הקדמה:

תוספת דחיית קצבת זיקנה משולמת למי שבשל גובה הכנסותיהם מעבודה לא היו זכאים לקצבת זיקנה בגיל הפרישה, או היו זכאים לקצבת זיקנה חלקית מגיל הפרישה ועד גיל הזכאות לקצבת זיקנה וויתרו עליה
התוספת היא בשיעור של 5% מסך הקצבה (קצבה בסיסית ותוספת ותק) עבור כל שנה של דחיית הקצבה
לפני שמוותרים על הקצבה החלקית מומלץ לבחון מה היחס בין תוספת הדחייה העתידית לשווי הקצבה שמוותרים עליה
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


תוספת דחיית קצבת זיקנה משולמת, במקרים מסויימים, למבוטחים שלא קיבלו את הקצבה בשנים שבין גיל הפרישה לבין גיל הזכאות המוחלט.

 • עבור כל שנה שבה נדחה תשלום הקצבה משולמת תוספת בשיעור של 5% מסכום הקצבה הבסיסית ומסכום תוספת הוותק שהמבוטח זכאי לה בהתאם למספר השנים שהיה מבוטח ולגילו (מתחת או מעל ל-80).

מי זכאי?

דוגמה
מבוטח שממשיך לעבוד אחרי גיל הפרישה (67) ומשתכר 6,700 ש"ח בחודש, זכאי בשל גובה הכנסותיו לקצבת זיקנה חלקית, ובוחר לוותר עליה.
 • כאשר יגיע לגיל 70 (גיל הזכאות המוחלט לקצבה), יהיה זכאי לקצבת זיקנה בסיסית (1,558 ש"ח עד גיל 80 ו- 1,646 ש"ח מגיל 80 ומעלה) בתוספת 15% עבור דחיית הקצבה ב-3 שנים (5% לכל שנה).
 • היות שהיה מבוטח מעל 25 שנה, הוא יהיה זכאי לתוספת ותק בשיעור של 50% מהקצבה הבסיסית (779 ש"ח עד גיל 80 ו-823 ש"ח מגיל 80 ומעלה), שגם עבורה יהיה זכאי לתוספת בשיעור של 15% בגין דחיית הקצבה.
 • סכום הקצבה עם תוספת הדחייה שיהיה זכאי לה מגיל 70: 1,792 ש"ח (קצבה בסיסית + 15%) + 896 ש"ח (תוספת ותק + 15%), כלומר סה"כ 2,688 ש"ח.
 • סכום הקצבה עם תוספת הדחייה שיהיה זכאי לה מגיל 80 ומעלה: 1,893 ש"ח (קצבה בסיסית + 15%) + 946 ש"ח (תוספת ותק + 15%), כלומר סה"כ 2,839 ש"ח.
עשויה להיות סטייה קלה בחישובים, בשל עיגול הסכומים.

תהליך מימוש הזכות

 • מי שזכאי לקצבת זיקנה חלקית בשל גובה הכנסותיו מעבודה, ומעדיף לוותר על הקצבה החלקית (ולקבל מגיל 70 את הקצבה עם תוספת הדחייה), צריך להודיע על כך בכתב למוסד לביטוח לאומי.

בחינת הכדאיות של דחיית הקצבה

 • רצוי מאד לבחון את הכדאיות של דחיית הקצבה החלקית ביחס לרווח העתידי.
 • הפרמטרים שיש לקחת בחשבון הם:
  • גובה הקצבה החלקית הצפויה שעליה מוותרים.
  • מספר השנים שבהן מוותרים על הקצבה החלקית - מקסימום 3 לגברים ובין 8 ל-6 לנשים (תלוי בהחלטה לגבי העלאה הדרגתית של גיל הפרישה לנשים).
  • גובה קצבת הזיקנה הצפויה (כולל תוספת ותק) עד גיל 80 ומגיל 80 ומעלה.
  • האם מדובר בגבר או באישה. הסיבה היא תוחלת חיים גבוהה יותר לנשים ועקב כך יותר שנים של קבלת תוספת דחייה. שימו לב שלפי נתוני הלמ"ס יש גם שונות בולטת בין יהודים לערבים.
   • בשנת 2016 תוחלת החיים לגבר היתה 80.7 דהיינו 0.7 שנות תוספת מעל גיל 80
   • בשנת 2016 תוחלת החיים לאישה היתה 84.2 דהיינו 4.2 שנות תוספת מעל גיל 80
דוגמה
בהמשך לדוגמה הקודמת, מבוטח שממשיך לעבוד אחרי גיל הפרישה (67) ומשתכר 6,700 ש"ח בחודש, זכאי בשל גובה הכנסותיו לקצבת זיקנה חלקית, ומתלבט אם לוותר עליה לטובת קצבת זיקנה עתידית גבוהה יותר.
 • סכום הקצבה החלקית שעליה הוא מוותר הוא 1,925 ש"ח לחודש וסה"כ 69,300 ש"ח במשך 3 השנים עד גיל 70.
 • היות שהיה מבוטח מעל 25 שנה יהיה זכאי לתוספת ותק של 50%, והקצבה החודשית שלו (עם תוספת הוותק ולפני תוספת הדחייה) צפויה להיות:
  • עד גיל 80: 2,337 ש"ח לחודש
  • מעל גיל 80: 2,469 ש"ח לחודש
 • תוספת הדחייה שיהיה זכאי לה מגיל 70: 233.7 ש"ח (15% מהקצבה הבסיסית) + 116.9 ש"ח (15% מתוספת הוותק), כלומר סה"כ 350.6 ש"ח לחודש ו- 4,206.6 ש"ח לשנה.
 • תוספת הדחייה שיהיה זכאי לה מגיל 80: 246.9 ש"ח (15% מהקצבה הבסיסית) + 123.5 ש"ח (15% מתוספת הוותק), כלומר סה"כ 370.4 ש"ח לחודש ו- 4,444.2 ש"ח לשנה.
 • בדוגמה זו:
  • אם המבוטח יחיה עד גיל 90, סה"כ תוספת הדחייה במשך 20 שנה תהיה 86,508 ש"ח לעומת 69,300 ש"ח עלות הדחייה, כלומר רווח משמעותי.
  • אם המבוטח יחיה עד גיל 85, סה"כ תוספת הדחייה במשך 15 שנים תהיה 64,287 ש"ח לעומת 69,300 ש"ח עלות הדחייה, כלומר הפסד קטן (שעשוי לגדול בגלל התייחסות לריבית אם לא הייתה מתבצעת דחייה).
  • אם המבוטח יחיה עד גיל 80 (תוחלת חיים של גברים), סה"כ תוספת הדחייה במשך 10 שנים תהיה 42,066 ש"ח לעומת 69,300 ש"ח עלות הדחייה, כלומר הפסד משמעותי.
  • אם המבוטח יחיה עד גיל 75, סה"כ תוספת הדחייה במשך 5 שנים תהיה 21,033 ש"ח לעומת 69,300 ש"ח עלות הדחייה, כלומר הפסד משמעותי מאוד.
עשויה להיות סטייה קלה בחישובים, בשל עיגול הסכומים.

חשוב לדעת

 • מי שאינו זכאי לקצבת זיקנה בתקופה שבין גיל הפרישה לגיל הזכאות בשל גובה הכנסותיו שאינן מעבודה, לא יהיה זכאי לתוספת דחיית קצבת זיקנה עבור תקופה זו.

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

תודות