הקדמה:

עובד זכאי להיעדר מעבודתו עד 7 ימי עבודה בשנה לצורך טיפול בהוריו אשר תרמו איברים להשתלה
ימי ההיעדרות יופחתו ממכסת ימי המחלה שצבר העובד או מימי החופשה הצבורים לזכותו - לפי בחירת העובד
הזכות להיעדר מהעבודה בנסיבות הללו אינה תלויה בשאלה אם תורם האיבר תלוי בעזרת הזולת או לא
זכאות זו הנה בנוסף ל-6 ימי המחלה שעובד/ת רשאי/ת לנצל עקב מחלת הורה


עובד זכאי להיעדר מעבודתו עד 7 ימי עבודה בשנה לצורך טיפול בהוריו אשר תרמו איברים להשתלה.

 • ימי ההיעדרות יופחתו ממכסת ימי המחלה שצבר העובד או מימי החופשה הצבורים לזכותו - לפי בחירת העובד.
 • הזכות להיעדר מהעבודה בנסיבות הללו אינה תלויה בשאלה אם תורם האיבר תלוי בעזרת הזולת או לא.
 • זכאות זו הנה בנוסף ל-6 ימי המחלה שעובד/ת רשאי/ת לנצל עקב מחלת הורה.
 • אם העובד החליט להיעדר על חשבון ימי החופשה, הוא יקבל שכר רגיל עבור ימים אלה.
 • אם העובד החליט לזקוף היעדרות זו על חשבון ימי המחלה הצבורים לרשותו, אזי עבור יום ההיעדרות הראשון הוא לא יהיה זכאי לתשלום, עבור יום ההיעדרות השני והשלישי יקבל העובד מחצית משכר העבודה היומי שלו, ועבור יום ההיעדרות הרביעי ואילך יקבל העובד תשלום בגובה שכרו הרגיל, אלא אם הוסכם בין המעסיק לעובד על תשלום גבוה יותר. למידע נוסף אודות תשלום דמי מחלה ראו דמי מחלה.

מי זכאי

 • עובד/ת אשר אחד מהוריו תרם איבר להשתלה והוא זקוק לטיפול או ליווי של העובד/ת.
 • עובד, שאחד מאחיו מממש את הזכאות להיעדר מעבודתו בשל תרומת איבר של ההורה, אינו זכאי להעדר מעבודתו מסיבה זו באותו פרק זמן ובמקביל לאותו אח/אחות.
  • הזכאות להעדר מהעבודה על מנת לטפל בהורה עקב תרומת איבר אינה חלה אם ההורה נמצא במוסד סיעודי.
אזהרה
כאשר יש מספר ילדים להורה התורם, הם לא יוכלו לנצל ימי מחלה באותם ימים
עובד, שאחד מאחיו מממש את הזכאות להיעדר מעבודתו בשל תרומת איבר של ההורה, אינו זכאי להעדר מעבודתו מסיבה זו באותו פרק זמן ובמקביל לאותו אח.

תהליך מימוש הזכות

 • לצורך מימוש הזכאות, על העובד למסור הודעה למעסיק ולהוכיח כי הורהו תרם איבר להשתלה:
  • על העובד למסור למעסיק הצהרה חתומה על-ידו בה הוא מצהיר כי נעדר מעבודתו על מנת לטפל בהורהו בשל תרומת אברים, וכן שאף אחד מאחיו או אחיותיו לא מימש באותו מועד את זכאותו זו, וכי ההורה אינו נמצא במוסד סיעודי. על העובד לציין את פרטי ההורה ומספר הימים שבהם נעדר העובד מהעבודה במהלך השנה, בשל סיבה זו. (ראו תוספת לתקנה 1).
   • להצהרה זו על העובד לצרף אישור מהרופא המטפל בהורהו על כך שההורה הנו תורם איבר להשתלה.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים