אם ניתן לטובתך פסק דין למזונות ובעלך (או מי שחייב לשלם את המזונות) מתחמק מהתשלום, ניתן לכפות עליו את התשלום באמצעות מערך ההוצאה לפועל הממשלתי
החוק מחמיר עם מי שמתחמק מתשלום מזונות ושולל ממנו הגנות וזכויות שיש לחייבים אחרים בהוצאה לפועל
למידע נוסף ראו מדריך מסלול מזונות בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה


למי המדריך רלוונטי?

  • זוכה בתיק מזונות (מי שניתן לטובתו פסק דין למזונות).
  • חייב שניתן נגדו פסק דין למזונות ונפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל.

ניתן לטובתי פסק דין למזונות, ובעלי לא משלם, מה אני יכולה לעשות?

  • כאשר ניתן פסק דין למזונות, והחייב אינו משלם, ניתן להגיש בקשה למימוש פסק הדין בהוצאה לפועל.
  • בניגוד לפסקי דין אחרים, כאשר מדובר בפסק דין מזונות, ניתן להגיש את הבקשה לביצועו ללשכת ההוצאה לפועל בכל עת (אין צורך בתקופת המתנה), אלא אם נקבע מועד לביצוע פסק הדין, ואז ניתן להגיש את הבקשה להוצאה לפועל רק לאחר שחלף המועד לתשלום. למידע נוסף ראו בקשה לביצוע פסק דין למזונות בהוצאה לפועל.
  • ניתן לבחור במסלול הרגיל או במסלול מזונות, שבו מרבית ההליכים נגד החייב ננקטים באופן אוטומטי ע"י לשכת ההוצאה לפועל ועם מעורבות מינימלית של הזוכה.
  • לא ניתן לגבות חוב מזונות במסגרת ההליך המקוצר בהוצאה לפועל.

האם חייב בתיק מזונות (הבעל) יכול להתגונן מול הליך ההוצאה לפועל כמו חייבים אחרים?

  • כאשר נפתח תיק בהוצאה לפועל נגד חייב בתיק מזונות, הוא רשאי להגיש בקשות ולטעון את טענותיו כמו כל חייב אחר, מלבד מספר בקשות שהחוק לא מאפשר לו להגיש.

דוגמה
דוגמה

האם חייב בתיק מזונות (הבעל) יכול לעכב את התשלום דרך בקשה לחקירת יכולת?

  • חקירת יכולת אינה רלוונטית עבור חייב בתיק מזונות (הבעל), שכן פסק הדין ניתן נגדו לאחר שיכולתו הכלכלית לשלם את המזונות התבררה בבית המשפט ועל בסיסה נקבע סכום המזונות שעליו לשלם. למידע נוסף ראו פטור מהתייצבות לחקירת יכולת בהוצאה לפועל.

האם ניתן לעקל רכוש של חייב בתיק מזונות (הבעל)?

האם ניתן לבצע הליכי חיפוש, הבאה, מאסר ומעצר נגד חייב בתיק מזונות?

האם יש הליכים מיוחדים שניתן לנקוט נגד חייב בתיק מזונות?

אם ניתן צו מאסר נגד חייב בתיק מזונות, האם הוא יכול לבקש לבטלו או לערער עליו?

השהיית החלטה על מאסר אם החייב אינו מיוצג ע"י עורך דין

האם ניתן להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ נגד חייב בתיק מזונות כדי למנוע ממנו לברוח מבלי לשלם?

ביטול צו או החלטה נגד חייב בתיק מזונות אם לא ניתנה לחייב הזדמנות לטעון את טענותיו

ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל בתיק מזונות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים