עובדים שהוריהם תרמו איבר להשתלה זכאים להיעדר מעבודתם עד 7 ימי עבודה בשנה לצורך טיפול בהורה
ימי ההיעדרות יופחתו ממכסת ימי המחלה שצברו העובדים או מימי החופשה הצבורים לזכותם, לפי בחירתם
הזכאות להיעדר מהעבודה במקרים אלה אינה מותנית בכך שההורים תורמי האיבר יהיו תלויים בעזרת הזולת
זכות זו ניתנת בנוסף ל-6 ימי המחלה שעובדים רשאים לנצל עקב מחלת הורה


עובדים שהוריהם תרמו איבר להשתלה זכאים להיעדר מעבודתם עד 7 ימים בשנה לצורך טיפול בהורה.

 • ימי ההיעדרות יופחתו ממכסת ימי המחלה שצברו העובדים או מימי החופשה הצבורים לזכותם, לפי בחירתם.
 • הזכאות להיעדר מהעבודה במקרים אלה אינה מותנית בכך שההורים תורמי האיבר יהיו תלויים בעזרת הזולת.
 • זכות זו ניתנת בנוסף ל-6 ימי המחלה שעובדים רשאים לנצל עקב מחלת הורה.
 • עובדים שבוחרים להיעדר על חשבון ימי החופשה יקבלו שכר רגיל עבור ימים אלה.
 • אם העובדים בוחרים לזקוף את ההיעדרות על חשבון ימי המחלה הצבורים לרשותם, עבור יום ההיעדרות הראשון הם לא יהיו זכאים לתשלום, עבור יום ההיעדרות השני ויום ההיעדרות השלישי הם יקבלו מחצית משכר העבודה היומי שלהם, ועבור יום ההיעדרות הרביעי ואילך הם יקבלו תשלום בגובה שכרם הרגיל (אלא אם הוסכם בין המעסיק לעובדים על תשלום גבוה יותר). למידע נוסף אודות תשלום דמי מחלה ראו דמי מחלה.

מי זכאי

 • עובדים שההורה שלהם תרם/ה איבר להשתלה וזקוק/ה לטיפול או ליווי שלהם.
 • זאת, בתנאי שאין לעובדים אח/ות שמממש/ת את הזכאות להיעדר מהעבודה במקביל להם, באותו פרק זמן, לצורך הטיפול בהורה שתרם/ה איבר.

תהליך מימוש הזכות

 • לצורך מימוש הזכאות, על העובדים למסור למעסיק את המסמכים הבאים:
  • הצהרה חתומה על-ידי העובדים, שבה הם מצהירים כי נעדרו מעבודתם כדי לטפל בהורה בשל תרומת איברים, וכן שאף אחד מאחיהם או אחיותיהם לא מימש/ה באותו מועד את אותה זכאות. על העובדים לפרט את הימים שבהם נעדרו מהעבודה כדי לטפל בהורה (ראו תוספת לתקנה 1).
  • אישור מהרופא המטפל בהורה, על כך שההורה תרם/ה איבר להשתלה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים