הקדמה:

קבלן שרותים המעסיק עובדי ניקיון או שמירה במקומות ציבוריים חייב לשלם מענקי מצוינות לעובדיו
בחירת העובדים המצטיינים תיעשה בהתאם למדדים שיקבעו על-ידי מזמין השירות
גובה המענק הוא 1% מכלל המשכורות ששילם הקבלן באותה שנה לכלל עובדי הנקיון או השמירה


על-פי צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג-2013, החל מספטמבר 2013, על קבלן שירותים המעסיק עובדי שמירה ואבטחה, העובדים בפועל במגזר הציבורי, לשלם לעובדיו מענק מצוינות.

  • את מענק המצוינות צריך הקבלן לשלם לעובדים המצטיינים אחת לשנה, בסוף השנה, בהתאם למדדים שייקבעו על-ידי מזמין השירות.
  • עובר עובדי ניקיון או שמירה המוצבים במשרדי ממשלה, זכאים לקבל את המענק החל ממאי 2012.
  • גובה המענק הוא 1% מכלל המשכורות (כולל גמול עבור שעות נוספות, או גמול עבור עבודה בימי המנוחה השבועית והוצאות נסיעה) ששילם הקבלן לכלל עובדי הניקיון או השמירה באותה שנה שעבורה ניתן המענק - ולא יותר מממוצע שתי משכורות של אותו עובד באותה שנה.
  • המענק אינו נחשב כשכר לצורך חישוב פיצויי פיטורים או לצורך חישוב הערך של שעת עבודה, ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן (כולל הפרשות לקופת גמל, קרן פנסיה וקרן השתלמות).
  • את מענק המצוינות יש לשלם במסגרת השכר המשולם בתחילת חודש ינואר, ולכל המאוחר במשכורת שתשלום בראשית חודש מאי.

מי זכאי?

  • עובדי קבלן בתחום הניקיון או השמירה, אשר עובדים בפועל בגופים ציבוריים.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

  • קבלן המעניק שירותים במספר מבנים במשרד ממשלתי (או בגוף ציבורי) יעניק את מענק ההצטיינות על פי אמות המידה שנקבעו לכל הפחות ב-50% מהמבנים בהם הוא מעסיק את עובדיו, זאת כדי לעודד הצטיינות בקרב העובדים בכלל מתקני המשרד. לדוגמא: הקבלן מועסק ב-4 מבנים, מענק הצטיינות יחולק לעובדי ניקיון או אבטחה המועסקים ב-2 מבנים לפחות.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים