מבוטחים שהגיעו לגיל פרישה והכנסותיהם עולות מעט על ההכנסה המירבית זכאים לקצבת זיקנה חלקית
החל מגיל 70 (גיל הזכאות לקצבת זיקנה ללא תלות בהכנסות) תשולם להם קצבה מלאה
אם מוותרים על קצבת זיקנה חלקית, השנים שנותרו עד גיל 70 ייספרו בתוספת הוותק (עד למקסימום האפשרי)
אם ההכנסות שמעל להכנסה המירבית הן מעבודה, ויתור על קצבת זיקנה חלקית יזכה בתוספת דחיית קצבת זיקנה


מבוטחים שהגיעו לגיל הפרישה והכנסתם החודשית עולה במעט על ההכנסה המירבית שמזכה בקצבת זיקנה מלאה זכאים לקצבת זיקנה חלקית.

  • קצבת זיקנה חלקית מחושבת לפי הקצבה המלאה שהייתה מגיעה למבוטחים, פחות 60% מסכום ההכנסות שעולה על ההכנסה המירבית, בתנאי שסכום הקצבה החלקית יהיה לפחות 168 ₪ לחודש, נכון ל-2023.
דוגמה
  • רווק שהיה מבוטח 44 שנים ממשיך לעבוד אחרי גיל פרישה ומשתכר 8,919 ₪ בחודש.
  • השכר שלו גבוה ב-200 ₪ מההכנסה המירבית מעבודה שמזכה בקצבת זיקנה מלאה ליחידים (8,719 ₪, נכון ל-2023).
  • היות שהיה מבוטח מעל 25 שנה, הוא כבר זכאי לתוספת ותק של 50% ולכן סכום הקצבה המלאה שהיה זכאי לה לולא הכנסתו מהעבודה היה 2,520 ₪ בחודש - 150% כפול סכום הקצבה הבסיסית (1,680 ₪).
  • הקצבה החלקית שיהיה זכאי לה תהיה סכום הקצבה המלאה פחות 60% מההפרש שבין שכרו לסכום ההכנסה המירבית, כלומר 2,520 פחות 120 (60% כפול 200).
  • כאשר יגיע לגיל 70 (או לפני כן אם הכנסותיו יפחתו והוא יעמוד במבחן ההכנסות) הוא יהיה זכאי לקצבה מלאה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ויתור על קצבת זיקנה חלקית

  • כאשר מוותרים על קצבת זיקנה חלקית, השנים שנותרו עד גיל 70 נספרות בחישוב תוספת הוותק (עד למספר השנים המירבי שניתן לצבור בוותק - 25 שנים שבהן מבוטחים בביטוח הלאומי).
  • אם ההכנסות שעולות על ההכנסה המירבית הן מעבודה, ויתור על קצבת זיקנה חלקית יזכה בתוספת דחיית קצבת זיקנה.

חשוב לדעת

  • נשים בגיל 67-62 שזכאיות לקצבת זיקנה וגם לדמי אבטלה יקבלו את הקצבה הגבוהה מביניהן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות