הקדמה:

עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים לקבל מתנות מהקבלן המעסיק, וזאת בכל פעם שמזמין השירות מעניק לעובדיו הישירים מתנה מוחשית
בנוסף, בערב פסח ובערב ראש השנה חובה על הקבלן להעביר לעובדיו תשלום כספי כשי לחג (ללא קשר למתנות המוחשיות)
אם הקבלן המעסיק (החברה המספקת את השירות) מפר את חובתו להעניק מתנה, ניתן להגיש להגיש תלונה נגדו ונגד מזמין השירות ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
במקרה של הפרת החובה, המעסיק ומזמין השירות עשויים לספוג קנס כספי של עד 35,280 ש"ח


עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים לקבל מתנות מהקבלן המעסיק (החברה המספקת את השירות), וזאת בכל פעם שמזמין השירות מעניק לעובדיו הישירים מתנה מוחשית.

  • על הקבלן המעסיק להעניק לעובדי הניקיון והתחזוקה (כולל לאחראי הניקיון) מתנות באותו שווי ובאותם מועדים, כפי שהן ניתנות לעובדים הישירים של מזמין השירות.
דוגמה
אם בט"ו בשבט מזמין השירות מעניק לעובדיו סלסלת חג, חובה על קבלן השירות להעניק מתנה באותו שווי לעובדי הניקיון והתחזוקה המועסקים על ידו באותו מקום עבודה.
  • אם אצל מזמין השירות קיימים נהלים מסוימים לגבי מתן שי, המותנה בוותק מסוים בעבודה, או לגבי הענקת שי שונה בהתאם ליחסיות המשרה, יחולו אותם כללים גם על עובדי הניקיון והתחזוקה (כולל אחראי הניקיון).

מי זכאי?

מועד תחילת הזכאות

עובדי ניקיון ותחזוקה במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי

  • כלל עובדי הניקיון והתחזוקה (במגזר הפרטי ובמגזר הציבורי) זכאים לטבה זו החל ממרץ 2014.

עובדי ניקיון במגזר הציבורי

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי. על הקבלן להעניק את המתנה באותו מועד שבו מעניק מזמין השירות את המתנה לעובדיו שלו.
  • בכל מקרה שהקבלן מפר את חובתו להעניק מתנה לעובדיו במקרים שבהם מזמין השירות העניק מתנה, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה:
  • במקרה של הגשת תלונה הקבלן עשוי לספוג עיצום כספי (קנס) של עד 35,280 ש"ח אם מדובר בחברה קבלנית וקנס של עד 17,640 ש"ח אם מדובר בקבלן שאינו חברה.
  • במקרה של הגשת תלונה עשוי גם מזמין השירות להיחשב כמי שהפר את החובה ולספוג עיצום כספי בסכום של עד 35,280 ש"ח.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים