הקדמה:

מטופלים הזקוקים למטפל סיעודי במשרה מלאה לפחות זכאים לקבלת היתר להעסקת עובד זר
מעסיקי עובדים זרים מחויבים להעניק לעובדיהם תנאי העסקה כמצוין על-פי החוק


מטופלים שאינם שוהים במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן או באשפוז יום), הזקוקים למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, זכאים לקבל היתר להעסיק עובד זר, במקרה שהם עומדים בקריטריונים המופיעים בתנאי הזכאות.

  • מימון העסקתו של עובד זר חל במלואו על בעל ההיתר, או ניתן בחלקו באמצעות גמלת סיעוד.
  • מטופלים הזכאים לגמלת סיעוד יכולים לבחור אם לקבל את דמי הגמלה בכסף ולהעסיק עובד זר בעצמם, או להמשיך לפעול לפי ההסדר שבו חברת הסיעוד (המוכרת גם כ"נותנת שירותים") מעסיקה את העובד הזר במשותף עימם.
  • במקרה של העסקה משותפת עם חברות הסיעוד, כל אחד מהמעסיקים (חברת הסיעוד והמטופל), חייבים לשלם את שכר העובד הזר והזכויות הסוציאליות שמגיעות לו, בהתאם להיקף המשרה שהם מעסיקים בו את העובד. היקף המשרה שמשויך לחברת הסיעוד נקבע לפי מספר שעות גמלת הסיעוד שהמטופל זכאי להן מהמוסד לביטוח לאומי, ואילו היקף המשרה שמשויך למטופל הוא יתרת השעות הדרושות על מנת להשלים את היקף המשרה למשרה מלאה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

  • בני משפחה שמתגוררים יחד וכל אחד מהם עונה על תנאי הזכאות להעסקת עובד זר, רשאים להעסיק בנפרד עובד לכל אחד מהם.
  • למעסיק מותר להעסיק את עובד הזר רק בענף של מתן טיפול סיעודי, ורק לצורך העבודות המוגדרות בחוזה העבודה, כמצוין בהיתר ההעסקה שקיבל.
  • אשרה הניתנת לעובד זר בסיעוד מוגבלת לעבודה באזור או באזורים גיאוגרפיים שנקבעו לכך, מלבד במקרים מסוימים. לפרטים נוספים ראו מגבלות על החלפת מקום עבודה לעובד זר סיעודי.
  • כאשר מטופל נפטר או כאשר הוא (או חברת הסיעוד) מפטר עובד, זכאי העובד לזכויות כספיות ואחרות, אשר עשויות להסתכם בסכומים ניכרים, גם אם תקופת ההעסקה היתה קצרה. מומלץ למטופל ולבני משפחתו להיערך מראש לנסיבות עתידיות אלה באמצעות היערכות כספית מתאימה, כגון: חיסכון מראש של כספים שבעתיד יצטרכו לשלם לעובד. למידע נוסף ראו זכותון עובד זר בסיעוד שפוטר או שמעסיקו אושפז או נפטר.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות הרשות מופקדת על הטיפול בשוהים זרים בישראל, ובין היתר אחראית על מתן היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אתר הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אחראי על אכיפת זכויות העובדים הזרים המועסקים בישראל
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי, כולל גמלת סיעוד שיכולה לשמש להעסקת עובד זר, גביית דמי ביטוח לאומי לעובד הזר ועוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118 אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן ייעוץ והכוונה בנושאי זכויות האזרח וחובותיו, והשירותים הניתנים לו.


חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים

תודות