כל אדם (כולל אנשים בחובות) זכאי לפתוח חשבון עו"ש בבנק לבחירתו ולבנק אסור לסרב לפתיחת החשבון, אלא בנסיבות חריגות
הבנק לא חייב לאפשר ללקוח שירותי אשראי כגון הנפקת פנקס צ'קים או כרטיס אשראי
רוב בעלי חשבונות העו"ש בבנקים יכולים לעבור לבנק אחר באופן מקוון ומרבית הפעילות הפיננסית בחשבון תעבור לבנק החדש באופן אוטומטי


חשבון עובר ושב (עו"ש) הוא החשבון שמתנהלת בו הפעילות הפיננסית העיקרית, כמו: הפקדת משכורות, ביצוע תשלומים, קבלת הלוואות ועוד.

 • הבנקים מחויבים לאפשר לכל אדם לפתוח חשבון עו"ש, אלא אם יש לבנק "סיבה סבירה" (ראו בהמשך) לסרב לפתיחת החשבון.
 • ניתן להגדיר את החשבון כחשבון בבעלות אדם יחיד או חשבון בבעלות משותפת.

מי זכאי?

 • כל אדם רשאי לפתוח חשבון עו"ש בבנק לבחירתו.
 • דף זה עוסק בפתיחת חשבון עו"ש לבגירים מעל גיל 18. למידע שרלוונטי לקטינים ראו פתיחת חשבון בנק לקטין.
שימו לב
 • בנק חייב לאפשר פתיחת חשבון עו"ש גם אם מדובר בלקוחות מוגבלים בגלל צ'קים שלהם שסורבו (לפי חוק צ'קים ללא כיסוי), בלקוחות שנמצאים בהליכי פשיטת רגל בעבר או הליכי חדלות פירעון בהווה, או בלקוחות שהוטל עיקול על חשבונותיהם.
 • עם זאת, אם הלקוח לא קיבל הפטר מחובותיו, הבנק רשאי להתנות את פתיחת החשבון בקבלת היתר מהנאמן או מהמנהל שמונה ללקוח. על הבנק לעדכן את הלקוח בהקדם על תנאי זה.

מקרים שבהם הבנק רשאי לסרב לפתיחת חשבון עו"ש

 • לבנק מותר לסרב לבקשה לפתוח חשבון עו"ש רק אם יש לכך "סיבה סבירה", למשל:
  • התנהגות אלימה של הלקוח בסניף הבנק.
  • חשד סביר שהפעילות בחשבון קשורה להלבנת הון.
  • פעילות בעייתית בחשבון, כגון הפקדה של צ'קים מזויפים.

זכאות לאמצעי תשלום בחשבון העו"ש ולמסגרת אשראי

 • הבנק חייב לאפשר את פתיחת החשבון, אך לא מחויב לספק שירותים שיש בהם מתן אשראי ללקוח, כגון הנפקת כרטיסי אשראי או פנקס צ'קים.
 • מתן אשראי נעשה בהתאם לשיקול הדעת של הבנק ולתנאים המקובלים עליו.
 • במקרה שהבנק מאשר מתן אשראי ללקוח, יוסכם בין הבנק ללקוח על מסגרת אשראי, והלקוח לא יהיה רשאי לחרוג ממנה אלא בנסיבות חריגות.
 • עם זאת, הבנק חייב לאפשר ללקוח לנהל את התשלומים בחשבון באמצעים הבאים שאינם אשראי (אלא אם יש סיבה סבירה לסרב לאמצעי תשלום מסוים):
  • הוראת קבע, כלומר מתן הרשאה של הלקוח למוטב מסוים לגבות את התשלום מחשבונו ישירות באמצעות הבנק.
  • הנפקת כרטיס חיוב של הבנק שהחיוב על פיו נעשה באופן מיידי (כרטיס דביט). כלומר, כרטיס שאינו כרטיס אשראי אלא מתפקד למעשה ככסף מזומן. למידע נוסף על כרטיס דביט ראו באתר בנק ישראל.
  • הנפקת כרטיס חיוב של הבנק למשיכת מזומנים מהחשבון (כרטיס כספומט).

תהליך מימוש הזכות

פתיחת חשבון עו"ש בסניף הבנק

 • יש לפנות לסניף הבנק שמעוניינים לפתוח בו חשבון ולברר מהו התהליך לפתיחת חשבון עו"ש באותו בנק.
 • יש לחתום על חוזה פתיחת חשבון ולבחור אילו שירותים בנקאיים מעוניינים לקבל בחשבון.
טיפ
תנאי פתיחת החשבון משתנים בין הבנקים. הלקוחות יכולים לפנות לכמה בנקים ולבחור את הבנק שמציע את התנאים הטובים והמתאימים ביותר עבורם.

פתיחת חשבון עו"ש באופן מקוון

 • לקוחות מעל גיל 18 יכולים לפתוח חשבון עו"ש גם באופן מקוון.
 • במקרה זה יידרש הליך של זיהוי הלקוח כדי להפעיל את החשבון ללא מגבלות.
 • לצורך פתיחת חשבון בנק באופן מקוון יש לבדוק מול הבנק המבוקש מהו התהליך הנדרש.

החלטת הבנק על פתיחת החשבון

 • החלטת הבנק לגבי בקשה לפתיחת חשבון עו"ש תינתן בתוך 10 ימי עסקים.
 • הבנק רשאי לבקש מסמכים נוספים כתנאי לפתיחת החשבון, רק בתנאי שהם רלוונטיים לבקשה.
דוגמה
דוגמאות למסמכים שאסור לבנק לבקש לצורך בחינת בקשה לפתיחת חשבון עו"ש:
 • העתק מכתבי עיקול וצווי עיקול שהוטלו על הלקוח על ידי גורם מוסמך
 • אישור על יתרת חוב בהוצאה לפועל
 • אישור על סגירת חשבון שניהל הלקוח בבנק אחר
 • אישור על אופן התנהלות הלקוח בחשבון שניהל בבנק אחר
 • דפי חשבון קודם מלקוח שהצהיר בפני הבנק כי לא ניהל חשבון בנק בעבר
 • תעודת זהות בנקאית (דוח שנתי שמפרט את הפעילות בחשבון)
 • מסמכים שנדרשים לצורך מתן הטבות או אשראי בחשבון

הגדרת בעלות וזכויות חתימה בחשבון

חשבון עו"ש בבעלות אדם יחיד

 • בחשבון עו"ש על שם אדם יחיד, הזכויות והחובות בחשבון הן של אותו אדם בלבד.
 • כמו כן, אותו אדם הוא בעל זכויות החתימה היחיד בחשבון. כלומר, יש צורך בחתימה שלו בלבד לצורך ביצוע פעולות בחשבון.
 • במקרה שבעל החשבון זקוק לסיוע בניהול החשבון, ניתן לשקול פעולות שונות שמאפשרות לאדם אחר לפעול בחשבון. רצוי לקבל ייעוץ משפטי כדי להחליט מהי האפשרות הטובה ביותר עבור בעל החשבון.
דוגמה
 • להפוך את החשבון לחשבון בבעלות משותפת, ובמקרה זה ינוהל החשבון כחשבון משותף לכל דבר.
 • לתת, בהתאם לנהלי הבנק, ייפוי כוח לאדם אחר המאפשר לו לפעול בשם בעל החשבון. ייפוי הכוח ניתן לביטול בכל עת ופוקע עם פטירת בעל החשבון.
 • למנות תומך החלטות לבעל החשבון.
 • למנות אפוטרופוס באמצעות בית המשפט, לצורך ניהול רכושו של אותו אדם (כולל חשבון הבנק שלו), וזאת במקרה שבעל החשבון איבד את כשרותו המשפטית.

חשבון עו"ש בבעלות משותפת

 • בחשבון עו"ש משותף, הזכויות והחובות בחשבון הן של מי שהוגדרו כבעלים בחשבון.
 • לא ניתן להוציא אדם מהחשבון המשותף, אלא אם הוא מסכים לכך בכתב או שבית המשפט קבע זאת.
 • אפשרויות להגדרת זכויות חתימה בחשבון משותף:
  • זכויות חתימה ביחד ולחוד - במקרה זה יכול כל אחד מהשותפים להורות על ביצוע פעולות בחשבון לפי רצונו, ואין צורך בחתימת יתר השותפים לצורך ביצוע הפעולה.
  • זכויות חתימה ביחד - במקרה זה נדרשת חתימת כל השותפים לצורך ביצוע פעולות, ולא ניתן להסתפק בחתימה של אחד מהם בלבד.
  • כדי להעביר חשבון עו"ש המוגדר כ"ביחד ולחוד" לחשבון המוגדר כ"ביחד", מספיקה הוראה של שותף אחד בלבד, אך כדי להעביר חשבון המוגדר "ביחד" לחשבון המוגדר "ביחד ולחוד", נדרשת הסכמה של כל השותפים בחשבון.
 • פטירה של אחד מהשותפים בחשבון:
  • במקרה שאחד מבעלי החשבון נפטר, חשבון הבנק מוקפא אוטומטית והשותפים הנותרים לא רשאים לפעול בו עד למתן צו ירושה או צו קיום צוואה.
  • שותף בחשבון שמעונין לאפשר ליתר השותפים להמשיך ולפעול בחשבון עם פטירתו, יכול לחתום על סעיף היוותרות בחיים המתיר זאת.

עמלות בחשבון עו"ש

חשוב לדעת

שימו לב
החל מ-22.09.2021 יכולים רוב בעלי חשבונות העו"ש בבנקים לעבור לבנק אחר באופן מקוון. באופן הזה מרבית הפעילות הפיננסית המתקיימת בחשבון תעבור לבנק החדש באופן אוטומטי. למידע נוסף ראו מעבר בין בנקים באופן מקוון (ניוד).
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים