הקדמה:

קבלן שרותים המעסיק עובדי ניקיון או שמירה במקומות ציבוריים חייב לשלם מענקי מצוינות לעובדיו
בחירת העובדים המצטיינים תיעשה בהתאם למדדים שיקבעו על-ידי מזמין השירות
גובה המענק הוא 1% מכלל המשכורות ששילם הקבלן באותה שנה לכלל עובדי הנקיון או השמירה


על-פי צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג-2013, החל מספטמבר 2013, על קבלן שירותים המעסיק עובדי שמירה ואבטחה, העובדים בפועל במגזר הציבורי, לשלם לעובדיו מענק מצוינות.

  • את מענק המצוינות צריך הקבלן לשלם לעובדים המצטיינים אחת לשנה, בסוף השנה, בהתאם למדדים שייקבעו על-ידי מזמין השירות.
  • עובר עובדי ניקיון או שמירה המוצבים במשרדי ממשלה, זכאים לקבל את המענק החל ממאי 2012.
  • גובה המענק הוא 1% מכלל המשכורות (כולל גמול עבור שעות נוספות, או גמול עבור עבודה בימי המנוחה השבועית והוצאות נסיעה) ששילם הקבלן לכלל עובדי הניקיון או השמירה באותה שנה שעבורה ניתן המענק - ולא יותר מממוצע שתי משכורות של אותו עובד באותה שנה.
הערת עריכה
האם מענק מצוינות לכלל עובדי הניקיון יחושב כאחוז אחד מתוך סך כל המשכורות ששילם הקבלן לעובדדי הניקיון שלו? או שהוא יחושב כאחוז אחד מכלל המשכורות ששילם לכל עובדיו באותה שנה (גם עובדי הניקיון וגם עובדי השמירה)? ההסכם המקורי שקובע את מענק המצוינות התיחס רק לעובי ניקיון (כלומר רק עובדי ניקיון זכאים בכלל למענק). החוק החיל את ההוראות ההסכם על כלל הקבלנים שמעסיקים עובדי ניקוןועובדי שמירה במגזר הציבורי, ולכן נשאלת השאלה האם עובדי ניקיון יהיו זכאים למענק בגובה אחוז משווי המשכורות ששולמו לעובדי הניקיון של אוו קבלן, ועובדי שמירה יההייו זכאין לאחוז אחד מכלל המשכורות ששילם הקבלןם באותה שנה לעובדי השמירה שלו? או שמענק המצוינות יורכב מאחוז אחד מכלל המשכורות של כל העובדים?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 07.05.2014, 16:47 (IDT)
הערת עריכה
האם הוא חייב לתת מענק גם לעובדי ניקיון וגם לעובדי שמירה ? או שמספיק שיבחר את המצטיינים שבין עובדיו בלי חובת ייצוג לכל אחד מסוגי העובדים?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 07.05.2014, 16:47 (IDT)
  • המענק אינו נחשב כשכר לצורך חישוב פיצויי פיטורים או לצורך חישוב הערך של שעת עבודה, ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן (כולל הפרשות לקופת גמל, קרן פנסיה וקרן השתלמות).
  • את מענק המצוינות יש לשלם במסגרת השכר המשולם בתחילת חודש ינואר, ולכל המאוחר במשכורת שתשלום בראשית חודש מאי.
הערת עריכה
לא ברור, או שיש חובה לשלם אותה במשכורת בינואר או שהחובה היא עד מאי. אם הוא משלם במרץ, האם הוא מפר חובה? אם לא, אז אין למעשה חובה לשלם בינואר. מה הסנקתציה? הלנת שכר?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 15.12.2013, 01:36 (IST)
הערת עריכה
מה הסנקציה אם לא משלם או לא משלם בזמן? הלנת שכר?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 15.12.2013, 01:36 (IST)

מי זכאי?

  • עובדי קבלן בתחום הניקיון או השמירה, אשר עובדים בפועל בגופים ציבוריים.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.

חשוב לדעת

  • קבלן המעניק שירותים במספר מבנים במשרד ממשלתי (או בגוף ציבורי) יעניק את מענק ההצטיינות על פי אמות המידה שנקבעו לכל הפחות ב-50% מהמבנים בהם הוא מעסיק את עובדיו, זאת על מנת לעודד הצטיינות בקרב העובדים בכלל מתקני המשרד. לדוגמא: הקבלן מועסק ב-4 מבנים, מענק הצטיינות יחולק לעובדי ניקיון או אבטחה המועסקים ב-2 מבנים לפחות.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים