איסור עבודת לילה מעל שבוע (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

במפעל שעובדים בו במשמרות, אסור להעסיק עובד במשמרות לילה למשך יותר משבוע אחד במהלך תקופה של שבועיים
במקרה של הפרת הזכות ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
מעסיק שמפר הוראה זו צפוי לקנס
למידע נוסף ראו סעיפים 23-22 לחוק שעות עבודה ומנוחה

סעיף 22 לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי במפעל שעובדים בו במשמרות, אסור להעסיק עובד במשמרות לילה למשך יותר משבוע אחד במהלך תקופה של שבועיים (2 שבועות).

  • בעבר היה ניתן להעסיק עובד בעבודת לילה שבוע אחד בתוך 3 שבועות, אך ביום 13.03.2018 תוקן סעיף 22 לחוק באופן ששניתן להעסיק עובד בעבודת לילה שבוע אחד בתוך שבועיים.
  • משמעות הדבר כי אם עובד מועסק במשך שבוע במשמרות לילה. בשבוע שלאחר מכן אין להעסיקו במשמרת לילה.
  • שר הכלכלה רשאי להתיר סטייה מהוראה זו אם נראה לו שסדרי העבודה, או תפקידו או טובתו של העובד מחייבים או מצדיקים זאת.
  • מעסיק שמעוניין לקבל היתר לסטייה מהוראת החוק ועונה על התנאים לקבלת ההיתר, יכול להגיש בקשה אל הממונה על חוק שעות עבודה ומנוחה. לפרטים נוספים ראו באתר השירותים והמידע הממשלתי.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובאכיפת מקרים בהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הממונה על חוק עבודת נשים נציבות זו ממונה על אכיפת חוק עבודת נשים שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים משרד זה אחראי על כל התחומים הקשורים לתעסוקה כל זכויות העובדים רלוונטיות למשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.
המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה


מידע זה עשוי לעניין אותך

חקיקה ונהלים