הקדמה:

עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים לקבל גמול עבור שעות נוספות בדומה לשאר העובדים במשק
הסעיף בהסכם הקיבוצי בענף הניקיון שהעניק לעובדי ניקיון גמול כבר מהשעה התשיעית לעבודתם, בוטל


עובדי חברות ניקיון ותחזוקה זכאים לקבל גמול עבור שעות נוספות בימי חול בדומה לשאר העובדים במשק.

  • בגין 2 השעות הנוספות הראשונות באותו יום עבודה יהיה עובד זכאי לגמול של 25% משכרו הרגיל - כלומר לשכר של 125% לשעה.
  • בגין השעתיים הנוספות הבאות באותו יום עבודה יהיה עובד זכאי לגמול של 50% משכרו הרגיל - כלומר לשכר של 150% לשעה.
  • בימי המנוחה השבועית ובחגים זכאים עובדי ניקיון ותחזוקה לגמול שעות נוספות כפי שמקבלים שאר העובדים במשק. למידע נוסף ראו גמול עבור שעות נוספות.
  • הסעיף בהסכם הקיבוצי בענף הניקיון שהעניק לעובדי ניקיון גמול כבר מהשעה התשיעית לעבודתם, בוטל בתיקון להסכם הקיבוצי ביום 05.03.2014.
הערת עריכה
זה הזוי. כי צו ההרחבה הרחיב את ההסכם המקורי. כלומר לפי צו ההרחבה הם זכאין לגמול כבר מהשעה התשיעית. אבל ההסכם המקורי שאותו צו ההרחבה הרחיב ביטל את ההטבה הזו. נוצר אבסורד שההסכם לא מעניק את ההטבה וצו ההרחבה כן. נדמה לי שההסכם גובר, כי צו ההרחבה אינו יוצר זכות אלא מרחיב זכויות קיימות מתוך הסכם קיבוצי. ולכן אם הסעיף בהסכ בוטל אז גם צו ההרחבה לא יכול לקבוע את ההטבה הזו. הזוי שנוסח צו ההרחבה לא עודכן.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09:33, 20 באוקטובר 2015 (IDT)

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • זכות זו אמורה להינתן באופן אוטומטי על-ידי המעסיק, במקרה שהעסיק עובד בשעות נוספות, בהתאם לדין.
  • על המעסיק לערוך מעקב אחר השעות הנוספות של העובד, ולהפריד בתלוש השכר בין תשלום השכר הרגיל לבין הגמול עבור השעות הנוספות. יש לציין בתלוש השכר את מספר השעות הנוספות המדוייק שעבורן משולם הגמול באותו חודש.
  • תשלום גלובלי עבור שעות נוספות - לפי סעיף 5 לחוק הגנת השכר, חל איסור על המעביד לקבוע שכר כולל, שכבר מגלם בתוכו תמורה בגין שעות נוספות ו/או חופשה שנתית, אלא בתנאים מסוימים. למידע נוסף ראו גמול גלובלי עבור עבודה בשעות נוספות, שבת וחג.
  • במקרה שלעובד לא שולם שכר בגין השעות הנוספות או ששולם שכר הנמוך משכר המינימום:


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים