עובדים שבני זוגם תרמו איבר להשתלה זכאים להיעדר מהעבודה עד 7 ימים בשנה לצורך טיפול וליווי של בן/בת הזוג
ימי ההיעדרות יופחתו מימי המחלה או ימי החופשה שצברו העובדים, בהתאם לבחירתם
הזכאות להיעדר מהעבודה בנסיבות אלה אינה מותנית בכך שתורמי האיברים יהיו תלויים בעזרת הזולת
זכאות זו מתווספת ל-6 ימי המחלה שעובדים זכאים לנצל בכל שנה עקב מחלת בני זוגם


עובדים שבני זוגם תרמו איבר להשתלה זכאים להיעדר מהעבודה עד 7 ימים בשנה לצורך טיפול וליווי של בן/בת הזוג.

 • ימי ההיעדרות יופחתו ממכסת ימי המחלה שצברו העובדים או מימי החופשה הצבורים לזכותם, בהתאם לבחירתם.
 • הזכאות להיעדר מהעבודה בנסיבות אלה אינה מותנית בכך שתורמי האיברים יהיו תלויים בעזרת הזולת.
 • זכאות זו מתווספת ל-6 ימי המחלה שעובדים זכאים לנצל בכל שנה עקב מחלת בני זוגם.
 • עובדים שיבחרו להיעדר על חשבון ימי החופשה שלהם, יקבלו שכר רגיל עבור ימים אלה.
 • במקרים שבהם העובדים יבחרו לזקוף היעדרות זו על חשבון ימי המחלה הצבורים לרשותם: עבור יום ההיעדרות הראשון הם לא יהיו זכאים לתשלום, עבור ימי ההיעדרות השני והשלישי הם יקבלו מחצית משכר העבודה היומי שלהם ועבור יום ההיעדרות הרביעי ואילך הם יקבלו תשלום בגובה שכרם הרגיל (אלא אם הוסכם עם המעסיק על תשלום גבוה יותר). למידע נוסף בנושא תשלום דמי מחלה ראו דמי מחלה.

מי זכאי

 • עובדים ועובדות שבני זוגם תרמו איבר להשתלה וזקוקים לטיפול או ליווי שלהם.

תהליך מימוש הזכות

 • לצורך מימוש הזכאות, יש למסור למעסיק את המסמכים הבאים:
  • הצהרה חתומה על-ידי העובדים שבה הם מצהירים כי נעדרו מעבודתם כדי לטפל בבן/בת הזוג בשל תרומת איברים, כולל פרטי בן/בת הזוג והימים שבהם העובדים נעדרו מהעבודה מסיבה זו. (ראו תוספת לתקנה 1).
  • אישור מהרופא המטפל בבן/בת הזוג על כך שבן/בת הזוג תרמ/ה איבר להשתלה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים