בני זוג מאותו מין שהפכו להורים ל-3 ילדים או יותר בו-זמנית עשויים להיות זכאים לקצבת לידה חודשית
קצבת לידה משולמת במשך 20 חודשים בנוסף למענק הלידה ולקצבאות אחרות, כמו דמי לידה וקצבת ילדים
מי שאימץ את ילדיו של בן זוגו אינו זכאי לקצבה
למידע נוסף בנושא קצבת לידה, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


חוק הביטוח הלאומי מעניק ליולדת שילדה 3 ילדים או יותר בלידה אחת זכאות לקבל קצבת לידה חודשית במשך 20 חודשים.

 • בספטמבר 2012 הורה בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב למוסד לביטוח לאומי להעניק קצבת לידה לבני זוג מאותו מין שהביאו לעולם 3 ילדים באמצעות שתי נשים פונדקאיות בחו"ל, כאשר שניים מהילדים נולדו לאם פונדקאית אחת והשלישי נולד לאם פונדקאית אחרת חודשיים לאחר מכן.
 • בית הדין הורה על הענקת הקצבה למרות שלא מדובר ביולדת אחת ולא בלידה אחת, ונימק זאת בכך שמטרת החוק היא להקל על העומס המוטל על הורים הנדרשים לטפל ב-3 תינוקות רכים ולתמוך במשפחה בתקופה הראשונה שלאחר הלידה. לפרטים נוספים על פסק הדין.
 • מלשון החוק ומפסק הדין עולה כי בני זוג מאותו מין עשויים להיות זכאים לקצבת לידה במקרים המפורטים להלן.

מי זכאי?

 • לפי החוק, במקרים הבאים תינתן קצבת לידה:
 • בנות זוג לסביות שאחת מהן ילדה 3 ילדים או יותר בלידה אחת - לפי החוק, היולדת זכאית לקצבה, בתנאי שבתום 30 יום מיום הלידה היו בחיים 3 ילדים לפחות. למידע נוסף ראו: קצבת לידה.
 • בני זוג מאותו מין (זוג גברים או זוג נשים) שאימצו יחד בו זמנית 3 ילדים מתחת לגיל 10 - תיתכן זכאות לקצבה, בתנאי שגילם של הילדים המאומצים הוא מתחת ל-10 שנים. הקצבה תשולם לאחד מבני הזוג לפי בחירתם (למידע נוסף ולסייגים למימוש הזכות ראו קצבת לידה להורה מאמץ).
 • לפי הנמקת בית הדין האזורי לעבודה, גם במקרים הבאים עשויה להינתן הקצבה:
 • בני זוג שהביאו לעולם 3 ילדים או יותר באמצעות הליך פונדקאות בחו"ל - תיתכן זכאות לקצבה, גם אם הילדים נולדו לנשים שונות, ובתנאי שהפרש הזמנים בין הלידות אינו גדול. הקצבה תשולם לאחד מבני הזוג לפי בחירתם.
 • בנות זוג לסביות שכל אחת מהן ילדה בנפרד, ומספר הילדים הכולל שנולד לשתיהן יחד הוא 3 או יותר - לפי הנמקת בית הדין האזורי לעבודה, בנות הזוג יהיו זכאיות לקצבה, אם הפרש הזמנים בין שתי הלידות אינו גדול, שכן מדובר בזוג אחד שאמור לגדל בו זמנית 3 תינוקות רכים. הקצבה תינתן לאחת מבנות הזוג לפי בחירתן.
 • בני זוג מאותו מין שכל אחד אימץ בנפרד ילד או ילדים ושסה"כ שניהם יחד אימצו יותר מ-3 ילדים - תיתכן זכאות לקצבה, אם גילם של הילדים הוא מתחת לגיל 10, ובתנאי שהאימוץ נעשה בו זמנית, וזאת בהסתמך על פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה שמעניק את הקצבה לזוג המגדל בבת אחת 3 תינוקות רכים.
 • מי שאימץ את ילדיו של בן זוגו אינו זכאי לקצבה.
 • אם היולדת או ההורה שזכאי לקצבת הלידה אינם בחיים, תשולם הקצבה לבן הזוג או לאפוטרופוס של הילדים.

תהליך מימוש הזכות

 • במקרה של יולדת שילדה שלישייה או יותר בבית חולים:
 • קצבת הלידה משולמת באופן אוטומטי ואין צורך להגיש תביעה.
 • התשלום מועבר לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים, בתום 30 ימים מיום הלידה.
 • בלידה ראשונה היולדת תמסור לבית החולים את פרטי הבנק שברצונה לקבל בו את מענק הלידה וקצבת הלידה.
 • בכל מקרה אחר (למשל: הורים מאמצים, מי שחזר לארץ עם ילדים שנולדו בהליך פונדקאות בחו"ל, יולדת שילדה בבית וכו') יש לפנות לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים ולהגיש תביעה לקבלת קצבת לידה.

גובה הקצבה

סכומי הקצבה, נכון ל-2024:

קצבת לידה לשלישייה

גיל הילדים סכומי הקצבה
עד 3 חודשים 12,710 ₪
6-4 חודשים 9,930 ₪
9-7 חודשים 7,944 ₪
12-10 חודשים 5,958 ₪
20-13 חודשים 3,476 ₪

קצבת לידה לרביעייה

גיל הילדים סכומי הקצבה
עד 3 חודשים 16,881 ₪
6-4 חודשים 13,406 ₪
9-7 חודשים 10,923 ₪
12-10 חודשים 7,448 ₪
20-13 חודשים 4,369 ₪

קצבת לידה לחמישייה

גיל הילדים סכומי הקצבה
עד 3 חודשים 24,825 ₪
6-4 חודשים 19,860 ₪
9-7 חודשים 14,895 ₪
12-10 חודשים 9,930 ₪
20-13 חודשים 5,660 ₪

חשוב לדעת

 • פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה (בניגוד לפסק דין של בית המשפט העליון) אינו מחייב בתי משפט אחרים, ולכן ייתכן כי במקרים דומים שיגיעו לבתי משפט אחרים, תינתן החלטה אחרת שלא תעניק את הקצבה.
 • זכאותם של הורים מאמצים לקצבת לידה אינה קבועה במפורש בחוק. ככלל, הורה מאמץ זכאי לכל הזכויות שלהן זכאי הורה ביולוגי, ובלבד שגילם של הילדים המאומצים קטן מ-10. קצבת לידה ניתנת להורים שהוטל עליהם בבת אחת עול גידול של 3 תינוקות רכים במטרה לסייע להם מבחינה כלכלית ב-20 החודשים לאחר הלידה. מכאן שניתן להניח כי הורה המאמץ 3 תינוקות רכים בבת אחת יהיה זכאי לקצבת לידה. לגבי הורה המאמץ ילדים בגיל גבוה יותר, נתון הדבר לפרשנות, ועד כה אין בנמצא הכרעה מפורשת בחוק או בפסיקה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים