציים או הסדרים מיטיבים שנקבעו בחוזה העבודה. במקרים אלה על המעסיק לנהוג לפי ההסדר המיטיב עם העובד.
האם במועד הפקדת הכספים בקופת הגמל או בביטוח הפנסיוני חלה עליך חובת דיווח כלשהי?
 • מעסיקים המעבירים תשלומים לקופת גמל, לקרן השתלמות או לביטוח פנסיוני של עובדיהם צריכים להעביר לחברה המנהלת את הקרן או את החיסכון דיווח מקוון על פרטי ההפקדה. הדיווח ייעשה באמצעות קובץ נתונים ממוכן ובמבנה אחיד.
 • חובה זו חלה:
  • החל מה- 01.02.2016 - על מי שמעסיק מעל 100 עובדים
  • החל מה- 01.02.2017 - על מי שמעסיק בין 50 ל- 100 עובדים
  • החל מה- 01.02.2018 - על מי שמעסיק בין 21 ל- 49 עובדים
  • החל מה- 01.02.2019 - על מי שמעסיק עד 20 עובדים (מי שמעסיק עד 5 עובדים יהיה פטור מחובת הדיווח בתנאים מסוימים)
 • יש לדווח לקופת הגמל או לביטוח הפנסיוני גם במקרה שהמעסיק הפסיק להפקיד כספים עבור העובד. הדיווח על אותו עובד יימשך לאורך כל התקופה שבה מופסקים התשלומים, אלא אם הסיבה להפסקת התשלומים היא ניתוק יחסי עובד-מעביד או בשל בקשת העובד להעברת ההפקדות לקופת גמל אחרת, שאז יש לדווח רק פעם אחת.
 • ניתן לבצע את הדיווחים באמצעות המסלקה הפנסיונית.
מה המשמעות של סעיף 14?
 • סעיף 14 הוא כינוי להסדר הקבוע בסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, ומאפשר למעסיק להפריש מדי חודש את פיצויי הפיטורים עבור אותו חודש עבודה לקרן פיצויים מיוחדת, ובתמורה פטור המעסיק מתשלום פיצויי פיטורים בעת סיום העסקתו של העובד.
 • היתרון עבור העובד הוא שהכספים (כולל הרווחים או ההפסדים שיצברו) יועברו לרשותו גם אם יתפטר (מלבד במקרים חריגים), והיתרון עבור המעסיק הוא שגובה הפיצוי שהוא משלם במסגרת ההסדר מחושב לפי השכר בכל חודש ולא לפי השכר האחרון (שלרוב הוא גבוה יותר מהשכר ההתחלתי).
 • החל מ-2008 יש חובה להפריש במסגרת הביטוח הפנסיוני חלק מפיצויי הפיטורים לתוך רכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני, אך המעסיק רשאי להפריש את מלוא פיצויי הפיטורים לתוך הביטוח הפנסיוני וכך לפטור את עצמו מתשלום פיצויי פיטורים בעת סיום ההעסקה.
 • החלת סעיף 14 (שלא במסגרת ביטוח פנסיוני) מחייבת את הסכמת העובד.
 • אם ההסדר של סעיף 14 חל רק על חלק מתקופת ההעסקה, או אם במסגרתו משולמים רק חלק מפיצויי הפיטורים בכל חודש, אזי במקרה של פיטורים או התפטרות המזכה בפיצויי פיטורים, על המעסיק להשלים את החלק היחסי של פיצויי הפיטורים שלא הופרשו במסגרת ההסדר.
אם העסק נכנס לקשיים, האם אני יכול לעכב את העברת התשלומים לביטוח הפנסיוני או לקרנות ההשתלמות?
 • לא. יש להעביר את הכספים (הן את חלקו של המעסיק והן את חלקו של העובד) אל הגופים הפנסיוניים או קרנות ההשתלמות במועד הקבוע בחוק.
 • עיכוב בהעברת הכספים עשוי לגרור חיוב בהפרשי ריבית והצמדה, ואף להיחשב כהלנת שכר, דבר שיכול לחייב את המעסיק בתשלום פיצויי הלנת שכר.
 • עיכוב מעבר לתקופה הקבועה בחוק יכול להיחשב גם כעבירה פלילית שעונשה מאסר או קנס.
האם יש מצבים שבהם העסק מחויב להמשיך לשלם הפרשות לביטוח פנסיוני למרות שהעובד נעדר מעבודתו לתקופה ארוכה?
 • כן. קיימים מקרים שבהם על מעסיק להמשיך ולבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני גם כשהעובד נעדר מעבודתו ולתקופות מוגבלות.
 • המעסיק רשאי לנכות משכר העובד את חלקו של העובד בהפרשות (במקרים מסוימים אף לפני היעדרותו), אך בכל מקרה על המעסיק להעביר בזמן את ההפרשות (הן את חלק המעסיק והן את חלק העובד).
 • אם העובד נעדר מעבודה מעבר לתקופה שבה המעסיק מחויב לבצע את ההפרשות, מומלץ להפנות את העובד אל הגוף הפנסיוני או סוכן הביטוח כדי להבטיח שזכויותיו הביטוחיות לא ייפגעו.
אם אני מעסיק עובד זר, האם עלי להפריש עבורו לביטוח פנסיוני?
 • כן, אולם לאור העובדה שהעובדים הזרים שוהים בישראל תקופה מוגבלת, מקובל להפקיד את הכספים לתוכנית חיסכון המיועדת לשם כך בחשבון בנק (ניתן להפקיד את הכספים גם אצל מבטח פנסיוני בתנאי שמובטח כי יוכל למשוך את הכספים עם עזיבת העובד את הארץ ללא קנס או תשלום מס).
 • עם סיום העסקתו של העובד או עזיבתו את הארץ, יש לשחרר את הכסף שהצטבר בחיסכון, כולל הרווחים שהצטברו בו, ולהעבירו לידי העובד.
 • מי שמעסיק עובדים זרים בענף הבניה או בעבודה בטכנולוגיה ייחודית או חברות סיעוד המעסיקות עובדים זרים, צריכים להפקיד את כספי הביטחון הפנסיוני ופיצויי הפיטורים בחשבון פיקדון נפרד בבנק מזרחי טפחות.
 • החל מיום 01.05.2017 חובה על מעסיק המעסיק עובד זר שהינו מסתנן להפקיד עבורו פיקדון חודשי . בעבר עמד גובה הפיקדון על סכום השווה ל36% משכרו של העובד אך בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון מיום 23.04.2020 בוטלה ההוראה לפיה על המעסיק לנכות 20% משכרו של העובד עבור הפיקדון, והמעסיק מחויב להפריש לפיקדון על חשבונו רק 16% משכרו של העובד, החל מיום עבודתו הראשון של העובד. ההפקדה של המעסיק לפיקדון מחליפה את התשלומים שעל המעסיק לשלם לביטוח פנסיוני, לתוכנית חסכון אחרת, לקופת תגמולים או לתשלום פיצויי פיטורים.
 • החל מיום 01.02.2019, חלה חובה על מעסיקים להפקיד פיקדון חודשי גם עבור עובדים זרים המועסקים בענף מלונאות. גובה הפיקדון הנו סכום מרכיב הפיצויים ורכיב תגמולי המעסיק לפנסיה, שעל המעסיק לשלם לעובד בעד משרה מלאה, וההפקדה לפיקדון מחליפה את התשלומים הסוציאליים הללו בפועל.

העברת תשלומי עובדים לגופים חיצוניים

השאלה עיקר התשובה ראו הרחבה דגשים למעסיק
אלו תשלומים עלי להעביר למוסד לביטוח לאומי ועד מתי?
 • על המעסיק להעביר למוסד לביטוח לאומי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עובדיו, וזאת עד ה-15 בכל חודש עבור החודש שקדם לו.
 • המעסיק מנכה חלק מהסכום משכרו של העובד.
 • מעסיק המאחר בהעברת הכספים עשוי לשאת בקנסות ובחיוב של הפרשי הצמדה וריבית.
 • מעסיק שלא מעביר את הסכומים שניכה משכר העובד למוסד לביטוח לאומי בתוך 30 ימים מהיום שבו שכר העובד עשוי להיחשב כשכר מולן (כלומר בתוך 40 יום ממועד תשלום השכר), מבצע עבירה פלילית שעונשה קנס או מאסר.
 • אם קרה לעובד מקרה שבגללו מגיעה לו קצבה מהביטוח הלאומי, והמעסיק לא העביר את דמי הביטוח עבור העובד, רשאי המוסד לביטוח הלאומי לתבוע מהמעסיק את סכום הקצבאות המגיע לעובד בגלל אותו המקרה.
עד איזה מועד עלי להעביר את תשלומי מס הכנסה של העובדים?
 • על המעסיק להעביר למס הכנסה את הכספים שניכה במקור ממשכורתם של העובדים (תיק ניכויים) עד ל- 15 בכל חודש עבור החודש שקדם לו.
 • מעסיקים קטנים, עד 10 עובדים, יכולים לבקש מרשות המסים להעביר את סכומי המס שנוכו מהעובדים לרשות המסים אחת לחודשיים.
 • מעסיק המאחר בהעברת הכספים עשוי לשאת בקנסות ובחיוב של הפרשי הצמדה וריבית.
 • מעסיק שלא מעביר את הסכומים שניכה משכר העובד לרשות המסים בתוך 30 ימים מהיום שבו שכר העובד עשוי להיחשב כשכר מולן (כלומר תוך 40 יום מהמועד שבו היה צריך לשלם את השכר לפי החוק), מבצע עבירה פלילית שעונשה קנס או מאסר.
מתי עלי להעביר את הכספים לביטוח הפנסיוני ולקרן ההשתלמות של העובד?
 • על המעסיק חלה חובה להעביר את תשלומי הביטוח הפנסיוני וקרנות ההשתלמות בתוך 7 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד או תוך 15 ימים מתום החודש שבעדו על המעסיק לשלם את המשכורת לעובד, לפי המוקדם מביניהם.
 • מעסיק המאחר בהעברת הכספים עשוי לשאת בקנסות ובחיוב של הפרשי הצמדה וריבית.
 • אם מעסיק לא מעביר את הסכומים לגופים הפנסיוניים (הן את חלקו של המעסיק והן את החלק של ניכה מהעובד) תוך 21 יום מהיום שבו רואים את השכר כמולן (כלומר תוך 31 יום מהמועד שבו היה צריך לשלם את השכר לפי החוק), ייחשבו סכומים אלה כשכר מולן (אפילו אם השכר עצמו שולם בזמן ולא היה מולן) והמעסיק עשוי להיות חייב בפיצויי הלנת שכר.
 • מעסיק שלא מעביר את הסכומים שניכה משכר העובד לגופים הפנסיוניים בתוך 30 ימים מהיום שבו שכר העובד עשוי להיחשב כשכר מולן (כלומר בתוך 40 יום מהמועד שבו היה צריך לשלם את השכר לפי החוק), מבצע עבירה פלילית שעונשה קנס או מאסר.
מה קורה אם מועדי התשלום חלים בחגים או בזמן אירועי לחימה? האם אין שום גמישות?
 • המוסד לביטוח לאומי ורשות המסים מוציאים מדי פעם הודעות שמאפשרות דחייה של מועדי התשלום בכמה ימים, בעיקר כאשר מועדי התשלום חלים בחגים "ארוכים" כמו פסח.
 • באירועי החירום האחרונים (צוק איתן ועמוד ענן) הרשויות אפשרו דחיות תשלום מסוימות, בעיקר לתושבים בזירות העימות ובמקרים מסוימים גם לחיילי מילואים.
אני מנהל עסק קטן שלפעמים סובל מבעיות תזרים. למה איחור בתשלום לרשויות מלווה באיום בתביעות פליליות?
 • רוב הכסף שאתה אמור להעביר הוא לא שלך אלא כסף של העובדים שנוכה על ידך אבל חייב להגיע לקרנות פנסיה, קרן השתלמות וביטוח לאומי כדי לשמר את מעמדם של העובדים.
 • בתכנון תזרים המזומנים של העסק אסור לשחק עם תשלומי עובדים. המעסיק חשוף לתביעות פליליות וגם לתביעות כספיות הן מצד העובד והן מצד אותם גופים שאליהם יש להעביר את הכספים (המוסד לביטוח לאומי, רשות המסים וכו').

היעדרות מעבודה

השאלה עיקר התשובה ראו הרחבה דגשים למעסיק
מה עושים כאשר עובד נקרא למילואים?
 • עובד שקיבל צו קריאה לשירות מילואים, צריך ליידע על כך את מעסיקו בתוך זמן סביר מיום קבלת הצו.
 • המעסיק רשאי להגיש בקשה לוועדה לתיאום מילואים (ולת"ם) כדי להתאים את השירות הצפוי של עובד שכיר, אם הוא עולה על 6 ימים, לצורכי העסק.
 • את הבקשה יש להגיש עד 30 ימים לפני מועד תחילת המילואים.
 • חשוב לזכור שאסור להפלות עובד בשל שירותו במילואים וקיימות הגבלות על פיטורי עובד בתקופת המילואים ואחריה.
מי משלם לעובד שיצא למילואים את שכרו?
 • המעסיק צריך לשלם לעובד שכיר שנעדר בגין מילואים את שכרו הרגיל, ולהגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה להחזר תגמולי מילואים.
 • במקרים שבהם התגמול על-פי חישובי המוסד לביטוח לאומי עולה על שכרו הרגיל של העובד, על המעסיק לשלם לעובד את ההפרש בין השכר ששולם כמקדמה לבין התגמול.
 • המעסיק חייב להמשיך לבצע את ההפרשות לביטוח הפנסיוני בעד פרק הזמן שבו שירת במילואים ולנכות מהעובד את חלקו, כאילו עבד כרגיל.
 • אם נהג המעסיק לבצע הפרשות לקרן השתלמות או לקופות גמל אחרות (כגון קופת גמל לפיצויים), עליו להמשיך להפריש את הסכומים הנדרשים לקופות או קרנות אלה ולנכות את חלקו של העובד, בעד פרק הזמן שבו שירת העובד במילואים.
 • המוסד לביטוח לאומי אינו משלם למעסיק את עלות ההפרשות לביטוח הפנסיוני או לקופות גמל אחרות.
האם עובד/ת שבן/בת זוגם שוהה בשירות מילואים זכאים לקיצור שעות העבודה? עובד או עובדת שבני זוגם שוהים בשירות מילואים, זכאים להיעדר מהעבודה שעה אחת ביום בהתקיים תנאים מסוימים
 • זכאות זו ניתנת בתנאי שהעובד/ת מועסק/ת במשרה מלאה כנהוג במקום עבודתם, בחזקתם ילד שטרם מלאו לו 13 שנה, ותקופת המילואים של בן/בת זוגם היא לפחות 5 ימים רצופים.
 • שעת ההיעדרות הנה בשכר, ואסור למעסיק להוריד אותה ממכסת שעות החופשה או המחלה של העובד/ת.
שעת היעדרות לעובד/ת בגין שירות מילואים של בן/בת הזוג
העובד ביקש חופשה ללא תשלום, האם אתה חייב להסכים לכך?

ככלל מעסיק אינו חייב לאשר לעובד לצאת לחופשה ללא תשלום, למעט המקרים הבאים:

 • לעובדת יש זכות, בתנאים מסוימים, לחופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה/אימוץ, ובמקרים מסוימים גם במהלך ההיריון.
 • גם לאישה בהיריון יש זכות לחופשה ללא תשלום, אם היא נעדרה מעבודתה בשל סוג העבודה, מקומה או אופן ביצועה.
 • עובד שבת זוגו ילדה ואין לו מספיק ימי חופשה זכאי לצאת לחופשה ללא תשלום ב-3 הימים הראשונים שלאחר הלידה.
 • גם לעובד שבת זוגו אושפזה לאחר הלידה למשך 15 יום או יותר, יש זכות לצאת לחופשה ללא תשלום.
 • בחופשה ללא תשלום ממשיכים להתקיים יחסי עובד- מעביד, אך לא חלה על המעסיק חובה לשלם משכורת, וגם לא לבצע הפרשות לביטוח פנסיוני או לקרנות השתלמות.
 • בחודשיים הראשונים של החופשה חובה על המעסיק לשלם את דמי הביטוח הלאומי של העובד.
עובד שלך מתחתן, האם בנוסף לימי החופשה להם הוא זכאי, עליך לשלם לו על יום היעדרותו לרגל נישואיו?
 • על פי החוק, לא חלה חובה על המעסיק לשלם לעובד תשלום מיוחד בגין היעדרותו לרגל שמחות משפחתיות כגון נישואים, ברית מילה או נישואי ילדים, אלא אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי או אישי החל על העובד.
 • העובד רשאי, בהסכמת המעסיק, להיעדר בגין אירועים אלה אם עומדים לרשותו ימי חופשה צבורים או לקחת חופשה ללא תשלום.
 • ישנם מספר ענפים, כגון: עובדי ענף הניקיון, עובדי שמירה ואבטחה, ועובדי האולמות וגני האירועים, אשר חל עליהם הסכם קיבוצי המחייב את המעסיק לשלם לעובד עבור ימי היעדרות נוספים כגון: חופשה לרגל נישואין, הולדת ילד, נישואי ילד וכו', וזאת בנוסף לימי החופשה השנתית המגיעים לעובד.
עובד נעדר מהעבודה בשל ימי אבל, האם עליך לשלם עבור ימים אלה?
 • על מעסיק חלה חובה לשלם שכר לעובד שנעדר מעבודתו בשל ימי אבל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה, בתנאי שהעובד עבד במקום עבודתו לפחות 3 חודשים.
 • הזכאות מוגבלת ל-7 ימים קלנדריים.
 • בענפים מסוימים (כגון עובדי קבלן ועובדי ניקיון), זכאים עובדים להיעדר עקב אבל ללא תלות בוותק שלהם במקום העבודה.
 • אם יש לך עובדים המועסקים רק בחלק מימי השבוע, אזי עליך לשלם להם שכר רק עבור הימים שבהם היו אמורים לעבוד ושבהם הם נעדרו מעבודה בשל האבל.
עובד נעדר מהעבודה בשל תנאי מזג האוויר, האם עליך לשלם לעובד עבור יום היעדרות זה?
 • מעסיק רשאי לאשר לעובד שלא להגיע לעבודה בשל תנאי מזג האוויר. היעדרות זו תהיה על חשבון ימי החופשה השנתית של העובד.
 • אם המעסיק אישר את ההיעדרות, עליו לשלם לעובד על יום זה כיום חופשה (ולנכות אותו ממכסת ימי החופשה הצבורים), וזאת רק אם לזכות העובד עומדים ימי חופשה צבורים, שאם לא כן, תיחשב היעדרות זו כהיעדרות ללא תשלום.

חופשה שנתית

השאלה עיקר התשובה ראו הרחבה דגשים למעסיק
מה המשמעות של חובת חופשה שנתית לעובדים?
 • מעסיק חייב לתת לעובדים חופשה שנתית בתשלום. משך החופשה נקבע בהתאם לוותק שצבר העובד במקום עבודתו ובהתאם להיקף משרתו.
 • המעסיק צריך לאשר את ימי החופשה של העובדים.
 • רוב המחקרים על שוק העבודה מדגישים את חשיבות החופשה השנתית גם לעסק שכן העובד חוזר לעבודה עם "מצברים טעונים".
האם גם עובדים המועסקים בשכר יומי או שעתי (ולא במשכורת חודשית) זכאים לחופשה שנתית כמו עובדים אחרים?
 • הזכות לחופשה שנתית ניתנת לכל העובדים, כולל עובדים שעתיים או יומיים.
 • למרות זאת, עובדים זמניים המשתכרים על בסיס יומי או שעתי זכאים לתשלום המכונה "תמורת חופשה" במקום חופשה בפועל.
האם מעסיק חייב להעניק חופשה גם לעובדים זמניים, המועסקים מראש לפרק זמן מוגבל?
 • עובדים בשכר יומי או שעתי שעבדו לפחות יום אחד, אך פחות מ-75 ימים רצופים, ואין ביניהם ובין מעסיקיהם חוזה עבודה בכתב לתקופת עבודה רצופה העולה על 74 ימים, אינם זכאים לחופשה שנתית, אלא לתשלום מהמעסיק בגובה של 4% לפחות משכר העבודה הכולל שקיבלו במשך כל תקופת עבודתם.
 • עובדים שעתיים או יומיים המועסקים מעל 74 ימים רצופים או שיש להם חוזה עם המעסיק לעבודה של מעל 74 ימים רצופים, זכאים לחופשה שנתית ולא לתשלום "תמורת חופשה".
 • עובדים זמניים המקבלים שכר חודשי (ולא שכר על בסיס שעתי או יומי) זכאים לחופשה שנתית, אפילו אם משך עבודתם קצר מ-75 ימים.
האם המעסיק יכול לקבוע את ימי החופשה של העובדים בהתאם לנוחות של העסק?
 • ככלל, המעסיק הוא זה שקובע את מועדי החופשה של העובדים.
 • למרות זאת, על המעסיק להתחשב ברצונם של העובדים, ולסרב לבקשתם לחופשה רק אם יש נסיבות ענייניות המצדיקות זאת.
 • כמו כן העובדים רשאים לבחור יום אחד בשנה כיום חופשה מתוך מספר מועדים שנקבעו כימי בחירה וכן יום נוסף כלשהו לפי בחירתם, ושבהם על המעסיק חלה חובה לאשר את חופשתם.
 • לעובד יש זכות לימי חופשה, אך המעסיק הוא זה שקובע את ימי החופשה וצריך לאשר את מועדם, בהתאם לנוחות העסק.
 • בחופשה מרוכזת שאורכה מעל 7 ימים, יש לתת לעובד הודעה של 14 ימים מראש.
 • באזור שהוכרז לגביו מצב חירום לא ניתן להוציא עובד לחופשה ביוזמת המעסיק במהלך מצב החירום.
איך וכמה משלמים לעובד שיוצא לחופשה שנתית?
 • במהלך החופשה זכאי העובד לתשלום דמי חופשה בגובה השכר הרגיל שלו.
האם יש מגבלה על כמות ימי החופשה שעובדים יכולים לצבור?
 • קיימת הגבלה בחוק לגבי מספר ימי החופשה שעובד יכול לצבור ועל העובד לנצל מדי שנה את ימי החופשה המוקנים לו על פי החוק, שאם לא כן, הוא עלול לאבד את זכאותו לימי חופשה אלו.
 • כדי שהעובד "יאבד" את ימי החופשה הצבורים לזכותו, וכדי שמעסיק יהיה רשאי "למחוק" אותם, על המעסיק להראות כי נתן לעובד אפשרות לצאת לחופשה.
 • בהסכמת המעסיק, עובד רשאי לנצל בשנה מסוימת רק חלק מימי החופשה שצבר (אך עליו לנצל לפחות 7 בשנה) ולצרף את היתרה שלא נוצלה, לימי החופשה להם הוא זכאי בשתי שנות העבודה הבאות.
 • אם המעסיק משלם ימי חופשה מעבר לקבוע בחוק, ייתכן שהעובד יהיה רשאי לצבור את הימים הנוספים הללו ללא ההגבלה אף מעבר לשנתיים, אם כך הוסכם בחוזה העבודה (האישי או הקיבוצי) שהעניק את ההטבה לעובד.
אם עובד רוצה לצאת ל-5 ימי חופשה כאשר היתרה שלו היא רק 3, האם אני חייב לאפשר לו לצאת לחופשה ולשלם לו עבור ימי החופשה הללו, ובמקביל לנהל יתרת חופשה שלילית?
 • לא. המעסיק אינו חייב לאפשר לעובד לצאת לחופשה כאשר אין לו מספיק ימי חופשה צבורים.
 • עם זאת המעסיק רשאי (אם העובד מוכן לכך) לצאת לחופשה על חשבון ימי חופשה עתידיים שיצבור בהמשך או לצאת לחופשה ללא תשלום
חופשה שנתית
 • יש מעסיקים רבים שהולכים לקראת העובד ומאפשרים לעובד לצאת לחופשה מעבר לימי החופשה שצבר, כלומר מאפשרים לו להיכנס ליתרת חופשה שלילית.
איך תדע כמה ימי חופשה ניצל העובד במשך השנה?
 • מעסיק חייב לנהל פנקס חופשה, שבא יירשמו פרטים הנוגעים לחופשה השנתית של עובדיו.
 • בפועל, זה חלק מובנה מכל תוכנת שכר.
 • מומלץ למעסיק לערוך מעקב מדוקדק על ניצול ימי החופשה של העובד, שכן אם לא, במקרה של מחלוקת, נטל ההוכחה מתהפך, ועל המעסיק חלה החובה להוכיח שהעובד ניצל את ימי חופשתו.
האם מעסיק יכול לחייב עובד, אשר אין לזכותו ימי חופשה, לצאת לחופשה?
 • מעסיק רשאי לחייב עובד לצאת לחופשה ובלבד שלרשותו של העובד עומדים מספיק ימי חופשה צבורים.
 • אסור להוציא עובד לחופשה ללא הסכמתו, כשאין לרשותו יתרת חופשה צבורה, אלא אם המעסיק משלם במהלכה שכר ולא מנכה אותה מימי החופשה העתידיים שיצבור העובד.
 • בחופשה מרוכזת שאורכה מעל 7 ימים, יש לתת לעובד הודעה של 14 ימים מראש.
 • באזור שהוכרז לגביו מצב חירום לא ניתן להוציא עובד לחופשה ביוזמת המעסיק במהלך מצב החירום.

שבתות וחגים

השאלה עיקר התשובה ראו הרחבה דגשים למעסיק
מהם הסדרי העבודה בשבתות וחגים?
 • עובדים זכאים למנוחה שבועית בת 36 שעות רצופות (פרט לחריגים), הכוללת את יום המנוחה על פי דתם.
 • העסקת עובד בשעות המנוחה השבועית אסורה, אלא אם כן ניתן לכך היתר משר הכלכלה.
 • עובד המועסק ביום המנוחה או החג זכאי לגמול עבור כל שעת עבודה, החל מכניסת החג או יום המנוחה על פי הדת (מועד כניסת השבת, מועד כניסת החג וכו'). בנוסף לתוספת השכר, זכאים העובדים גם לשעות מנוחה חלופיות- "מנוחת פיצוי".
 • עבודה במוצאי שבת או במוצאי חג אינה נחשבת לעבודה ביום המנוחה, אולם אם עברו פחות מ-36 שעות מאז סיום העבודה בערב החג או בערב שבת ועד לתחילת העבודה במוצאי השבת או במוצאי החג, תיחשב העבודה במוצאי החג או במוצאי השבת כעבודה ביום המנוחה. (במקרה כזה נדרש היתר העסקה משר הכלכלה, יש לשלם גמול עבור עבודה ביום המנוחה/החג ולהעניק לעובד "מנוחת פיצוי").
 • לעובדים המקבלים משכורת חודשית יש להמשיך ולשלם משכורת רגילה באותו חודש שבו חל החג למרות שבפועל עבדו פחות ימים.
 • לעובדים שעתיים או יומיים יש לשלם דמי חגים בגובה השכר עבור יום החג (למרות שנעדרו ממנו) וזאת רק אם לא נעדרו מהעבודה ביום העבודה שלפני החג וביום שלאחריו או אם נעדרו מהעבודה בימים אלה בהסכמת המעסיק (לא שובצו למשמרת בימים אלה או יצאו לחופשה). עובד שעתי או יומי שלא השלים שלושה חודשי עבודה אצל המעסיק אינו זכאי לדמי חגים.
האם עובד רשאי לסרב לעבוד ביום המנוחה השבועית או בחג?
 • עובד שמעסיקו דורש ממנו (או הודיע לו על כוונתו לדרוש ממנו) לעבוד ביום המנוחה השבועית או בחג, רשאי להודיע למעסיק שהוא אינו מסכים לעבוד בימים אלה.
סירוב לעבוד ביום המנוחה השבועי או בחג
מהי העלות של העסקת עובדים בשבתות וחגים?
 • עובדים המחויבים לעבוד במנוחה השבועית או בחגים, זכאים לתוספת של 50% משכרם הרגיל, החל מהרגע הראשון.
*עובדים שעתיים או יומיים זכאים לשכר של 150% משכרם הרגיל עבור שעות עבודתם בחג וכן למנוחת פיצוי ללא תשלום, ואם הם הועסקו בחג מתוך כורח, הם זכאים בנוסף לדמי חגים בשיעור 100% משכרם
 • בנוסף לתוספת השכר, עליך לתת לעובדים גם שעות מנוחה חלופיות במועד אחר במקום המנוחה בשבת או בחג - "מנוחת פיצוי".
 • עובד לא יהודי שבחר כימי חג את חגי דתו, ובא לעבוד ביום חג יהודי, יקבל תשלום רגיל עבור עבודתו ללא תוספות מיוחדות.
 • עבודה במוצאי שבת או במוצאי חג אינה נחשבת לעבודה ביום המנוחה, אולם אם עברו פחות מ-36 שעות מאז סיום העבודה בערב החג או בערב שבת ועד לתחילת העבודה במוצאי השבת או במוצאי החג, תיחשב העבודה במוצאי החג או במוצאי השבת כעבודה ביום המנוחה. (במקרה כזה נדרש היתר העסקה משר הכלכלה, יש לשלם גמול עבור עבודה ביום המנוחה/החג ולהעניק לעובד "מנוחת פיצוי").
מה צריך לשלם לעובדים כדמי חגים?
 • עובד זכאי לתשלום שכר (או דמי חגים במקרה של עובד שעתי או יומי) עבור 9 ימי חג בשנה שבהם נעדר מהעבודה.
 • עובד שאינו יהודי זכאי לבחור כימי חג את חגי דתו או את החגים היהודיים.
 • עובדים שעתיים או יומיים זכאים לדמי חגים (תשלום בגובה השכר) בימי החג שבהם נעדרו מהעבודה בתנאי שהשלימו 3 חודשי עבודה באותו מקום או אצל אותו מעסיק ובתנאי שלא נעדרו מהעבודה (או שנעדרו בהסכמת המעסיק, למשל: יצאו לחופשה או לא שובצו למשמרת) ביום שלפני החג וביום שלאחריו.
 • עובד לא יהודי שבחר כימי חג את חגי דתו, זכאי לדמי חופשה שנתית עבור היעדרותו במהלך החגים היהודיים, ויש לנכות ימים אלה ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר.
האם הכללים של העסקת עובדים בשבתות וחגים חלים גם על עובד זר?
 • ככלל עובדים זרים זכאים לאותן זכויות של עובדים אחרים.
 • הזכות למנוחה או לחלופין לגמול עבור העסקה ביום המנוחה יינתנו לעובד הזר בהתאם ליום המנוחה הנהוג לפי דתו.
 • עובד זר המועסק בתחום הסיעוד ומתגורר בבית המטופל זכאי למנוחה שבועית בת 25 שעות בלבד. עובד שהועסק בשעות המנוחה השבועית או בחג זכאי לשכר בשיעור של 150% משכרו הרגיל, וזאת בתוספת למשכורת החודשית .
 • עובד לא יהודי שבחר כימי חג את חגי דתו, ובא לעבוד ביום חג יהודי, יקבל תשלום רגיל עבור עבודתו ללא תוספות מיוחדות.

.

שעות נוספות ועבודה במשמרת לילה

השאלה עיקר התשובה ראו הרחבה דגשים למעסיק
האם יש מגבלה על מספר השעות שבהם אני יכול להעסיק עובדים?
 • העסקת עובד מעבר לשעות של יום עבודה מלא או שבוע עבודה מלא (42 שעות) מוגדרת כהעסקה בשעות נוספות.
 • אסור להעסיק עובדים יותר מ-12 שעות ביום, כולל שעות נוספות
 • בכל מקרה, אסור שסך השעות הנוספות של העובד במהלך כל השבוע יהיה מעל ל-16 שעות
 • אסור להעסיק עובד המועסק בעבודת לילה יותר מ-58 שעות בשבוע, כולל שעות נוספות
 • אסור להעסיק עובדים בשעות נוספות באופן קבוע ללא היתר משר הכלכלה (היתרים כאלה ניתנו, למשל, למעסיקים של עובדי שמירה ואבטחה ועובדים בבתי מלון, בבתי הארחה, בבתי קפה ובמסעדות).
 • אסור להעסיק עובדת החל מהחודש החמישי להריונה בשעות נוספות.
 • בכל מקרה יש לשלם לעובדים גמול מיוחד עבור עבודתם בשעות הנוספות.
כמה עלי לשלם לעובד עבור שעות נוספות?
 • שבוע עבודה מחושב לפי בסיס של 42 שעות שבועיות ויום עבודה מלא מחושב על בסיס של 8 שעות ו-36 דקות במשך 4 ימים בשבוע, וביום המקוצר על 7 שעות ו-36 דקות ביום (8 שעות ביום במקומות עבודה בהם מונהג בשבוע עבודה בן 6 ימים).
 • שעות העבודה מעבר לתקן היומי או השבועי נחשבות כשעות נוספות.
 • ביום חול עליך לשלם לעובד תוספת של 25% עבור השעתיים הנוספות הראשונות ותוספת של 50% החל מהשעה השלישית ואילך.
 • אסור למעסיק לעשות קיזוז בין ימים בהם עובד החסיר שעות עבודה, לבין ימים בהם עבד שעות נוספות - למעט במקרים של העסקה במתכונת של "שעות גמישות".
 • למרות זאת, במקרה של העסקה גמישה (כאשר על העובד להשלים מכסות שעות חודשית מסוימת, ולעובד נתונה הזכות המלאה לבחור את המועדים שבהם הוא מבצע את העבודה), רשאי מעסיק לאפשר לעובד לעבוד יום עבודה שאינו מלא ביום מסוים מבלי ששכרו יופחת ולהשלים את השעות החסרות ביום אחר באותו חודש מבלי לקבל גמול שעות נוספות עבור אותו יום.
 • אם המעסיק משלם לעובד גמול שעות נוספות גלובליות, יש להבטיח כי התמורה בעד שעות העבודה הרגילות והנוספות גם יחד לא תפחת מזו שהייתה משתלמת לעובד אילו נערך בעדו רישום פרטני של שעות עבודתו ופיקוח מדויק עליהן.
 • עובד זר המועסק בסיעוד אינו זכאי לגמול עבור שעות נוספות.
מהי משמרת לילה?
 • עבודה במשמרת לילה היא עבודה שלפחות שעתיים ממנה הן בין השעות 22:00 ל-06:00.
 • 7 שעות עבודה במשמרת לילה נחשבות ליום עבודה מלא וכל שעה מעבר להן תיחשב לשעה נוספת המזכה בגמול עבור שעות נוספות.
 • עובדי אולמות וגני אירועים המועסקים במשמרת לילה זכאים לגמול עבור שעות נוספות מעבר ל-6 השעות הראשונות.
האם מותר לי להעסיק עובדים בשעות הלילה ללא הגבלה?
 • קיימות הגבלות על העסקה בשעות לילה.
 • במקום עבודה שעובדים בו במשמרות, אסור להעסיק עובד במשמרות לילה יותר משבוע אחד מתוך שבועיים.
 • אסור להעסיק עובד המועסק במשמרת לילה יותר מ-58 שעות בשבוע, כולל שעות נוספות
 • אסור להעסיק עובדת בהיריון החל מהחודש החמישי להיריון, שהודיעה למעסיק בכתב כי היא אינה מסכימה לעבוד בלילה.
 • עובדת שחזרה מחופשת לידה לא תועסק בעבודת לילה במשך 4 חודשים מתום החופשה.
 • אין להעסיק בני נוער בעבודת לילה, אלא באישור מיוחד משר הכלכלה. אסור להעסיק נער מתחת לגיל 16 בין השעות 20:00 בערב ל-08:00 בבוקר למחרת.
 • בתקופה של חופשת לימודים רשמית ניתן להעסיק בני נוער בגילאי 16- 18 עד השעה 24:00 גם ללא היתר משר הכלכלה. אם ההעסקה הסתיימה לאחר השעה 23:00, על המעסיק להחזיר את הנער לביתו, שלא בתחבורה ציבורית, מיד לאחר סיום העבודה.

ימי מחלה (לא כולל היריון ולידה)

השאלה עיקר התשובה ראו הרחבה דגשים למעסיק
האם חלה עליך חובה לשלם לעובד שכר בגין ימי מחלה?
 • עובד זכאי לקבל תשלום עבור היעדרותו בגין מחלה, וזאת אם צבר מספיק ימי מחלה במהלך עבודתו.
 • המעסיק אינו חייב לשלם לעובד תשלום בגין היום הראשון של ההיעדרות עקב מחלה, אלא אם חל על העובד הסכם קיבוצי או אישי הקובע אחרת.
 • בימים השני והשלישי להיעדרות על המעסיק לשלם מחצית מהשכר היומי.
 • כאשר העובד הוא הורה לאדם עם מוגבלות ומנצל את ימי המחלה לצורך טיפול בילדו, על המעסיק לשלם לו דמי מחלה החל מהיום הראשון להיעדרות.
 • קיימים הבדלים בין עובדים במשכורת חודשית לעובדים על בסיס שעתי או יומי בכל הנוגע לאופן שבו מנכים את ימי המחלה מימי המחלה הצבורים של העובד והאופן שבו משלמים את דמי המחלה - לפרטים נוספים.
מה המנגנון של צבירת ימי מחלה לטובת העובד?
 • עובד צובר זכאות ל- 1.5 ימי מחלה עבור כל חודש עבודה במשרה מלאה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה (כלומר 18 ימים בשנה).
 • במספר ענפים ניתן לצבור 2 ימי מחלה לכל חודש עבודה (כלומר 24 ימים בשנה).
כמה ימי מחלה מקסימליים זכאי העובד לצבור?
 • עובד במשרה מלאה רשאי לצבור עד 90 ימי מחלה בלבד.
 • במגזרים מסוימים במשק (למשל, עובדי קבלן) ניתן לצבור מספר גבוה יותר של ימי מחלה.
 • מעסיק רשאי (אך לא חייב) לאפשר לעובד לצבור ימים מעבר למכסה המקסימלית.
האם העובד יכול לדרוש לפדות בכסף ימי מחלה לא מנוצלים?
 • לא.
מה נדרש מהעובד כדי להצהיר על מחלה?
 • לצורך קבלת התשלום על העובד להציג למעסיק אישור מחלה מרופא בקופת החולים שבה הוא מבוטח.
 • הדרישה זהה גם במקרה של מחלת ילד, בן/בת זוג או הורה.
 • אישור הניתן על ידי רופא פרטי אינו מחייב את המעסיק.
מה מנגנון התשלום עבור ימי מחלה?
 • המעסיק אינו חייב לשלם לעובד תשלום בגין היום הראשון של ההיעדרות עקב מחלה, אלא אם חל על העובד הסכם קיבוצי או אישי הקובע אחרת.
 • התשלום עבור היום השני והיום השלישי להיעדרות הוא 50% משכר העבודה הרגיל ו- 100% מהיום הרביעי והלאה.
 • כאשר העובד הוא הורה לאדם עם מוגבלות ומנצל את ימי המחלה לצורך טיפול בילד, על המעסיק לשלם לו דמי מחלה החל מהיום הראשון להיעדרות.
 • המנגנון זהה גם במקרה של מחלת ילד, בן/בת זוג או הורה.
 • קיימים הבדלים בין עובדים במשכורת חודשית לעובדים על בסיס שעתי או יומי בכל הנוגע לאופן שבו מחושבת תקופת המחלה שעבורה משולמים דמי מחלה.
האם עליך לשלם בגין היעדרות העובד/ת עקב מחלת ילדו?
 • כן. על המעסיק חלה חובה לשלם בגין היעדרות עובד עקב מחלת ילדו.
 • עובד זכאי לזקוף עד 8 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו בגין מחלת ילדיו שמתחת לגיל 16 (במקרה שמדובר במחלה ממארת, הזכאות גדולה יותר).
 • הורה עצמאי (הורה יחיד) רשאי לצבור ימי מחלה נוספים.
 • הורה לאדם עם מוגבלות, זכאי לזקוף עד 18 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי מחלה או חופשה צבורים, והוא זכאי לתשלום דמי מחלה בשיעור של 100% החל מהיום הראשון.
 • יש לגרוע את ימי ההיעדרות מיתרת ימי המחלה בעבור ילד העומדים לזכותו של העובד.
 • אם ההורה האחר של הילד חולק את ימי ההיעדרות עם העובד שלך, ייספרו ימי המחלה לצורך תשלום דמי מחלה החל מהיום ההיעדרות של ההורה שנעדר ראשון, ולאו דווקא מהיום הראשון להיעדרותו של העובד שלך.
 • רצוי לבדוק אם תוכנת השכר מנהלת רישום נפרד בנוגע לניצול ימי מחלת ילד על ידי העובד. אם לא, יש לנהל רישום נפרד כדי לוודא שהעובד לא חרג ממכסת ימי המחלה בכלל, וימי המחלה על חשבון מחלת ילד בפרט.
האם עליך לשלם בגין היעדרות העובד/ת עקב מחלת בן משפחה אחר כגון בני זוג או הורים?
 • כן. על מעסיק חלה חובה לשלם בגין היעדרות עובד עקב מחלת בן משפחה אחר (הורה, בן זוג) כמפורט בהמשך, ובלבד שלרשות העובד עומדים ימי מחלה לזכותו.
 • עובד זכאי לזקוף על חשבון ימי המחלה שלו עד 6 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת הורה ו- 6 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת בן זוג. (אם מדובר במחלה ממארת, הזכאות גדולה יותר).
 • בנוסף, עובד/ת זכאי /ת להיעדר מהעבודה עד 7 ימי עבודה בשנה לצורך טיפול וליווי של בן/בת הזוג או הורה אשר תרם /ה איברים להשתלה.
 • יש לגרוע את ימי ההיעדרות מיתרת ימי המחלה בעבור בני משפחה העומדים לזכותו של העובד.
 • רצוי לבדוק אם תוכנת השכר מנהלת רישום נפרד בנוגע לניצול ימי מחלת בני משפחה על ידי העובד. אם לא, יש לנהל רישום נפרד כדי לוודא שהעובד לא חרג ממכסת ימי המחלה שהוא זכאי על פי החוק.
מה משפיע על יתרת ימי המחלה של העובד?
 • כל היעדרות עקב מחלה מורידה מיתרת ימי המחלה של העובד כולל היעדרות מהיום הראשון שעליו ברוב המקרים אין חובת תשלום.
 • שימו לב: ייתכן שכדאי לכם לנהל רישום פרטני של ימי המחלה בגין בני משפחה, שכן לכל סוג זכאות יש מגבלת ניצול שנתית.

היריון ולידה

היריון (ללא טיפולי פוריות)

השאלה עיקר התשובה ראו הרחבה דגשים למעסיק
האם עובדת בהיריון צריכה להודיע על הריונה בזמן הקבלה לעבודה?
 • מועמדת לעבודה אינה חייבת לספר בראיון העבודה שהיא בהיריון.
מתי עובדת בהיריון צריכה להודיע על הריונה?
 • עובדת הנמצאת בחודש החמישי להריונה צריכה להודיע על כך למעסיקה.
 • החל מהחודש החמישי קיימות הגבלות על העסקתה בימי המנוחה או בשעות נוספות.
מה קורה אם אחרי מספר ימים עובדת חדשה מתגלה כלא מתאימה, אבל לפני שמפטרים אותה היא מודיעה שהיא בהיריון?
 • חל איסור על מעסיק לפטר עובדת בשל הריונה.
 • המעסיק רשאי לפטר את העובדת אם אין קשר בין הפיטורים לבין ההיריון, והעובדת עבדה פחות מ-6 חודשים במקום העבודה.
 • אם העובדת מועסקת מעל 6 חודשים, אסור למעסיק לפטרה, אלא בהיתר ממשרד הכלכלה (גם אם אין קשר בין הפיטורים להיריון).
האם חלות הגבלות כלשהן על שעות העסקה של נשים בהיריון?
 • כאשר המעסיק יודע שהעובדת בהיריון, אסור להעסיקה בשעות נוספות או בימי המנוחה השבועית או בעבודת לילה, אלא בתנאים מסוימים.
 • במקביל קיימות גם הגבלות על עבודות פיזיות קשות.
בשל קשיים כלכליים אתה מעוניין לקצץ בשכר של כלל העובדים. האם אתה יכול לפגוע בשכרה של עובדת בהיריון?
 • למעסיק אסור לפגוע בהיקף משרתה או בהכנסתה של עובדת בהיריון, אלא בהיתר מאת משרד הכלכלה. (ישנם מקרים מיוחדים שבהם לא דרוש היתר).
 • איסור זה חל רק בתנאי שהעובדת עבדה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפחות 6 חודשים.
עובדת נעדרה מהעבודה בשל בדיקת מי שפיר, האם עליך לשלם בגין היעדרות זו?
 • על המעסיק לשלם לעובדת שכר עבודה מלא עבור שעות היעדרותה בשל בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהיריון, בהתאם להגבלה הקיימת בחוק:
  • עובדת במשרה מלאה כנהוג במקום עבודתה, זכאית להיעדר עד 40 שעות בתשלום במהלך תקופת ההיריון.
  • עובדת במשרה חלקית זכאית להיעדר מעבודתה מספר שעות באופן יחסי לחלקיות משרתה.
 • שיעור חלקיות המשרה ייקבע בהתאם ליחס שבין מספר שעות העבודה החודשיות של העובדת ל-182 (מספר שעות העבודה הקבוע בחוק לחודש במשרה מלאה), או לתקן שעות העבודה החודשי הקבוע במקום העבודה, הנמוך בניהם.
 • המעסיק אינו רשאי לנכות את ההיעדרות משכרה או מימי המחלה או מימי החופשה הצבורים של העובדת.
 • המעסיק יכול לנהל רישום של שעות ההיעדרות של עובדת בשל בדיקות הקשורות להיריון, כדי לוודא שהעובדת אינה חורגת משעות ההיעדרות שלהן היא זכאית על פי החוק.
עובד נעדר מעבודתו בגלל שליווה את בת זוגו לבדיקת היריון או טיפול כלשהו הקשור להיריון. האם עליך לשלם בגין היעדרות זו?
 • עובד זכאי להיעדר מעבודתו עד 7 ימים על חשבון ימי המחלה שצבר, לצורך ליווי בת הזוג לטיפול או בדיקה הקשורה בהיריון. זאת בתנאי שמדובר בטיפול או בדיקה שיש בהם סכנה לחיי העובר או בת הזוג, או שנדרש ליווי של הזולת.
 • יש לנכות את ההיעדרות ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד.
 • ניתן לנצל את אחד מ-7 ימי ההיעדרות על חשבון ימי המחלה גם לצורך נוכחות בלידה, ולא רק לצורך בדיקות או טיפולים.
מה קורה אם עובדת בהיריון נכנסת לשמירת היריון?
 • אם העובדת נעדרה מעל 30 יום בשל סיכון רפואי לה או לעובר, היא זכאית לגמלה לשמירת היריון מהמוסד לביטוח לאומי והמעסיק אינו צריך לשלם את משכורתה.
 • תקופה זו נחשבת כוותק לצורך חישוב פיצויי פיטורים ודמי הבראה.
 • מעסיק חייב להמשיך להפריש לעובדת הפרשות סוציאליות (ביטוח פנסיוני, קופות גמל וקרנות השתלמות) בתקופה של שמירת היריון רק אם היא עבדה אצלו לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההיריון והפרישה את חלקה בתשלומים לקופה, לביטוח או לקרן.
 • אם העובדת אינה זכאית לגמלה לשמירת היריון מהמוסד לביטוח לאומי, על המעסיק חלה חובה לשלם לה בגין ימי היעדרותה וזאת על חשבון ימי המחלה הצבורים העומדים לזכותה. להזכירך, אין חובה על פי החוק לשלם עבור יום המחלה הראשון.
 • אם העובדת נעדרה מעל 30 יום והיעדרותה הוכרה כשמירת היריון, ישלם המוסד לביטוח לאומי את משכורתה.
 • במקרה שהרופא המליץ על הפחתת היקף משרה (ולא על שמירת היריון), המעסיק רשאי לנכות מהמשכורת את שעות ההיעדרות מהעבודה.
האם קיימות מגבלות כלשהן על פיטורי עובדת במהלך ההיריון?
 • קיימות מגבלות על פיטורי עובדת במהלך ההיריון.
 • כאשר העובדת מועסקת לפחות 6 חודשים אצל המעסיק, עליו לבקש היתר ממשרד הכלכלה לפיטוריה, גם אם אין קשר בין פיטוריה של העובדת להיותה בהיריון.
 • אם העובדת הועסקה בחוזה עבודה לתקופה מוגבלת מראש של פחות מ-12 חודשים והחוזה לא הוארך בעבר, סיום העסקתה אינו נחשב פיטורים לפי חוק עבודת נשים. במקרה זה המעסיק רשאי לסיים את עבודתה של העובדת (בתנאי שההיריון אינו הסיבה לסיום העסקתה), גם ללא היתר ממשרד הכלכלה.
מה קורה אם ההיריון הסתיים בהפלה?
 • עובדת שעברה הפלה לפני השבוע ה-23 להיריון זכאית להיעדר מעבודתה שבוע ימים על חשבון ימי המחלה.
 • אם רופא אישר שמצב בריאותה מחייב היערות ארוכה יותר מעבודתה, היא רשאית להיעדר עד 6 שבועות (על חשבון ימי מחלה שצברה).
 • המעסיק אינו צריך לשלם עבור יום ההיעדרות הראשון. עבור ימי המחלה השני והשלישי יש לשלם 50% מהשכר הרגיל.
 • אין לפטר עובדת, או להקטין את היקף משרתה, בתקופה שבה נעדרה מעבודתה בשל הפלה.
 • את ימי ההיעדרות בגין ההפלה יש לנכות מימי המחלה העומדים לרשותה של העובדת.
 • רצוי לערוך רישום ומעקב נפרד לגבי ההיעדרות בגין ההפלה, כדי לוודא שהעובדת לא תחרוג ממכסת ימי ההיעדרות שהיא זכאית להם על פי החוק.
 • הפלה בשבוע ה-23 להיריון או מאוחר יותר נחשבת ללידה, והיולדת זכאית במקרה כזה לחופשת לידה ולשאר הזכויות הנלוות ללידה.

חופשת לידה

השאלה עיקר התשובה ראו הרחבה דגשים למעסיק
עובדת יצאה לחופשת לידה. האם עליך להמשיך לשלם את שכרה ולהפריש עבורה לקרן הפנסיה בגין תקופה זו?
 • עובדת שעבדה לפחות שנה אצל המעסיק, זכאית לחופשת לידה של 26 שבועות, ואם עבדה פחות משנה, היא זכאית לחופשת לידה של 14 שבועות בלבד.
 • המוסד לביטוח לאומי משלם לעובדת, בהתאם לזכאותה, דמי לידה במשך 14 שבועות אחרי הלידה (או יותר במקרים של אשפוז או לידה מרובת עוברים), והמעסיק אינו צריך לשלם שכר בתקופה זו.
 • על המעסיק חלה חובה להמשיך להפריש לעובדת הפרשות סוציאליות לקרן הפנסיה וקרן ההשתלמות עבור התקופה שבה היא זכאית לדמי לידה, וזאת בתנאי שהעובדת עבדה אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההיריון. חובה זו חלה גם לגבי עובד שיצא לחופשת לידה.
 • המוסד לביטוח הלאומי משלם לעובד/ת את שכרה במהלך חלק מחופשת הלידה (בד"כ 14 שבועות), אך על המעסיק חלה חובה להמשיך ולהפריש את חלקו ואת החלק של העובד/ת לקרן הפנסיה.
 • חובת המעסיק להמשיך ולהפריש את חלקו וחלק העובד/ת לקופת הגמל/פנסיה/השתלמות חלה רק אם העובד/ת עבד/ה אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההיריון, ורק עבור התקופה שבה העובד/ת זכאי/ת לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי. (בדרך כלל 14 שבועות).
עובד שלך מעוניין לצאת לחופשת לידה במקום בת זוגו. האם אתה יכול לסרב לבקשתו?
 • עובדים רשאים לחלוק עם נשותיהם את חופשת הלידה החל מהשבוע השביעי ללידה, בתנאי שהאישה זכאית לחופשת לידה ובחרה לקצר את חופשת הלידה ולחזור לעבודתה.
 • אם האישה זכאית ל-14 שבועות חופשת לידה, בעלה יהיה זכאי למקסימום 7 שבועות חופשת לידה.
 • אם האישה זכאית ל-26 שבועות חופשת לידה, בעלה יהיה זכאי למקסימום 14 שבועות חופשת לידה, אם עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפחות 12 חודשים עד יציאתו לחופשת לידה.
 • למעסיק אסור למנוע מעובד לצאת לחופשת לידה, ואסור לו לפטר את העובד או לפגוע בהיקף משרתו בגין יציאתו לחופשת לידה.
 • עובד שרוצה לצאת לחופשת לידה צריך למסור למעסיק הצהרה חתומה על-ידו ועל-ידי בת הזוג.
 • יש למסור את ההצהרה 30 ימי עבודה לפחות לפני היום שבו העובד מעוניין לצאת לחופשה (או אם מדובר בנסיבות בלתי צפויות, במועד המוקדם ביותר האפשרי).
בת זוגו של העובד ילדה, והוא נעדר בשל כך מהעבודה, האם מגיע לו שכר עבור יום זה?
 • עובד זכאי להיעדר מעבודתו ביום הלידה על חשבון יום מחלה.
 • בנוסף העובד זכאי להיעדר מעבודה ב-5 הימים שלאחר הלידה, 3 מתוכם על חשבון החופשה השנתית או חל"ת, ו-2 על חשבון ימי מחלה.
 • במהלך ההיעדרות זכאי העובד לדמי מחלה, המשולמים רק על היומיים האחרונים בשיעור של 50% מהשכר.
 • ימי היעדרות כאמור הם על חשבון ימי המחלה או החופשה השנתית של העובד. מומלץ לערוך מעקב אחר ניצול ימי מחלה וחופשה אלה ולגרוע אותם מיתרת ימי המחלה והחופשה העומדים לזכותו של העובד.
 • במקרה שהיולדת אושפזה לאחר הלידה למשך 15 ימים או יותר, רשאי בן זוגה לצאת לחופשה ללא תשלום עד 4 שבועות.
האם עובדת שסיימה את חופשת הלידה, זכאית לקחת חופשה ללא תשלום?
 • עובדת (ובמקרים מסוימים גם בן זוגה) רשאית לקחת חופשה ללא תשלום (חל"ת) מתום חופשת הלידה.
 • אורכה של החל"ת הוא רבע מתקופת עבודתה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, ולא יותר משנה מיום הלידה.
 • את תקופת החל"ת מתחילים לספור בתום התקופה שבה מקבלת העובדת דמי לידה (בד"כ 14 שבועות), והיא חופפת את התקופה שבה חופשת הלידה היא ללא תשלום.
 • תקופת ההיעדרות של העובדת במהלך תקופת החל"ת אינה נחשבת כתקופת עבודה לצורך זכויות התלויות בוותק.
 • בני זוג יכולים לחלוק ביניהם את החל"ת, כך שגם אם היולדת היא זו שיצאה לחופשת לידה, בן הזוג יכול לצאת לחל"ת במקומה או לחלוק איתה את החל"ת.
 • אם עובד/ת שיצא/ה לחל"ת הביע/ה רצון לחזור לעבודה לפני תום התקופה, המעסיק רשאי לדחות את מועד החזרה לעבודה עד לתקופה של 4 שבועות מיום שהעובד/ת התייצב/ה לעבודה או שהביע/ה רצון לחזור לעבודה.
האם קיימות מגבלות כלשהן על פיטורי עובד/ת במהלך חופשת הלידה?
 • אסור לפטר עובד/ת במהלך חופשת הלידה.
 • האיסור על פיטורים במהלך חופשת הלידה הוא מוחלט. לא ניתן לבקש היתר ממשרד הכלכלה לפיטורים.
 • אם העובדת הועסקה בחוזה עבודה לתקופה מוגבלת מראש של פחות מ-12 חודשים והחוזה לא הוארך בעבר, סיום העסקתה אינו נחשב כפיטורים לפי חוק עבודת נשים. במקרה זה המעסיק רשאי לסיים את העסקתה של העובדת (בתנאי שהיותה הורה אינה הסיבה לסיום העסקתה).

חזרה מחופשת לידה

השאלה עיקר התשובה ראו הרחבה דגשים למעסיק
האם מעסיק מחויב להחזיר עובדת שחזרה מחופשת לידה לאותו תפקיד ובאותם תנאים?
 • מעסיק חייב להשיב עובדת שחזרה מחופשת הלידה לאותו תפקיד שביצעה לפני יציאתה לחופשת הלידה, אלא אם התקיימו נסיבות מיוחדות.
 • כמו כן אסור למעסיק לפגוע בהיקף המשרה ובשכר של עובד/ת במשך 60 יום מתום חופשת הלידה, אלא בהיתר ממשרד הכלכלה
האם יש מגבלות כלשהן על שעות התעסוקה של נשים לאחר חופשת הלידה?
 • אסור למעסיק להעסיק עובדת במשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה בעבודת לילה או במנוחה השבועית, אלא אם היא הסכימה לכך בכתב.
האם עובדת שחזרה לעבודה מחופשת לידה, זכאית לעבוד פחות שעות ביום ללא פגיעה בשכרה ("שעת הנקה") ?
 • עובדת במשרה מלאה זכאית להיעדר מעבודתה שעה אחת ביום, ללא ניכוי משכרה, במשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה. זכות זו נקראת "שעת הנקה" או "שעת הורות"
 • עובדת זכאית לזכות זו גם אם אינה מניקה, וגם אם התחילה לעבוד במקום עבודה חדש לאחר חופשת הלידה.
 • אם עובדת לקחה חופשה בתשלום או ללא תשלום לאחר חופשת לידה, תקופת החופשה חופפת את תקופת הזכאות לשעת הנקה (שעת הורות). לדוגמה: אם עובדת חזרה לעבודה אחרי 8 חודשים (חצי שנה חופשת לידה + חודשיים חל"ת), היא זכאית לשעת הנקה (שעת הורות) עבור חודשיים בלבד.
 • עובדת שקיצרה את חופשת הלידה וחזרה לעבודה מוקדם יותר, זכאית לשעת הנקה (שעת הורות) במשך 4 חודשים מרגע חזרתה לעבודה.
 • מעסיק חייב לשלם עבור "שעת הנקה" (שעת הורות) רק למי שעובדת במשרה מלאה, ולמשך 4 חודשים בלבד מתום חופשת הלידה לפי החוק. (14 שבועות או 26 שבועות).
 • החל מיולי 2016 הזכות להיעדר שעה אחת ביום במשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה תינתן גם לאבות המעוניינים לנצל את ההטבה במקום האם (ובהסכמתה).
האם קיימות מגבלות כלשהן על פיטורי עובד/ת לאחר חופשת הלידה?
 • אסור לפטר עובד/ת שחזר/ה מחופשת לידה במשך 60 הימים הראשונים מהחזרה לעבודה, אלא אם ניתן היתר לכך ממשרד הכלכלה.
 • במקרים מסוימים גם פיטורים בתום 60 הימים ייחשבו לפסולים אם לא ניתנה לעובד/ת הזדמנות אמיתית להשתלב מחדש בעבודה.
 • לצורך הפיטורים יש לבקש היתר ממשרד הכלכלה גם אם אין קשר בין פיטוריה של העובדת לבין העובדה שהייתה בהיריון או שחזרה מחופשת לידה.
 • אם העובדת הועסקה בחוזה עבודה לתקופה מוגבלת מראש של פחות מ-12 חודשים והחוזה לא הוארך בעבר, סיום העסקתה אינו נחשב פיטורים לפי חוק עבודת נשים. במקרה זה המעסיק רשאי לסיום את עבודתה של העובדת (בתנאי שהיותה הורה אינה הסיבה לסיום העסקתה), ללא היתר ממשרד הכלכלה.

טיפולי פוריות

השאלה עיקר התשובה ראו הרחבה דגשים למעסיק
האם חלה עליך חובה לשלם לעובד/ת עבור ימי היעדרות בגין טיפולי פוריות?
 • עובדת או עובד העוברים טיפולי פוריות זכאים להיעדר מהעבודה על חשבון ימי מחלה, ועליך לשלם עבור ימי היעדרות אלה כאילו הם היו ימי מחלה, וזאת בתנאי שלרשות העובד/ת עומדים ימי מחלה לזכותם.
 • על פי החוק המעסיק אינו צריך לשלם עבור יום המחלה הראשון. עבור ימי המחלה השני והשלישי על המעסיק לשלם 50% מערך יום ההיעדרות, והחל מהיום הרביעי עליו לשלם 100% מערך יום ההיעדרות.
 • החל מה- 06.02.2019 יהיה ניתן להיעדר גם שעות בודדות ולא יום עבודה מלא, עד למכסה של 40 שעות היעדרות בשנה (בהתאם לחלקיות המשרה), ובמקרה כזה דמי מחלה ישולמו כבר מתחילת ההיעדרות.
 • רצוי לדווח למערכת השכר על היעדרות זו כימי מחלה ולגרוע ימי היעדרות אלה ממכסת ימי המחלה של העובד/ת.
האם קיימות מגבלות כלשהן על פיטורי עובד/ת במהלך טיפולי פוריות?
 • אסור לפטר עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות או הפריה חוץ גופית בימי ההיעדרות בגין הטיפולים ובמשך 150 ימים שלאחר תום ההיעדרות, וזאת ללא תלות בוותק של העובד/ת במקום העבודה.
 • כמו כן אסור לפטר עובד/ת העובר/ת טיפולי פוריות במשך 150 ימים מתחילת טיפולי הפוריות, גם אם לא נעדר/ה מהעבודה, בתנאי שהעובד/ת מועסק/ת אצל אותו מעסיק לפחות 6 חודשים.
 • מעסיק יכול לפטר עובד/ת במהלך טיפולי פוריות אם קיבל היתר ממשרד הכלכלה.
 • האיסור על פיטורי עובד/ת בטיפולי פוריות כאמור מוגבל לתקופה כוללת של שנתיים מיום ההיעדרות הראשון בשל טיפולי הפוריות, ולטיפולים לקראת שתי לידות לכל היותר, בתקופת העסקת העובד/ת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.
 • אם העובדת הועסקה בחוזה עבודה לתקופה מוגבלת מראש של פחות מ-12 חודשים והחוזה לא הוארך בעבר, סיום העסקתה אינו נחשב פיטורים. במקרה זה המעסיק רשאי לסיום את עבודתה של העובדת (בתנאי שטיפולי הפוריות אינן הסיבה לסיום העסקתה) גם ללא היתר ממשרד הכלכלה.

סביבת עבודה הוגנת ובטוחה

השאלה עיקר התשובה ראו הרחבה דגשים למעסיק
מה אומר החוק על הפסקות בעבודה?
 • עובד בעבודת כפיים זכאי להפסקה בת 45 דקות ביום עבודה של 6 שעות ויותר.
 • עובד בעבודה שאינה עבודת כפיים זכאי להפסקה אם הוא מועסק מעל 8 שעות ביום בשבוע עבודה של 6 ימים, או אם הוא מועסק מעל 9 שעות ביום בשבוע עבודה של 5 ימים.
 • ההפסקות אינן חלק משעות העבודה והמעסיק אינו נדרש לשלם עליהן, אלא אם המעסיק דורש מהעובד להישאר במקום העבודה במהלך ההפסקה.
מה אומר החוק לגבי יציאה לשירותים?
 • מעסיק חייב לאפשר לעובד הפסקות לצורך שימוש בשירותים לפי צרכיו של העובד ואף לדאוג לקיומם של חדרי שירותים סבירים וראויים.
 • הפסקות קצרות המוסכמות על-ידי המעסיק, כגון הפסקות שירותים, הן חלק משעות העבודה, והמעסיק חייב לשלם עבורן.
האם חלה עליך חובה לספק לעובד חשמל, תאורה, מים או תנאי עבודה נוספים? כל עובד זכאי לתנאי עבודה פיזיים הולמים במקום עבודתו, כגון: חיבור לחשמל המאפשר תאורה נאותה, חימום והגנה מהגשם בחורף וקירור והגנה מהשמש בקיץ, חיבור למים, גישה נוחה לשירותים וכיו"ב.
מה אומר החוק בנוגע לעישון במקום העבודה?
 • החוק קובע כי אסור לעשן במקום העבודה (כולל במקומות עבודה פרטיים) מלבד בחדרים סגורים שמיודעים למטרה זו ושאינם מפריעים לאזורים אחרים במקום העבודה.
 • חובה על המעסיק לנקוט את כל האמצעים הסבירים למניעת עישון במקום העבודה, כולל: הצבת שלטים האוסרים על העישון, הימנעות מהצבת מאפרות וכן לפקח ולהעיר לכל אדם המעשן במקום העבודה ולדרוש ממנו להפסיק את העישון.

מניעת עישון במקום העבודה

מעסיק שמפר את חובתו לעשות כל שניתן למניעת עישון, צפוי לקנס, והוא אף חשוף לתביעת פיצויים מצד העובד.
עובד מבקש הפסקה כדי להתפלל, האם הוא זכאי לכך?
 • עובד רשאי להתפלל במהלך יום עבודתו בהתאם לדרישת דתו. זמן התפילה ייקבע בהתאם לצורכי העבודה ואילוציה, ובהתחשב בדרישות דתו של העובד.
 • זמן ההפסקה לצורך תפילה אינו מהווה חלק משעות העבודה (כלומר המעסיק אינו צריך לשלם שכר במהלך שהותו של העובד בהפסקה), אלא אם כן המעסיק דרש ממנו להישאר בעבודה.
האם אתה מחויב לדאוג למקום ישיבה לעובדיך?
 • המעסיק מחויב להעמיד לרשות העובד מקום ישיבה ולאפשר לו לעבוד בישיבה, מלבד במקרים מיוחדים שבהם אופי העבודה אינו מאפשר ישיבה.
אני מעסיק מלצרים, מאבטחים או עובדים אחרים במשמרות. מה היכולת שלי לבטל או לקצר משמרת?
 • מעסיק מחויב לשלם לעובד שכר עבור משמרת שקוצרה או בוטלה לאחר שהעובד כבר הגיע לעבודה.
 • החוק אינו קובע מפורשות מהו השכר שיש לשלם לעובד שמשמרתו בוטלה או קוצרה בהתראה קצרה, אולם בחלק מענפי העבודה פורסמו צווי הרחבה המתייחסים לעובדים באותו ענף ומחייבים את המעסיק לשלם שכר והוצאות נסיעה לעובד שמשמרתו בוטלה או קוצרה בהתראה קצרה על-ידי המעסיק.
מה האחריות שלי לגבי אירועי הטרדה מינית במקום העבודה?
 • מעסיק העובר על החוק והתקנות בעניין מניעת הטרדה מינית במקום העבודה עשוי להיות חשוף הן לתביעה אזרחית ותשלום קנס והן לתביעה פלילית.
האם אתה חייב לספק בגדי עבודה לעובדים?
אתה חושד בעובד שהוא מתכתב עם חבריו בזמן העבודה. האם אתה רשאי לחדור לתיבת הדוא"ל הפרטית שלו?
 • המעסיק אינו רשאי לעקוב או לקרוא את התכתובת שמקיים העובד לצרכיו האישיים בתיבת הדוא"ל האישית או בתיבת דוא"ל מעורבת, למעט בהתקיים נסיבות חריגות המצדיקות זאת.
 • ככלל המעסיק חייב לשמור על פרטיות העובדים ולא רק בדוא"ל שלהם.
מה עוד אפשר לומר על פרטיות במקום העבודה?
 • על מעסיק להימנע מלפגוע בפרטיות העובדים, ולהימנע מהאזנה לשיחותיהם, צילומם או חדירה לתכתובות דוא"ל שלא בידיעתם או הסכמתם.

תנאים מיוחדים לקבוצות עובדים מיוחדות

קבוצת עובדים עיקרי התנאים ראו הרחבה דגשים למעסיק
עובדים זרים
 • מעסיקים בענפי המשק השונים זכאים לקבלת היתר להעסקת עובד זר בהתאם לחוק, או מכסות המאושרות על ידי משרד הכלכלה ורשות האוכלוסין וההגירה.
 • יש להעסיק עובד זר רק בהתאם להיתר שהתקבל.
 • העסקה בלתי חוקית של עובד זר אינה פוטרת את המעסיק מהחובה להעניק לעובד את מלוא זכויותיו, שכן ככלל, עובדים זרים זכאים לכל הזכויות שלהן זכאים עובדים ישראלים.
 • מי שמעסיק עובדים זרים בענף הבניה או בעבודה בטכנולוגיה ייחודית או חברות סיעוד המעסיקות עובדים זרים, צריכים להפקיד את כספי הביטחון הפנסיוני ופיצויי הפיטורים בחשבון פיקדון נפרד בבנק מזרחי טפחות.
 • החל מיום 01.05.2017 חובה על מעסיק המעסיק עובד זר שהינו מסתנן להפקיד עבורו פיקדון חודשי. בעבר עמד גובה הפיקדון על סכום השווה ל36% משכרו של העובד אך בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון מיום 23.04.2020 בוטלה ההוראה לפיה על המעסיק לנכות 20% משכרו של העובד עבור הפיקדון, והמעסיק מחויב להפריש לפיקדון על חשבונו רק 16% משכרו של העובד, החל מיום עבודתו הראשון של העובד. ההפקדה של המעסיק לפיקדון מחליפה את התשלומים שעל המעסיק לשלם לביטוח פנסיוני, לתוכנית חסכון אחרת, לקופת תגמולים או לתשלום פיצויי פיטורים.
 • קיימים הבדלים מסוימים בתשלומים ובתנאים הסוציאליים המוענקים לעובד זר בהשוואה לעובד ישראלי, כגון: רכישת פוליסת ביטוח בריאות על חשבון המעסיק, חובת הביטוח הפנסיוני לעובד הזר, גמול עבור עבודה בשעות נוספות או ביום המנוחה לעובד בתחום הסיעוד, רשימת הניכויים המותרים והאסורים משכרו של העובד, נקודות זיכוי ממס הכנסה ועוד.
נוער (מתחת לגיל 18)
 • קיימות הגבלות על העסקת בני נוער.
 • אסור להעסיק בני נוער מעבר למכסת שעות מסוימת ביום ובשבוע, וכן חל איסור על העסקתם בלילה.
 • שכר המינימום שיש לשלם לנוער נמוך משכר המינימום הכללי במשק.
אנשים עם מוגבלויות
 • למעסיק אסור להפלות עובד בשל מוגבלותו.
 • מעסיק של עובד עם מוגבלות חייב לבצע התאמות במקום העבודה שיאפשרו את העסקת העובד, כל עוד לא מדובר בנטל כבד מדי.
 • המדינה משתתפת בעלויות של התאמת מקום העבודה לעובדים עם מוגבלויות.
 • מי שמעסיק יותר מ-25 עובדים חייב לדאוג לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות בקרב עובדיו (3% מכלל העובדים חייבים להיות אנשים עם מוגבלויות, החל מספטמבר 2016).
 • במקרים מסוימים ניתן לשלם לאדם עם מוגבלות שכר מינימום מותאם הנמוך משכר המינימום הקבוע במשק, אם כושר עבודתו של העובד נמוך בשל מוגבלותו.
עובדי קבלן
 • מעסיק של עובדי קבלן חייב להעניק להם תנאים משופרים הקבועים בחוק ובצו ההרחבה, ובין היתר: מספר ימי חופשה שנתית גבוה יותר, ביטוח פנסיוני בתנאים משופרים, יותר ימי מחלה, שי לחג, חופשה בתשלום לרגל אירועים משפחתיים והשוואת תנאים לעובדים המועסקים באופן ישיר על-ידי המעסיק.
 • מעסיק חייב לקלוט את העובד באופן ישיר אחרי 9 חודשים ולא להמשיך ולהעסיקו באמצעות קבלן.
עובדי קבלן שירות (שמירה, אבטחה, ניקיון)
 • מי שמעסיק עובדים בתחום השמירה והאבטחה ומי שמפעיל חברת ניקיון חייב להעניק לעובדיו תנאים משופרים הקבועים בצווי ההרחבה, ובין היתר: שכר מינימום גבוה יותר, ביטוח פנסיוני בתנאים משופרים, חופשות לרגל אירועים משפחתיים, קרן השתלמות, תוספות ותק ועוד.
עובדים בענפים שחלים עליהם הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה
 • ישנם ענפים שנחתמו לגביהם הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה המעניקים לעובדים תנאים עדיפים על פני התנאים הקבועים בחוקי העבודה השונים.
 • אם אתה מעסיק עובד שחל עליו הסכם קיבוצי או צו הרחבה, או אם אתה מעסיק הכפוף לאחד מההסכמים או הצווים הללו, עליך לנהוג לפיהם.

כמה קל לעזור לצוות העובדים

השאלה עיקר התשובה ראו הרחבה דגשים למעסיק
האם העובדים ממלאים את כל מה שנדרש בטופס 101?
 • טופס 101 שממלאים כל שנה מגדיר נקודות זיכוי ממס הכנסה.
 • כמעסיק אפשר לעזור מאוד לעובדים, ובעיקר למי שמתקשים בקריאה בעברית למלא את הטופס עם כל מה שנדרש.
 • אם חלו שינויים במצבו האישי של העובד (לידת ילדים, מחלה או מעבר מגורים) יש לבקש מהעובדים לעדכן את טופס 101.
נקודות זיכוי ממס הכנסה
 • העזרה דורשת זמן מינימלי לעסק, אבל התוצאה יכולה להיות עובדים יותר שמחים עם שכר נטו יותר גבוה. בזכותך.
האם אחד העובדים עובד לא רק בעסק שלך?
 • במקרה ששכיר עובד ביותר ממקום עבודה אחד הוא זכאי לבצע תיאומי מס מול רשות המסים והמוסד לביטוח לאומי ובכך לחסוך לא מעט תשלומים
האם חלק מהעובדים עובדים בשכר נמוך?
 • עם פתיחת שנת מס חדשה כדאי להם לבדוק אם הם זכאים למענק עבודה (מס הכנסה שלילי) בגין שנת המס הקודמת.
האם העובדים דאגו לתשלום לביטוח לאומי לפני שהתחילו לעבוד?
 • גם מי שאינו עובד חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי (כולל עובד שהפסיק לעבוד או נמצא "בין עבודות").
 • אי תשלום דמי ביטוח לאומי פוגע בזכויות של העובד מול הביטוח הלאומי.
 • המוסד לביטוח לאומי מאפשר לשלם חובות עבר, ובמקרים מסוימים ניתן לבקש ויתור על קנסות.
 • עצה אחת שיכולה לחסוך לעובד כספי רבים ובעיקר למנוע ממנו הפסד של זכויות ביטוחיות.
האם העובדים שומרים על זכויותיהם הפנסיוניות גם בתקופה שהמעסיק לא מבצע עבורם הפרשות?
 • הפסקה של 5 חודשים או יותר בביצוע הפרשות לביטוח הפנסיוני מאפסת את צבירת הוותק של העובד ופוגעת בזכויותיו הביטוחיות.
 • מכיוון שמעסיק מתחיל לבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני לכל המוקדם רק כעבור 3 חודשים מתחילת ההעסקה (במקרה שלעובד יש כבר ביטוח קודם), כדאי לעובדים חדשים שנקלטים לעבודה לוודא מול הגוף הפנסיוני שתקופת ההמתנה לא פוגעת בזכויותיהם או לחלופין להסדיר מול הגוף הפנסיוני את שמירת רצף הזכויות.
 • כמו כן במקרה של היעדרות מעבודה שבמהלכה המעסיק לא מבצע הפרשות לביטוח פנסיוני (חל"ת, חופשת לידה של מעבר ל-14 שבועות, חל"ת לאחר חופשת לידה וכו'), הזכויות הקשורות בוותק עשויות להיפגע ומומלץ לעובדים להסדיר את שמירת רצף זכויותיהם מול הגוף הפנסיוני.
 • עצה קטנה שיכולה לחסוך לעובד כספים רבים. בזכותך.
האם יש עוד מידע שיכול לעזור להם?
 • אתר כל זכות ריכז מידע נרחב על זכויות של אנשים שחיים במצוקה כלכלית, מה שנכון גם לגבי לא מעט שכירים.
האם אחד העובדים סובל ממחלה קשה?
 • אם כן, כדאי להפנות אותו לבדיקת האופציה להגיש תביעה לקצבת נכות כללית.
 • יש לא מעט מקרים בהם עובדים לא ערים לכך שהם זכאים לתבוע קצבת נכות גם אם הם עדיין מצליחים לעבוד.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים