זכאי גמלת סיעוד רשאים, בהתאם לתנאים, לבחור אם לקבל את גמלת הסיעוד בכסף ולהעסיק מטפל צמוד (שאינו בן משפחה), ללא תיווך של חברת סיעוד
ישנה אפשרות לקבל את הגמלה בכסף בשילוב עם שירותי הסיעוד הכלולים בגמלה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
שימו לב
 • דף זה עוסק בקבלת גמלת סיעוד בכסף לצורך העסקת מטפל צמוד בלבד.
 • לפרטים על האפשרות לקבל חלק מגמלת הסיעוד בכסף ללא קשר להעסקת מטפל, ראו קבלת גמלת סיעוד בכסף.

זכאי לגמלת סיעוד רשאי לבחור, בהתאם לתנאים שיפורטו, אם לקבל את גמלת הסיעוד בכסף ולהעסיק באופן ישיר מטפל צמוד (ללא תיווך של חברת סיעוד), או לפעול על-פי ההסדר שבו חברת הסיעוד מעסיקה את המטפל.

 • לטבלה עם סכומי הגמלה בכסף בהתאם לרמת הגמלה שנקבעה למטופל, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • ניצולי שואה שזכאים לתוספת שעות סיעוד ויקבלו את הגמלה בכסף, זכאים לקבל גם את תוספת השעות כגמלה בכסף.
 • ניתן לקבל גמלה בכסף בשילוב עם שירותי הסיעוד - מטפל צמוד, משדר מצוקה, מוצרי ספיגה, ביקורים במרכז יום ושירותי כביסה.
 • לשירותי הסיעוד ישנו שווי כספי, לכן למי שיבחר לשלב אותם עם הגמלה הכספית, יופחת השווי הכספי של השירות שייבחר מסכום הגמלה בכסף.
דוגמה
 • מקבל גמלת סיעוד זכאי לגמלה כספית בסך 3,600 ₪ לחודש.
 • הוא מעוניין לקבל במסגרת גמלת הסיעוד מוצרי ספיגה בשווי של 200 ₪.
 • בכל חודש הוא יקבל מוצרי ספיגה בשווי של 200 ₪ וגמלה כספית בסך 3,400 ₪ (3,600 פחות 200).

מי זכאי?

 • מי שזכאי לגמלת סיעוד (ללא תלות ברמת הגמלה) יוכל לקבל את כל הגמלה בכסף אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. הוא מעסיק מטפל צמוד (ישראלי או עובד זר), לפחות 12 שעות ביממה ו-6 ימים בשבוע.
  2. המטפל אינו בן משפחתו (הורה/בן זוג/אח/אחות/בן/בת/גיס/גיסה, או הורה/ילד/בן זוג של בני משפחה אלה).
  3. המטפל מועסק בשכר על-פי חוזה כתוב.
 • למעסיק עובד זר נדרש היתר העסקה מרשות האוכלוסין וההגירה, והעובד צריך להיות שוהה כדין בישראל.
טיפ
קבלת הגמלה בכסף לצורך העסקת מטפל צמוד היא בנוסף לאפשרות לקבל חלק מיחידות השירות בגמלה כספית, בהתאם לכללים שנקבעו לגבי כל רמת סיעוד 1-6. למידע נוסף, ראו רמות הגמלה בפורטל גמלת סיעוד.

תהליך מימוש הזכות

חזרה לקבלת שירותים במקום כסף

 • מי שאושרה לו גמלה בכסף יוכל לשוב ולבחור בכל עת לקבל את שירותי גמלת הסיעוד באמצעות חברת סיעוד.
 • יש להודיע על כך בכתב למחלקות הסיעוד בסניפי המוסד לביטוח לאומי, או באמצעות השארת הודעה במענה קולי בטלפון 02-6463888.

חובות המעסיק מול העובד

הסכם העסקה למטפל ישראלי

 • כדי לקבל גמלת סיעוד בכסף לצורך העסקת מטפל ישראלי, יש לצרף לטופס הבקשה הסכם העסקה חתום על-ידי המעסיק (המטופל או בן משפחתו).
 • ההסכם צריך לכלול התחייבות של המעסיק להעניק לעובד את תנאי השכר שהוא זכאי להם על-פי דיני העבודה (שכר מינימום לכל הפחות, גמול עבור שעות נוספות, דמי הבראה, דמי מחלה, חופשה שנתית, החזר הוצאות נסיעה, תשלומי מיסים, הפרשה לפנסיה וכו'). אין חובה לפרט בהסכם את כל הזכויות וניתן להסתפק בנוסח: "תשלומים והענקת זכויות - כחוק".
 • בנוסף, ההסכם צריך לפרט מהו היקף העבודה של המטפל -
  • הזכאות לגמלת סיעוד בכסף מותנית בהעסקת מטפל צמוד לפחות 12 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע (כלומר 72 שעות בשבוע לפחות).
  • עם זאת, חוק שעות עבודה ומנוחה אוסר על העסקת עובד מעבר ל-58 שעות (רגילות + נוספות) בשבוע, ולכן:
   • אם המטפל אינו מתגורר בביתו של המעסיק, נדרשים לפחות שני הסכמי העסקה עם שני מטפלים, שלכל אחד מהם היקף העבודה לא יעלה על 58 שעות שבועיות בשעות היום, וסך שעות העבודה של שניהם יחד יהיה בהיקף של 72 שעות שבועיות לפחות.
   • לחלופין, ניתן לחתום על הסכם העסקה עם מטפל אחד בהיקף של 72 שעות שבועיות בשעות הלילה (12 שעות בכל לילה), שכן לא כל שעות הלילה הן שעות עבודה (ראו פסק דין העוסק בסוגיה זו). הסכם זה רלוונטי גם לגבי מטפל המתגורר בביתו של המעסיק.
 • במקרה שההסכם שהוגש אינו עונה על הכללים שנקבעו, מגיש הבקשה יידרש לתקן אותו. אם ההסכם לא יתוקן בפרק הזמן שנקבע לכך (21 יום + הארכה של 15 יום), הבקשה לקבלת גמלה בכסף תידחה.
 • ההוראות לגבי הסכם ההעסקה אינן חלות על הסכמים שהוצגו ואושרו לפני ה-24.05.2017.

ערעור

 • אם הבקשה לקבלת גמלה בכסף נדחתה על-ידי פקיד התביעות, ניתן לערער על ההחלטה.
 • יש להגיש את הערעור לבית הדין לעבודה בתוך שנה מיום קבלת ההודעה.
 • ניתן לבקש סיוע משפטי חינם בהליך הערעור מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים