הקדמה:

מבוטחים שהגיעו לגיל פרישה והכנסתם גבוהה במעט מההכנסה המירבית המזכה בקצבת זיקנה מלאה זכאים לקצבת זיקנה חלקית
אם מוותרים על קצבת זיקנה חלקית, השנים שנותרו עד לגיל הזכאות לקצבת זיקנה ללא תלות בהכנסות נלקחות בחשבון לחישוב תוספת ותק (עד לתקרה המקסימלית)
אם ההכנסות הגבוהות מההכנסה המירבית הן מעבודה, ויתור על קצבת זיקנה חלקית יזכה בתוספת דחיית קצבת זיקנה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מבוטחים שהגיעו לגיל הפרישה והכנסתם החודשית עולה במעט על ההכנסה המירבית המזכה בקצבת זיקנה מלאה זכאים לקצבת זיקנה חלקית (נכון ל-2021, ההכנסה המירבית המזכה בקצבת זיקנה מלאה היא 6,014 ש"ח).

  • קצבת הזיקנה החלקית מחושבת לפי הקצבה המלאה שהייתה מגיעה למבוטח, פחות 60% מסכום ההכנסות העולה על ההכנסה המירבית, ובלבד שסכום הקצבה החלקית המגיעה לו הוא לפחות 156 ש"ח לחודש, נכון ל-2021.
דוגמה
גבר שהיה מבוטח 44 שנים, ממשיך לעבוד אחרי גיל הפרישה ומשתכר 7,500 ש"ח בחודש (1,486 ש"ח מעל סכום ההכנסה המירבית שהוא 6,014 ש"ח).
  • היות שהיה מבוטח מעל 25 שנה, הוא כבר זכאי לתוספת ותק של 50% ולכן סכום הקצבה המלאה שהיה זכאי לה לולא המשיך לעבוד אחרי גיל הפרישה היה 2,337 ש"ח בחודש (150% כפול סכום הקצבה הבסיסית, שהוא 1,558 ש"ח).
  • סכום הקצבה החלקית שיהיה זכאי לה הוא 1,445 ש"ח בחודש (סכום הקצבה המלאה פחות 60% מההפרש שבין שכרו לסכום ההכנסה המירבית, כלומר 2,337 פחות 60% כפול 1,486).
  • כאשר יגיע לגיל הזכאות המוחלטת לקצבת זיקנה, שהוא 70 שנה (או קודם לכן אם יפסיק לעבוד ויעמוד במבחן ההכנסות), הוא יהיה זכאי לקצבה מלאה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • במסגרת הליך הגשת התביעה לקצבת זיקנה, ייקבע על-פי מבחן ההכנסות אם התובע זכאי לקצבה חלקית.
  • לפרטים נוספים על ההליך, ראו הגשת תביעה לקבלת קצבת זיקנה.

ויתור על קצבת זיקנה חלקית

  • כאשר מוותרים על קצבת זיקנה חלקית, השנים שנותרו עד לגיל הזכאות המוחלט לקצבת זיקנה נלקחות בחשבון לחישוב תוספת ותק (עד התקרה המקסימלית שניתן לצבור בוותק של 25 שנים שבהן מבוטחים בביטוח הלאומי).
  • אם ההכנסות הגבוהות מההכנסה המירבית הן מעבודה, ויתור על קצבת זיקנה חלקית יזכה בתוספת דחיית קצבת זיקנה.

חשוב לדעת

פסקי דין


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי אתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל, המצב הכלכלי ויכולת התפקוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים


חקיקה ונהלים

תודות