במקום עבודה שעובדים בו במשמרות, אסור להעסיק עובד במשמרות לילה למשך יותר משבוע אחד במהלך תקופה של שבועיים
במקרה של הפרת הזכות ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
מעסיק שמפר הוראה זו צפוי לקנס
למידע נוסף ראו סעיפים 23-22 לחוק שעות עבודה ומנוחה

תקציר

בהתאם לסעיף 22 לחוק שעות עבודה ומנוחה, במקום עבודה שעובדים בו במשמרות אסור להעסיק עובד במשמרות לילה למשך יותר משבוע אחד במהלך תקופה של שבועיים (2 שבועות).

  • משמעות הדבר כי אם עובד מועסק במשך שבוע במשמרות לילה. בשבוע שלאחר מכן אין להעסיקו במשמרת לילה.
  • שר העבודה רשאי להתיר סטייה מהוראה זו אם נראה לו שסדרי העבודה, או תפקידו או טובתו של העובד מחייבים או מצדיקים זאת.
  • מעסיק שמעוניין לקבל היתר לסטייה מהוראת החוק ועונה על התנאים לקבלת ההיתר, יכול להגיש בקשה אל הממונה על חוק שעות עבודה ומנוחה. לפרטים נוספים ראו באתר השירותים והמידע הממשלתי.

מי זכאי?

  • עובד במקום עבודה שעובדים בו במשמרות.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • במקרה של הפרת הזכות, ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
  • מעסיק שמפר הוראה זו צפוי לקנס.

חשוב לדעת

  • חוק עבודת נשים והתקנות הנלוות לו קובעים כללים נוספים לגבי תנאי ההעסקה של עובדות בלילה. לפרטים נוספים, ראו העסקת נשים במשמרת לילה.
  • בעבר היה ניתן להעסיק עובד בעבודת לילה שבוע אחד בתוך 3 שבועות, אך בעקבות תיקון לחוק מיום 13.03.2018 ניתן להעסיק עובד בעבודת לילה שבוע אחד בתוך שבועיים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הממונה על חוק עבודת נשים נציבות זו ממונה על אכיפת חוק עבודת נשים שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
משרד העבודה אחראית על כל התחומים הקשורים לתעסוקה תעסוקה וזכויות עובדים
המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים